Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Murapol odnotował 46,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto pro forma przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 109,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem w I kw. br. sięgnął 52,49 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 93,58 mln zł wobec 123,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 471,16 mln zł w 2017 r. wobec 486,9 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Murapol w 2017 roku wypracowała ponad 471 mln zł przychodów, osiągając zysk z działalności operacyjnej na poziomie 93,6 mln zł oraz zysk netto [ogółem] w wysokości blisko 52,5 mln zł. Zaprezentowane dane zostały ustalone zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przez firmy deweloperskie i stanowią sprawozdanie finansowe pro forma grupy za 2017 r." - czytamy w komunikacie.

"Grupa Murapol, kolejny rok z rzędu, sporządza sprawozdanie finansowe pro forma, prezentujące jak kształtowałyby się jej wyniki, gdyby spółka dominująca nie spełniała definicji jednostki inwestycyjnej i konsolidowałaby wszystkie spółki kontrolowane zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Tym ponadstandardowym podejściem do sprawozdawczości finansowej, dwutorowo, w transparentny dla środowiska rynku deweloperskiego i finansowego sposób, prezentuje sytuację finansową i wypracowane wyniki finansowe. Grupa Murapol stosuje od dawna zasadę otwartości na potrzeby i oczekiwania w zakresie sposobu ujęcia wyników jej działalności przez różne grupy interesariuszy" - wyjaśniono dalej.

W związku z tym, że Murapol S.A. spełnia kryteria jednostki inwestycyjnej to podstawowym ujęciem sprawozdań okresowych Grupy Murapol są raporty sporządzane zgodnie ze standardami obowiązującymi tego typu podmioty. W statutowych sprawozdaniach finansowych prezentowane są wyniki, które wyceniają wszystkie etapy realizacji inwestycji deweloperskiej, począwszy od projektów przygotowywanych, będących w trakcie realizacji oraz zakończonych i przekazanych klientom.

Z kolei wyniki prezentowane w okresowych sprawozdaniach finansowych pro forma uwzględniają wyłącznie ostatni etap realizacji inwestycji czyli ich przekazanie klientom. Jednak, chcąc zapewnić komfort obligatariuszom, grupa sporządza także powyższe raporty pro forma, a zaprezentowane w nich dane finansowe są porównywalne z wynikami innych firm deweloperskich, czytamy dalej.

Wyrazem opisanych powyżej różnic w sposobie i zakresie ujmowania etapów realizacji inwestycji deweloperskich, a także prezentowania w sprawozdaniu statutowym wyceny posiadanych udziałów w Abadon Real Estate S.A., Polnord S.A. oraz Skarbiec Holding S.A., jest rozbieżność pomiędzy poziomami zysku netto za 2017 r. wynikającymi z tych dwóch sprawozdań.

"Porównując r/r wyniki ze sprawozdań pro forma, należy zwrócić uwagę, że spadek poziomu zysku netto jest konsekwencją mniejszej liczby przekazanych klientom mieszkań w ub.r. w porównaniu do okresu wcześniejszego, przy jednocześnie zauważalnie większych nakładach inwestycyjnych związanych z rozwojem wszystkich trzech segmentów działalności Grupy. Spadek liczby przekazań wynika z opóźnień w regulowaniu procedur administracyjnych, a także z przestawienia się grupy na budowę znacznie większych projektów inwestycyjnych, co z kolei przekłada się na wydłużanie się okresów ich realizacji" - czytamy w komentarzu do wyników.

Wzrost skali podstawowej działalności - deweloperskiej, czego wyrazem jest posiadany na koniec roku portfel zarówno projektów w budowie, jak i w przygotowaniu - był możliwy dzięki znacznej rozbudowie aktywnego banku ziemi, co wymagało dużych wydatków na zakupy gruntów oraz nakładów inwestycyjnych związanych z kosztami budowy. Inwestycje te ujęto w pozycji zapasy, która wynosi ok. 722 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 328 mln zł r/r. Pozycja ta obejmuje projekty w budowie i w przygotowaniu, które będą rozpoznane w wynikach finansowych w kolejnych latach. "W 2018 roku będziemy mieć w budowie 7 tys. lokali, co będzie stanowiło portfel przekazań klientom na lata 2018 i 2019" - czytamy także.

Wydatki związane z rozwojem działalności deweloperskiej, jak i pozostałych segmentów, w tym z nabyciem udziałów w innych podmiotach, wpłynęły na wzrost zadłużenia Grupy Murapol w 2017 r. do poziomu blisko 542 mln zł. Pozycja ta stanowi źródło finansowania zarówno zapasów czyli projektów w budowie, jak i zakupów udziałów w innych podmiotach, podano również.

"Transparentne dla różnych uczestników rynku informacje w zakresie sprawozdawczości są podstawą zaufania do naszej spółki. Nasza komunikacja z rynkiem, pozwala każdemu ocenić wyniki Grupy Murapol wg tego ujęcia, które w jego ocenie jest trafniejsze. Z naszego punktu widzenia, biorąc pod uwagę skalę działalności (na koniec 2017 roku mieliśmy w budowie ponad 220 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań /obecnie ponad 260 tys. m2 PUM/, a dalszy blisko milion m2 w przygotowaniu), dotychczas trafniejszym ujęciem, lepiej i na bieżąco odzwierciedlającym nasz biznes, była sprawozdawczość statutowa. Zdajemy sobie jednak sprawę z różnych potrzeb, zwłaszcza środowiska finansowego i w ramach przygotowań do procesu upublicznienia spółki, w tym konieczności zaprezentowania inwestorom zewnętrznym GK Murapol jako klasycznego dewelopera, przygotowujemy się do przejścia na sprawozdawczość finansową typową dla firm deweloperskich. Szczególnie pragnę zauważyć, że z obydwu sprawozdań za 2017 r. wynika, iż grupa nie zwalnia tempa i posiada bardzo duże portfolio projektów w budowie i przygotowaniu, które będą miały bezpośredni wpływ na wyniki w kolejnych okresach sprawozdawczych" - podsumował prezes Nikodem Iskra, cytowany w materiale.

We wcześniejszym raporcie rocznym spółka podała, że odnotowała 120,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 126,68 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 136,97 mln zł wobec 147,98 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 186,3 mln zł w 2017 r. wobec 250,34 mln zł rok wcześniej.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Grupa Murapol podpisała 3 605 umów sprzedaży mieszkań w 2017 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej na ten temat
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem