Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Zysk brutto spółek Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń i Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie po I kw. 2018 r. wyniósł 15,6 mln zł i wzrósł o 46% r/r, podała spółka. Obie spółki zebrały przez trzy miesiące 382,4 mln zł składki (spadek o 26%). Przypis składki w spółce majątkowej zwiększył się o 18%.

"382,4 mln zł składki zebrały spółki Uniqa w Polsce w I kwartale 2018 roku. Wzrost przypisu - o 18,5%, do 352,4 mln zł - widoczny był w spółce majątkowej. Z kolei w spółce życiowej przypis zmniejszył się z 218 mln zł do 30 mln zł. Zgodnie bowiem z przyjętą strategią Grupa Uniqa redukuje ofertę ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową. Obie spółki zarobiły więcej niż przed rokiem. W sumie zysk brutto wyniósł 15,6 mln zł i był 1,5-krotnie wyższy niż rok wcześniej. Znacząco poprawił się także wynik techniczny towarzystw" - czytamy w komunikacie.

"Wzrost przypisu zanotowaliśmy we wszystkich istotnych liniach biznesowych. W ubezpieczeniach masowych wzrośliśmy łącznie o 25%. Świetnie rozwijamy się w ubezpieczeniach korporacyjnych, w których rośnie także rentowność. Do tego wygrywamy znacznie więcej przetargów niż przed rokiem. Poza tym wyczyściliśmy portfel ubezpieczeń gospodarczych z branż ryzykownych, w których statystycznie częściej dochodzi do szkód, z powodzeniem wypełniając powstałą niszę bardziej bezpiecznymi. Zdecydowany wzrost widzimy także w gwarancjach. Co ważne, osiągnęliśmy rentowność również w ubezpieczeniach dla flot" - powiedziała wiceprezes zarządu ds. finansów Uniqa Anna Demczenko, cytowana w komunikacie.

Przypis z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł o 25%, a głównym czynnikiem wpływającym na tak dynamiczny wzrost było OC komunikacyjne, w którym składka wzrosła o prawie 35%. Wzrost zanotowano również w ubezpieczeniach autocasco (4,5%). W lutym Uniqa wprowadziła zmiany w AC, w tym nowe taryfy, i był to kolejny krok - po zmianie taryf OC oraz wprowadzeniu nowych wariantów assistance - w kierunku poprawy pakietu komunikacyjnego, podano również.

"Jeżeli chodzi o linie majątkowe i osobowe, Uniqa osiągnęła w I kwartale 2018 roku wzrost na poziomie 12,5%. Na ten wskaźnik wzrostu główny wpływ miały:

- utrzymujący się wysoki wzrost w ubezpieczeniach mieszkaniowych (11,4%), będący wynikiem zarówno rosnącej sprzedaży produktu Twój Dom Plus, jak i produktów skierowanych do sektora spółdzielczego,

- wzrosty w ubezpieczeniach wypadkowych (32,3%) oraz assistance (30,5%), będące efektem dosprzedaży do rosnącej liczby polis komunikacyjnych,

- wzrost w ubezpieczeniach technicznych (86,9%),

- wzrost w produktach majątkowych związanych z sektorem mieszkalnictwa (pakiety dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (14,1%),

- gwarancje finansowe (wzrost 30-proc.),

- dynamiczny wzrost sprzedaży produktu adresowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (wzrost o 22%)" - czytamy dalej.

Szkodowość brutto za pierwszy kwartał 2018 roku wyniosła 65,2% i była niższa od zanotowanej w analogicznym okresie roku 2017 (68%). Na wyniki szkodowości w pierwszym kwartale wpływ miała kumulacja dużych szkód - w części równoważona poprawiającymi się wynikami szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych, podano także.

Zysk finansowy brutto Uniqa TU za 3 miesiące 2018 roku liczony wg międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 14,8 mln zł i był ponad dwukrotnie lepszy od wyniku uzyskanego rok wcześniej (11,3 mln zł). Zysk netto wyniósł z kolei 11,8 mln zł, wobec 9 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

"Życiowa spółka Uniqa realizuje strategię sprzedaży rentownych produktów ze składką regularną. Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-marzec 2018 roku wyniosła 30 mln zł, wobec 218,1 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Obserwowany spadek składki wynika w głównej mierze z planowanego wycofania ze sprzedaży produktów ze składką jednorazową" - czytamy dalej.

"Grupa Uniqa koncentruje się na wzroście składki regularnej z ubezpieczeń na życie. Zgodnie bowiem z przyjętą strategią odchodzi od oferowania nowych ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową. Spadek przypisu biznesu życiowego to zatem planowane obniżenie przypisu ze składek jednorazowych" - dodała Anna Demczenko.

Przypis w I kwartale 2018 roku w całości pochodzi zatem z produktów ze składką regularną. Największy wzrost sprzedaży (o 19,2%, do 4,7 mln zł) spółka odnotowała w indywidualnych polisach na życie. W przypadku grupowych ubezpieczeń pracowniczych spadek sprzedaży wyniósł 3,8% do 17,2 mln zł, podano również.

Wynik finansowy brutto Uniqa TU na Życie za okres styczeń-marzec 2018 roku liczony wg międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 1,15 mln zł wobec straty 0,4 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Wynik netto to z kolei 0,9 mln zł wobec -0,3 mln w pierwszym kwartale 2017 roku.

Obie spółki Uniqa w Polsce mają wysoki współczynnik wypłacalności SCR po pierwszym kwartale 2018 roku. W przypadku spółki majątkowej Uniqa Polska wynosił 154,3% na koniec marca 2018 roku. Dla życiowego biznesu ukształtował się na poziomie 268,9%. Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka, czyli 150% dla spółki majątkowej i 175% dla życiowej, podsumowano.

Uniqa w Polsce reprezentują spółki Uniqa TU SA oraz Uniqa TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - Uniqa Insurance Group AG.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.