Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Prognozowany rozwój sytuacji ekonomicznej powinien sprzyjać poprawie zyskowności banków w nadchodzących kwartałach. Jednak kierunek zmian zyskowności sektora będzie w znacznym stopniu zależał od ewentualnego wpływu uchwalenia procedowanych projektów aktów prawnych, podał Narodowy Bank Polski w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2018 r."

"W szczególności można oczekiwać:

- Stabilizacji lub dalszego wzrostu marży odsetkowej netto. Uczestnicy rynków finansowych oczekują niewielkiego wzrostu stóp procentowych dopiero pod koniec 2019 r. W takiej sytuacji do poprawy osiąganych przez banki wyników odsetkowych może prowadzić dalsze zastępowanie spłacanych kredytów walutowych (w szczególności we franku szwajcarskim) bardziej zyskownymi produktami lub kontynuacja trendu przenoszenia przez klientów środków z depozytów terminowych na rachunki bieżące. Natomiast ewentualne nasilenie konkurencji o środki podmiotów niefinansowych mogłoby uniemożliwić bankom dalsze oferowanie depozytów z ujemną realną stopą zwrotu i wymusić podniesienie ich oprocentowania,

- Poprawy efektywności kosztowej banków, do czego przyczyni się m. in. niższe obciążenie wyników składką na BFG75,

- Stabilizacji lub niewielkiego spadku obciążeń wyników odpisami z tytułu utraty wartości kredytów, czemu powinna sprzyjać korzystna sytuacja ekonomiczna podmiotów sektora realnego,

- Tworzenia na podstawie MSSF 9 odpisów na oczekiwane straty dla kredytów bez stwierdzonej utraty wartości (tzw. faza 1 i faza 2), co może zwiększyć koszty banków w porównaniu z dotychczasowymi zasadami tworzenia odpisów wynikającymi z MSR 39. Dodatkowo odpisy na oczekiwane straty kredytowe nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu podatku dochodowego, w odróżnieniu od tworzonych na podstawie MSR 39 odpisów IBNR, które były uznawane za koszty uzyskania przychodu w ograniczonym zakresie" - czytamy w raporcie.

Według NBP, na zyskowność banków mogą również wpływać inne przyszłe zdarzenia, których prawdopodobieństwa materializacji i/lub skali ewentualnego wpływu nie można jeszcze wiarygodnie oszacować.

"Znacznym wyzwaniem finansowym dla banków posiadających duże portfele walutowych kredytów mieszkaniowych mogą być skutki ewentualnego uchwalenia ustawy modyfikującej zasady działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Na podstawie zapisów projektu złożonego w Sejmie na początku sierpnia 2017 r. można spodziewać się wzrostu obciążenia wyników działalności bankowej kosztami operacyjnymi, w szczególności wpłatami na nowo utworzony Fundusz Restrukturyzacyjny. Zgodnie z projektem wysokość wpłat na oba fundusze ma być uchwalana kwartalnie przez Radę Funduszu (w ramach maksymalnych stawek określonych w projekcie ustawy)" - czytamy dalej.

Bank centralny wskazał także na możliwość wystąpienia konieczności zawiązania przez banki dodatkowych rezerw na sprawy sporne w związku z przebiegiem postępowań sądowych w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych oraz na skutek znacznego wzrostu liczby takich postępowań.

"Złożone w parlamencie projekty ustaw dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych, w tym projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki, w przypadku ich wejścia w życie spowodowałyby konieczność pomniejszenia wartości kredytów o tzw. zwrot spreadów walutowych lub o umorzenia z innego tytułu i w konsekwencji obniżenie wyników" - czytamy także.

W horyzoncie około 5 lat koszty finansowania banków mogą ponadto się zwiększyć na skutek konieczności emisji instrumentów finansowych w celu spełnienia wymogu MREL, podsumowano.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem