Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

-- Ministerstwo Finansów chce w przyszłym roku zlikwidować deklaracje VAT i ujednolicić stawki tego podatku - mówi "Rz" szefofa resortu Teresa Czerwińska

-- Warszawska giełda traci swój główny cel - przestaje dostarczać kapitał firmom

- Rząd ma przyjąć dziś propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od 1 marca przyszłego roku

-- Najwięcej chęci do wzrostu zatrudnienia widać w przemyśle, budownictwie i w kopalniach

-- Branże energochłonne chcą rekompensat chroniących przed utratą konkurencyjności. Główny pomysł to uszczuplenie wpływów do budżetu

--U0KiK przygląda się drogim polisom na życie

Parkiet

-- Aplisens chce uniezależnić się od rosyjskiego rynku. Spółka patrzy na kraje Ameryki Południowej, Chiny i Wietnam, mówi prezes Adam Żurawski

--Brokerzy liczą na ożywienie na GPW dzięki wprowadzeniu PPK

--Dziś ruszają godzinne prezentacje gry "Cyberpunk 2077" CD Projektu

--W strefie euro wciąż nie widać zwiastunów odbicia wzrostu po słabym I kw. Polska gospodarka jednak na tym mocno nie ucierpi

Dziennik Gazeta Prawna

-- Zastrzyk pieniędzy z budżetu w tym i ub. roku dał mediom publicznym chwilę oddechu, ale nie uzdrowił ich sytuacji finansowej

--Minister energii może stracić nadzór nad KGHM - wynika z informacji "DGP"

-- Do 1 mln zł kary może zapłacić niebawem przedsiębiorca za brak wpisu w nowej bazie o odpadach, a po wejściu w życie rządowego projektu walki z pożarami na składowiskach - nawet 2 mln zł

-- Nowo przyznane świadczenia w 2017 roku były nieco niższe niż rok wcześniej, wynika z rocznego podsumowania systemu ubezpieczeń społecznych

--Wprowadzony w 2016 r. system nieodpłatnych porad prawnych nie sprawdził się - oceniła Najwyższa Izba Kontroli

Puls Biznesu

--Zarząd GetBacku prowadzi weryfikację planu złożonego do sądu, korygując go o ustalenia audytora i sytuację na rynku. W ciągu dwóch miesięcy będzie gotowy - mówi "PB" prezes Przemysław Dąbrowski

-- Marcin Chludziński, obecny szef Agencji Rozwoju Przemysłu jest kandydatem na prezesa miedziowego KGHM

-- Akcjonariusze Biotonu zgodzili się na sprzedaż SciGenu, ale CEE i Bithell otworzyły sobie furtkę do zaskarżenia uchwały

--Miedzi Copper - jedyny prywatny inwestor w polskim sektorze miedziowym stracił ważną koncesję, w którą zainwestował już 50 mln zł. Wiceminister środowiska odmówił jej przedłużenia

-- EY: Polska spadła na 9. miejsce w Europie w opinii inwestorów

-- Polska na spotkaniu ministrów ds. energii krajów Unii Europejskiej w Luksemburgu zaapelowała o przyspieszenie prac nad nowelizacją dyrektywy gazowej, która wymierzona jest w projekt gazociągu Nord Stream 2

ISBnews

--Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto w wysokości 23,59 mln zł na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.

--Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,12 zł na akcję, tj. cały zysk za ubiegły rok wraz z częścią kapitału zapasowego pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, wynika z podjętych uchwał.

--Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,12 zł na akcję, tj. cały zysk za ubiegły rok wraz z częścią kapitału zapasowego pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, wynika z podjętych uchwał.

--Zarząd Herkulesa przyjął program skupu do 3,5 mln akcji własnych w celu umorzenia, podała spółka.

--Vivid Games ustalił, że premiera gry "Mayhem Combat" (wcześniej "Metal Fist") w sklepie Apple App Store nastąpi 28 czerwca 2018 r., a w sklepie Google Play -13 lipca 2018 r., podała spółka w komunikacie.

--Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na realizację zadania za 273,07 mln zł netto w ramach budowy drogi S6, podała spółka.

--Zarząd Ferrum ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet nie odpowiada wartości godziwej spółki, jednak jest ona z premią do średnich notowań spółki z ostatnich 3 i 6 miesięcy poprzedzających wezwanie. Jednocześnie zarząd ocenia, że wezwanie będzie miało pozytywny wpływ na działalność spółki i nie wyklucza odpowiedzi na nie, podało Ferrum.

--Harbinger Capital Ltd., akcjonariusz Larq, zażądał umieszczenia w porządku zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki (zwołanego na 29 czerwca br.) punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel, podał Larq.

--Echo Prime Assets, spółka zależna Echo Investment, otrzymała propozycję i potwierdziła warunki sprzedaży 10 mln akcji Echo Polska Properties (EPP) za ok. 11,5 mln euro pomniejszone o koszty transakcyjne, podała spółka.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zdecydowała o utworzeniu trzeciego subportfela w ramach funduszu stabilizacyjnego, przeznaczonego na finansowanie udziału własnego w strategicznych inwestycjach, podała spółka. Zostanie on zasilony kwotą 0,5-1 mld zł.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zdecydowała o utworzeniu trzeciego subportfela w ramach funduszu stabilizacyjnego, przeznaczonego na finansowanie udziału własnego w strategicznych inwestycjach, podała spółka. Zostanie on zasilony kwotą 0,5-1 mld zł.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała porozumienie płacowe z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi dotyczące zakończenia sporu zbiorowego wszczętego 16 kwietnia 2018 r., podała spółka. Koszty płac wzrosną o ok. 187 mln zł w 2018 r.

--MCI.CreditVentures 2.0 FIZ, fundusz z Grupy MCI, sprzedał wszystkie posiadane akcje Genomedu, który specjalizuje się w sekwencjonowaniu i syntezie DNA oraz diagnostyce genetycznej, poinformowało MCI. Na transakcji fundusz zrealizował zwrot ponad 6x CoC. Nowym właścicielem akcji została firma Diagnostyka - dostawca laboratoryjnych usług medycznych.

--Patrick Kurowski obejmie z początkiem lipca funkcję country managera MLP Group, odpowiedzialnego za rozwój i komercjalizację parków logistycznych w Niemczech i Austrii, podała spółka.

--MedApp w ramach wdrożonego systemu CarnaLife w jednostkach medycznych Intercard i CarintArt oraz działalności spółki Telemedica przeprowadził od lutego do czerwca 2018 r. 493 badania diagnostyczne, poinformowała spółka.

--Mabion podpisał umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie projektu "Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. - badania nad nową generacją leków" w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, podała spółka. Całkowity koszt projektu wynosi 172,88 mln zł, a wartość dofinansowania 63,25 mln zł.

--Wood Environment & Infrastructure Solutions rozwiązał umowę z Mostostalem Zabrze, dotyczącą robót w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie, podał Mostostal Zabrze.

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) sprzeda posiadany pakiet 20,3% Aquis Exchange Limited za łączną kwotę 12,39 mln GBP brutto 14 czerwca br., podała spółka.

--Data premiery gry The Minglers: Pets and Creatures studia Huckleberry Games w sklepie Google Play na platformę Android została ustalona na 12 czerwca, podała spółka.

--Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała z Accolade PL XI umowę, której przedmiotem jest budowa hali magazynowej AB (etap I) wraz z trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym, niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i pomieszczeniami technicznymi w ramach inwestycji o nazwie "Panattoni Park Kielce" w Kielcach za ryczałtowo 12,15 mln euro bez VAT, podała spółka.

--Rada nadzorcza Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) powołała zarząd z Krzysztofem Mazurkiem jako prezesem na nową kadencję, podała spółka.

--Oferta Mennicy Polskiej nie została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Ministerstwa Finansów Tajlandii na produkcję 1 mld monet o nominale 25 Stang, podała spółka.

--Griffin Premium RE podpisał zobowiązanie (commitment letter) z Globalworth Real Estate Investments Ltd., na podstawie którego Globalworth zgodził się objąć nowe akcje za co najmniej 300 mln euro w ramach planowanej oferty prywatnej, podała spółka.

--Griffin Premium RE przystępuje do realizacji oferty prywatnej, związanej z emisją do 350 mln akcji o wartości nominalnej 1,0 euro każda, w wyniku czego zamierza pozyskać conajmniej 450 mln euro, podała spółka.

--Jujubee ustalił datę premiery gry przygodowo-dokumentalnej "Kursk" na 11 października br. dla platform PC i Mac oraz na pierwszą połowę 2019 roku w przypadku platform PlayStation 4 i Xbox One, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem