Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2017 r. w kwocie 1,26 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podała spółka.

J.W. Construction Holding zawarł umowę nabycia działek stanowiących prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków położonych w Gdańsku przy ul. Starowiejskiej 67 za 20,5 mln zł netto, podała spółka. Na zakupionych nieruchomościach spółka zamierza zrealizować projekt mieszkaniowy z około 530 lokalami.

Spółka zależna Synektika - IASON rozpocznie produkcję radioznacznika Axumin w zakładzie w Mszczonowie w IV kwartale br., podała spółka. Grupa chce umocnić pozycję wiodącego dostawcy radioznaczników w Polsce.

Akcjonariusze Atalu zdecydowali o przeznaczeniu 137,05 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,54 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Oferta Budimeksu, warta 74,9 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym Miasta Bydgoszczy na "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy", podała spółka.

British Automotive Holding (BAH) sprzedał 285 samochodów w maju 2018 r., co oznacza wzrost o 66% r/r, podała spółka.

Należąca do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Elektrownia Opole podpisała z Balcke-Dürr Polska umowę na modernizację elektrofiltrów bloków energetycznych nr 1?4, dzięki czemu w całej elektrowni spełnione zostaną standardy konkluzji BAT, podała spółka. Wartość inwestycji to ok. 188 mln zł.

Tauron Polska Energia i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd.

Echo Investment oraz spółki zależne sprzedały umowami przedwstępnymi 60 mieszkań w maju 2018 r. wobec 97 mieszkań sprzedanych w maju 2017 r., poinformowała spółka. W tym samym okresie zawarto z klientami 9 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań, w porównaniu do 10 umów ostatecznych zawartych w maju 2017 r.

Zwyczajne walne zgromadzenie Newagu powzięło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do 13 czerwca 2018 r. do godziny 11:00, podała spółka.

Spółka zależna Synektika - IASON podpisała porozumienie o współpracy z firmą Blue Earth Diagnostics z siedzibą w Wielkiej Brytanii w zakresie produkcji i sprzedaży w Polsce radioznacznika Axumin (fluciclovine 18F). IASON będzie produkował na potrzeby polskiego rynku Axumin i będzie jedynym dostawcą radioznacznika w Polsce, podał Synketik.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w maju 2018 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 219 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 7,9% r/r, podała Emperia.

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) zdecydowali o przeznaczeniu 85,25 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 4,46 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze IMS zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 7,9 mln zł z zysku za 2017 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, podała spółka.

Część handlowo-usługowa ze sklepem Sezam w warszawskiej inwestycji Centrum Marszałkowska została oficjalnie otwarta, poinformowali przedstawiciele inwestorów - WSS Społem Śródmieście i BBI Development. Część biurowa obiektu zostanie otwarta jesienią.

PKN Orlen dokonał przydziału obligacji serii D o wartości nominalnej 200 mln zł, oferowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego przy średniej stopie redukcji wynoszącej 28,08%.

Rozmowy między Prairie Mining Limited a Jastrzębską Spółką Węglową (JSW), dotyczące potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych, są nadal na wstępnym etapie, podało Prairie.

Unipetrol - czeska spółka zależna PKN Orlen - zawarł umowę z Grupą CEZ na uruchomienie kolejnych szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych na swoich stacjach paliw sieci Benzina, podała spółka. W ciągu dwóch lat ładowarki mają zostać uruchomione w 25 lokalizacjach.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) nakazała unieważnienie czynności wyboru przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu pn. "Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej", a w ramach powtórzenia czynności wykluczenie wykonawcy, który zajął 1. miejsce w przetargu, poinformowało ZUE. Oferta spółki zajęła 2. miejsce, w przetargu otrzymano łącznie dwie oferty.

Eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i firmy EuroTech zakończyli pierwszą, demonstracyjną fazę projektu nowej technologii wiercenia MiniDrill, podało PGNiG.

Amica nadal interesuje się pozyskaniem marki Fagor, ale nie jest to jedyna opcja dla spółki. Dlatego nadal chce być gotowa do wydatkowania środków na akwizycje, wynika ze słów wiceprezesa Wojciecha Kocikowskiego.

Pomimo słabszych r/r wyników I kwartału Amica pozostaje optymistyczna co do wyników całego roku i oczekuje, że marża EBITDA będzie w nim na poziomie przynajmniej podobnym do ubiegłorocznych 7,2%, poinformował wiceprezes Wojciech Kocikowski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Polenergią, podał Urząd.

Silvair Inc., spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) zamierza przeprowadzić pierwotna ofertę publiczną (IPO) tylko nowych akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Pozyskane środki posłużą m.in. na budowie kanałów dystrybucji produktów o globalnym potencjale rynkowym.

Rada nadzorcza Pragma Inkaso powołała zarząd z Tomaszem Boduszkiem jako prezesem na nową pięcioletnią kadencję, podała spółka.

Minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Banku Zachodniego WBK został ustalony na poziomie 14,087% sumy zobowiązań ogółem i funduszy własnych. Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do 1 stycznia 2023 r., podała instytucja na podstawie pisma Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Poznańska Korporacja Budowana Pekabex zawarła umowę programu emisji obligacji do 80 mln zł z Bankiem Pekao SA, podała spółka.

Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ulicy Sieleckiej w Warszawie dla OMIG Sielecka za 41 mln zł netto, podała spółka.

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w maju br. o 3,4% r/r i wyniosła 17,3 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-maj br. sprzedaż spadła o 12,8% r/r do 67,5 mln zł.

fentus 91. GmbH, spółka celowa ASM Group i Funduszu Ekspansji Zagranicznej Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FEZ FIZA), nabył 91,6% udziałów niemieckiej spółki Verticom, podał ASM Group.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem