Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - AAT Holding odnotował 0,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,75 mln zł wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła odpowiednio: 3,81 mln zł wobec 3,8 mln zł rok wcześniej.

"Koszty działalności operacyjnej wzrosły w okresie sprawozdawczym o 2,5 mln zł, osiągając poziom 39,5 mln zł (wzrost o 6,8%) wobec 37 mln zł w okresie porównawczym, co jest spowodowane w głównej mierze jednorazowymi kosztami procesu docelowego wycofania akcji spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wzrostem kosztów świadczeń pracowniczych. W strukturze kosztów działalności operacyjnej [...] dominujący udział miała wartość sprzedanych towarów i materiałów (37%), koszty świadczeń pracowniczych (33%), koszty zużycia surowców i materiałów (24%) a także koszty usług obcych (10%)" - czytamy w raporcie.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów [...] spadła o 11,1% tj. o 1,8 mln zł do kwoty 14,6 mln zł, w porównaniu z 16,5 mln zł w okresie porównawczym. Grupa odnotowała wzrost kosztów świadczeń pracowniczych, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 13,1 mln zł (wzrost o 8,1% , tj. 1,0 mln zł) w porównaniu z 12,1 mln zł [...]. Koszty usług obcych [...] wzrosły o blisko 1,6 mln zł. do 4,1 mln zł wobec 2,5 mln zł w okresie porównawczym. W następstwie opisanych powyżej okoliczności, zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 8,7% (tj. 0,2 mln zł) do kwoty blisko 2,8 mln zł [...], wobec 2,5 mln zł w okresie porównawczym" - wymieniono dalej w raporcie.

Koszty finansowe netto wzrosły do poziom 2,6 mln zł wobec 1,1 mln zł w okresie porównawczym, przy czym ok 1 mln zł tego wzrostu było efektem negatywnej wyceny kontraktów IRS na koniec okresu. Grupa ujęła w sprawozdaniu z całkowitych dochodów podatek dochodowy w kwocie 1,0 mln zł, wobec blisko 0,6 mln zł w okresie porównawczym (wzrost o 71,8% tj. 0,4 mln zł). W wyniku opisanych czynników grupa odnotowała stratę na poziomie 0,8 mln zł, wobec zysku 0,8 mln zł w okresie porównawczym, wskazano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,04 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 39,25 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży o 2,8 mln zł był rezultatem wzrostu przychodów z segmentu rozwiązań własnych o 2,6 mln zł (10,2%) oraz segmentu rozwiązań obcych o 0,2 mln zł (1,3%) w stosunku do okresu porównawczego" - podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 5,55 mln zł wobec 5,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AAT Holding S.A. produkuje systemy sygnalizacji pożarowej, systemy telewizji dozorowej oraz dostarcza nowoczesne urządzenia ochrony osób i mienia renomowanych światowych producentów. Spółka notowana jest na GPW od 2015 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem