Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o przeznaczeniu 6,8 mln zł z zysku netto za 2017 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, tj. o wypłacie 0,2 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Rada nadzorcza Newagu powołała zarząd ze Zbigniewem Konieczkiem jako prezesem na kolejną trzyletnią kadencję, podała spółka.

Akcjonariusze Newagu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, podano w uchwałach podjętych na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze PKP Cargo zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r. na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Ferrum jednostronnie zakończyło współpracę z Węglokoksem w zakresie dostaw materiałów i półproduktów hutniczych, podała spółka.

Oferta Budimeksu, warta 546,75 mln zł netto, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Olsztynie jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: m. Szczuczyn - w. Ełk Południe, podała spółka.

Akcjonariusze Emperia Holding zdecydowali o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji spółki oraz o ich wycofaniu z obrotu na GPW, podano w uchwałach walnego zgromadzenia.

Oferta P.A. Nova, warta 30,5 mln zł netto, została przyjęta i zaakceptowana w przetargu IKEA Property Poland na realizację inwestycji w Jankach k/Warszawy, podała spółka.

Energa szacuje, że potencjalny wpływ oddalenia powództw spółki zależnej Energa-Obrót w trzech postępowaniach o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia na wyniki finansowe to ok. 16 mln zł, podała spółka.

Oferta Apatora, warta 20,9 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu innogy Stoen Operator na dostawę liczników komunalnych 1 i 3-fazowych, podała spółka.

Akcjonariusze i2 Development zdecydowali o przeznaczeniu 10,86 mln zł z zysku za 2017 r., wynoszącego 41,67 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,12 zł na akcję, podała spółka.

Rafako rozpoczęło realizację prac przy budowie zbiornika LNG o pojemności 30 tys. m3 w Finlandii, podał większościowy akcjonariusz spółki - Grupa PBG. Grupa liczy na podobne realizacje także w innych krajach.

Prezes LPP Marek Piechocki zapowiedział, że w najbliższych miesiącach przetransferuje posiadane akcje spółki do tworzonej właśnie fundacji Semper Simul. Fundacja będzie posiadać akcje uprawniające do 31,5% głosów na walnym zgromadzeniu i będzie największym akcjonariuszem LPP.

Prezes KGHM Polska Miedź Rafał Pawełczak i wiceprezes ds. finansowych Stefan Świątkowski nie biorą udziału w konkursie na prezesa i wiceprezesów, podała spółka.

Cztery fundusze posiadające 73% kapitału zakładowego Globe Trade Centre (GTC) zdecydowały się na otrzymanie dywidendy w formie akcji i zapisało się na 13 233 492 akcji nowej emisji serii M, podała spółka.

Tauron Polska Energia, Tauron, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) powołały fundusz typu coprorate venture capital (CVC) EEC Magenta, podał Tauron.

Oferta PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu została wykluczona z udziału w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego przebudowę drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" z uwagi na nieprzedłużenie wadium, podał Mirbud. Samo postępowanie zostało unieważnione.

LPP nie wyklucza skupu akcji spółki i zakłada utrzymanie dywidendy na poziomie 10-15% rocznego zysku, poinformował prezes Marek Piechocki.

LPP chce przeznaczyć 0,5 mld zł na inwestycje w centra logistyczne i planuje m.in. budowę nowego centrum w okolicach Włocławka, kosztem ok. 400 mln zł, poinformował prezes Marek Piechocki.

LPP chce zadebiutować na rynkach Finlandii oraz Bośni i Hercegowiny w 2019 r. Planuje także otwarcie salonu w Paryżu, poinformował prezes Marek Piechocki.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z SBB Energy umowę na rozbudowę instalacji redukcji emisji NOx na blokach 1, 2 i 4, podała spółka. Wartość kontraktu to ok. 43 mln zł.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) mogą wkrótce podjąć decyzje dotyczące nieruchomości niezwiązanych z produkcją, poinformował ISBnews prezes Józef Siwiec

Zakłady Magnezytowe Ropczyce liczą na utrzymanie tempa wzrostu przychodów w całym roku i utrzymanie się dobrej koniunktury na swoje wyroby w kolejnych 2-3 latach, poinformował ISBnews prezes Józef Siwiec. Spółka pracuje nad dalszą optymalizacją i poprawą marżowości.

Cel strategiczny LPP to zwiększenie przychodów do 10,5 mld zł w 2021 r. (wobec ponad 7 mld zł w ub.r.), przy czym za trzy lata udział sprzedaży internetowej w całości przychodów ma wzrosnąć do 20% z 8% obecnie, podała spółka. Na inwestycje na sieć salonów chce wydać 1,5 mld zł do 2021 r.

Inwestorzy, w ramach prawa poboru i zapisów dodatkowych, będą mogli dokonywać zapisów na akcje ZPC Otmuchów od 13 do 26 czerwca, podała spółka. Cena emisyjna została ustalona na 2 zł za akcję. Z emisji nowych akcji spółka planuje pozyskać ok. 25 mln zł, które zamierza przeznaczyć na budowę nowoczesnej fabryki słodyczy.

MCI Management Sp. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ok. 19 mln akcji spółki MCI Capital (ok. 35,93% kapitału) w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec wzywającego, tj. Tomasza Czechowicza oraz wzywającego 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena w wezwaniu to 9,8 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący - Trigon Dom Maklerski.

Nextbike Polska zawarł z Miastem Koninem umowę na dostawę, uruchomienie i zarządzanie systemem Konińskiego Roweru Miejskiego składającego się z 11 stacji i 100 rowerów. System Konińskiego Roweru Miejskiego zostanie uruchomiony w terminie do dnia 1 września 2018 roku. Umowa obowiązywać będzie do 30 listopada 2021 roku.

Unibep podpisał umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Sjusjoen" w gminie Ringsaker w Norwegii. Wartość umowy wynosi ok. 124 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 55,7 mln zł netto. Zamawiającym jest Sjusjoen Prima Utvikling AS.

Nowe przepisy dotyczące zanieczyszczeń powietrza w powiązaniu z rosnącymi cenami emisji dwutlenku węgla stawiają Polską Grupę Energetyczną (PGE) w obliczu poważnego finansowego ryzyka, jeżeli spółka ta będzie dalej realizować strategię rozwoju opartą głównie na węglu, wynika z raportu Instytutu Ekonomii Energii i Analiz Finansowych (IEEFA). Według IEEFA, w interesie spółki byłoby strategiczne przejście w kierunku portfela bazującego na odnawialnych źródłach energii (OZE).

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o przeznaczeniu 7,63 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o przeznaczeniu 73,72 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,6 zł na akcję, podała spółka.

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zatwierdziła "Aktualizację strategii grupy kapitałowej GPW 2022" wraz z inicjatywami strategicznymi, podała GPW. Z komunikatu wynika, że aktualizacja podtrzymuje cele finansowe do 2020 r., przyjęte w 2014 r., natomiast szczegółowy opis strategicznych inicjatyw na lata 2018-2022, zostanie przedstawiony 27 czerwca br.

Rada Giełdy powołała w skład zarządu czterech członków: Jacka Fotkę jako wiceprezesa, Dariusza Kułakowskiego jako członka zarządu oraz dwóch nowych członków zarządu: Izabeli Olszewskiej oraz Piotra Borowskiego, podała spółka.

Zapisy na obligacji serii E PKN Orlen w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego odbędą się od 18 do 29 czerwca, a łączna wartość nominalna papierów emitowanych w tej serii to 200 mln zł, podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem