Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - 4Fun Media odnotowało 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,73 mln zł wobec 1,03 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,39 mln zł wobec 1,8 mln zł rok wcześniej.

"Omawiając wyniki pierwszych trzech miesięcy 2018 roku należy zwrócić uwagę na systematyczną poprawę rentowności, której efektem jest wzrost skonsolidowanego zysku operacyjnego z poziomu 1 029 tys. zł w 2017 roku do 1 729 tys. zł w roku bieżącym, co oznacza wzrost na poziomie 68%. W raportowanym okresie rentowność operacyjna wzrosła do 15 % tj. o 4 pkt proc. Wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 2 396 tysiące złotych i był wyższy niż w trakcie 3 miesięcy 2017 roku o 32%" - czytamy w raporcie.

"Poprawa efektywności w działalności grupy kapitałowej 4fun Media S.A. była wynikiem stabilnej wartościowo sprzedaży reklam telewizyjnych, wzrostu przychodów pochodzących ze sprzedaży reklamy zewnętrznej oraz usług agencji reklamowej ale także ścisłego monitoringu bieżących kosztów operacyjnych. W efekcie zysk netto na poziomie skonsolidowanym wyniósł 1 454 tys. zł i był wyższy niż rok wcześniej o 124%. Oznacza to, iż w raportowanym okresie rentowność netto na poziomie skonsolidowanym wyniosła 12,75%. O stabilnej sytuacji finansowej spółki świadczy dodatni poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz brak zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów bankowych" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,4 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 9,62 mln zł rok wcześniej.

"W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2018 roku grupa kapitałowa 4fun Media zanotowała wzrost przychodów o 19% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Łączne przychody w tym okresie wyniosły 11 397 tysięcy złotych wobec 9 615 tysięcy złotych rok wcześniej (wzrost o 1 782 tysiące złotych), co biorąc pod uwagę sezonowość sprzedaży oraz fakt, iż zwykle pierwszy kwartał bywa w tej branży najsłabszy w roku, osiągnięty poziom sprzedaży należy uznać za bardzo dobry. Wzrost sprzedaży w raportowanym okresie był możliwy dzięki przychodom z reklam telewizyjnych, których wysokość była zbliżona do poziomu z 2017 roku, dynamicznie rosnącej sprzedaży reklamy zewnętrznej (wzrost o 110%) oraz znacząco wyższym niż przed rokiem przychodom agencji reklamowej (wzrost o 41%)" - podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 0,62 mln zł wobec 0,97 mln zł zysku rok wcześniej.

"W ocenie zarządu 4fun Media, kolejne kwartały 2018 rok powinny przynieść utrzymanie stabilnego poziomu oglądalności kanałów muzycznych będących własnością spółki jak i dalszą dywersyfikację przychodów, a także systematyczny wzrost sprzedaży pochodzącej z innych źródeł niż tradycyjna reklama telewizyjna, w szczególności ze sprzedaży reklamy zewnętrznej oraz działalności agencji reklamowej. Strategicznym celem działalności na kolejne kwartały będzie synergiczne wykorzystywanie posiadanych zasobów oraz hybrydowe podejście do klientów wykorzystujące różne kanały komunikacji. Ponadto zarząd 4fun Media szacuje, iż dokonane w spółce optymalizacje kosztowe pozwolą utrzymać dwucyfrowe wskaźniki rentowności. Potwierdzają to wyniki pierwszego kwartału 2018 roku, które zakończyło się wyraźnym wzrostem przychodów oraz dynamicznym wzrostem zysku operacyjnego oraz zysku netto, a także poprawą marży operacyjnej" - czytamy dalej.

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem