Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Polskie banki przestały kredytować działalność naszych firm w Teheranie

--Ministerstwo Finasów szykuje ułatwienia dla samorządów w konstruowaniu budżetów i spłacie ich długów

--Premier Morawiecki naciska na dymisję Krzysztofa Tchórzewskiego, ale Nowogrodzka nie zaakceptowała na razie żadnej z przedstawionych kandydatur na zastępcę

--Brakuje pracowników sezonowych - lukę wypełniają studenci z Ukrainy

-- Hotelarze boją się odpływu gości w razie zamknięcia lotniska na Okęciu

--NFZ chce zachęcić stomatologów do leczenia w mobilnych gabinetach i podwyższa wycenę procedur o 30%

Parkiet

--Operatorzy telekomunikacyjni odczują problemy GetBacku - mniejsza konkurencja wśród firm windykacyjnych oznacza niższe ceny za długi agenntów

--12 Development w warunkach emisji obligacji nie zaoferował inwestorom dodatkowej premii, ignorując w ten sposób nastroje na rynku, które pogorszyły się po aferze GetBacku

-- W ub. miesiącu znów grupa funduszy pieniężnych i gotówkowych cieszyła się największą popularnością pomimo przeciętnych stóp zwrotu

Dziennik Gazeta Prawna

-- Komisja Europejska zrobiła kolejny krok w ramach procedury przewidzianej art. 7 unijnego traktatu

-- Na umieszczeniu TVP Sport w telewizji naziemnej zyskają operatorzy telewizji płatnej

-- Wyższe dochody banków z prowizji to efekt nie tyle zmian w taryfach, ile tego, że sprzedają coraz więcej produktów

--Polska Fundacja Narodowa bezprawnie unika przetargów

Puls Biznesu

--Prawie 0,5 mld zł kredytów ma udzielić Europejski Bank Inwestycyjny polskiej branży słonecznej

-- SK Bank jest do kupienia za 200 mln zł - o nabywcę może być trudno, bo głównym aktywem jest 'dziurawy portfel kredytowy"

-- ArcelorMittal Poland kończy inwestycje środowiskowe warte 700 mln zł - tnie nakłady i zakres remontu wielkiego pieca

-- Niedziele bez handlu zmieniają rynek słodyczy bardziej niż odwrót od cukru - uważa producent Chupa-chupsów i Mentosów

ISBnews

--Qumak otrzymał zleconą, niezależną opinię, która stwierdza, że proponowana cena zakupu 100% udziałów spółki Euvic wysokości 220 mln zł w ramach planowanej transakcji polegającej na połączeniu Qumak z Euvic jest godziwa, podał Qumak.

--Stelmet odnotował wstępnie 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. roku obrotowego 2017/2018, tj. od 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r., wobec 10,5 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

--Akcjonariusze GK Immobile postanowili przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 5,28 mln zł, tj. 0,07 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.

--Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 16,2% r/r do 678 mln zł w maju 2018 r., podała spółka.

--Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 10,5 mln zł w maju br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w maju 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 12,1 mln zł.

--Sąd Rejonowy w Krakowie zatwierdził ugodę zawartą przez konsorcjum Comarch (lider konsorcjum), Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe i Eurosystem z Tauronem Dystrybucją - spółką zależną Taurona Polskiej Energii, podał Apator.

--Akcjonariusze Banku Handlowego podjęli postanowili przeznaczyć na dywidendę kwotę 537,01 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 4,11 zł na akcję, podał bank.

--Konsorcjum w składzie Erbud Industry (lider), Erbud i Fabryka Kotłów Sefako zawarło umowę z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy (ZA Puławy) na budowę w formule "pod klucz" instalacji odazotowania SCR wraz z kompleksową modernizacją kotła OP-215 nr K2 w Elektrociepłowni Puławy, podał Erbud. Wartość kontraktu to 83,5 mln zł netto.

--Unified Factory ma list intencyjny z BlueSoft w sprawie rozpoczęcia rozmów i przeprowadzenia analizy dotyczącej możliwości podjęcia współpracy w zakresie pozyskiwania klientów i przygotowywania wspólnych ofert przetargowych, podała spółka.

--Protektor przyjął "Plan Optymalizacji Kosztowej Grupy Protektor" (POK), którego strategicznym celem jest wygenerowania oszczędności na poziomie 10 mln zł w skali pełnego roku obrotowego, podała spółka. Zarząd szacuje, że całość działań przewidzianych w POK zostanie zrealizowana do końca 2018 r.

--Parytet wymiany akcji Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na akcje Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniesie 5:1, a ostateczna propozycja zostanie przedstawiona w planie połączenia spółek, podał Altus TFI. Po planowanym połączeniu Altus TFI z ponad 20 mld zł aktywów netto w zarządzaniu awansuje na trzecie miejsce wśród krajowych firm zarządzających aktywami.

--Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 42,76 mln zł w maju 2018 r. i były wyższe o 29% r/r, podała spółka.

--Zgromadzenie wspólników Novaservis - czeskiej spółki zależnej Ferro - podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz Ferro w kwocie 81 731 055,47 CZK, co stanowi 13 591 874,5 zł, podała spółka.

--Budimex zawarł Zarządem Morskiego Portu Gdańsk umowę na realizację kontraktu "Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk" za 153,71 mln zł netto, podała spółka.

--Konsorcjum Mostostalu Puławy (lider, 27,2% udziału w konsorcjum) i Mostostalu Warszawa (72,8%) podpisało umowę z Urzędem Miasta Puławy na budowę hali widowiskowo-sportowej w Puławach za 86,93 mln zł brutto, podał Mostostal Warszawa.

--4fun Media, po transformacji grupy, chce kontynuować wzrost wszystkich segmentów działalności (szczególnie digital out-of-home i e-commerce) oraz generować efekty synergii między nimi, poinformował ISBnews prezes Ross Newens.

--Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydał wyroki częściowe w trzech postępowaniach o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, na mocy których powództwa Energa-Obrót - spółki zależnej Energi - zostały oddalone, podała spółka.

--The Dust podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju, podała spółka. The Dust wprowadzi do portfolio gry na komputery PC i konsole.

--Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nawiązał współpracę z MIT Enterprise Forum Poland, jednym z największych w Polsce programów akceleracyjnych dla startupów technologicznych. Dla PZU to szansa na dotarcie do innowacyjnych technologii, zaś dla startupów - możliwość wejścia na rynek, który w Polsce generuje 2% PKB, podała spółka.

--CDRL zanotowało w maju br. 12,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach i 1,2 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce, poinformowała spółka. Odpowiada to spadkowi o 4% r/r i wzrostowi o 29% r/r.

--Walne zgromadzenie Artifex Mundi przyjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do1,397 mln akcji serii D, podała spółka. Akcje zostaną zaoferowane w drodze emisji prywatnej.

--Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych pod koniec maja br. rozpoczął negocjacje dotyczące połączenia ze spółką Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Altus TFI przejmie majątek spółki Esaliens TFI, w zamian za akcje nowej emisji Altus TFI, które zostałyby wydane dotychczasowym akcjonariuszom Esaliens TFI, podano także. Proces miałby zakończyć się wpisem połączenia do rejestru przedsiębiorców na przełomie października/ listopada br.

--Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji Fortuna Entertainment Group N.V. (FEG) z dniem 10 czerwca 2018 r., podała spółka.

--Apollo Capital LLC, Quark Ventures LLC, Zofia Dzielnicka, Tadeusz Gudaszewski, Wojciech Gudaszewski i Adrian Dzielnicki, będący akcjonariuszami spółki GLG Pharma, zawarli porozumienie, w związku z czym przekroczyli łącznie próg 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

--TDJ rozpoczyna realizację nowej strategii inwestycyjnej i proponuje zmiany statutów kontrolowanych przez siebie spółek giełdowych: Famuru, PGO i Zametu, podało TDJ. Giełdowe spółki zwołały walne zgromadzenia m.in. w sprawie zmian w statutach na 29 czerwca.

--Akcjonariusze Famuru zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę zysku netto za 2017 r., w wysokości 41,13 mln zł, oraz zysków z lat ubiegłych w wysokości 211,77 mln zł (tj. łącznie: 252,9 mln zł), co da wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie. Wniosek w sprawie wypłaty dywidendy w tej wysokości zgłosił większościowy akcjonariusz Famuru - TDJ.

--Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w maju 2018 roku przez grupę kapitałową Monnari Trade wyniosły ok. 19 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w maju ub.r. o 2,06%, podała spółka.

--Jean-Marc Harion przejmie obowiązki prezesa zarządu P4 (Play) od J?rgena Bang Jensena 1 lipca br., poinformowała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem