Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Finalne zużycie energii wzrosło z 61 Mtoe do 65 Mtoe w latach 2006-2016, co oznacza średnie roczne tempo wzrostu 0,8%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) publikując wstępne szacunki.

"W Polsce w latach 2006-2016 nastąpiła poprawa efektywności energetycznej. Energochłonność pierwotna obniżała się w tym okresie średnio o ponad 3% rocznie, a energochłonność finalna o ponad 2%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w przemyśle. W 2016 roku zaobserwowano spowolnienie tempa poprawy efektywności wykorzystania energii"- czytamy w komunikacie.

Według GUS, całkowite zużycie energii pierwotnej wzrosło w latach 2006-2016 z 97 Mtoe do 99 Mtoe (0,2 %/rok). Zużycie osiągnęło najwyższą wartość w 2011 r. i wyniosło 101,5 Mtoe. Najniższą wielkość zużycia zaobserwowano w 2014 r. (93,8 Mtoe). Finalne zużycie energii wzrosło w analizowanym okresie z 61 do 65 Mtoe, co oznacza średnie roczne tempo wzrostu 0,8%.

"Energochłonność pierwotna i finalna PKB obniżyła się w roku 2016 w stosunku do roku 2006 odpowiednio o 28% i 24%, po uwzględnieniu korekty klimatycznej tempo poprawy było nieznacznie niższe. Tempo poprawy w pierwszych latach omawianego okresu (tj. w latach 2006-2009) było większe niż w latach 2010-2016, co było szczególnie widoczne w przypadku energochłonności pierwotnej" - czytamy także.

Jak wskazuje GUS, analizując finalne zużycie energii według sektorów zaobserwowano, że w latach 2006-2016 wzrósł udział sektorów transportu i usług w finalnym zużyciu energii, a spadł przemysłu, gospodarstw domowych i rolnictwa. Udział transportu wzrósł z 23 do 29%, co było największą zmianą w omawianym okresie, a przyczyną była rosnąca rola drogowych przewozów towarowych, a także przewozów osobowych dokonywanych samochodami prywatnymi. Gospodarstwa domowe pozostały największym konsumentem, pomimo spadku udziału z 35 do 30%.

W 2016 r. udział zużycia energii w gospodarstwach domowych w finalnym zużyciu energii wyniósł 30%. Najczęściej zużywanym nośnikiem były paliwa węglowe, ale ich udział spadł z 35% w 2006 r. do 33% w 2016 r. Kolejnymi nośnikami były: ciepło (jego udział wyniósł w 2016 roku 20%), gaz ziemny (18%), energia elektryczna (13%), pozostałe nośniki (14%) i paliwa ciekłe (3%). Najważniejszym kierunkiem użytkowania energii było ogrzewanie pomieszczeń, których udział wyniósł 66,4% w 2016 r. Ogrzewanie wody pochłonęło 15,8% energii, oświetlenie i urządzenia elektryczne 9,7%, a gotowanie posiłków 8%, podano także.

"W transporcie w 2016 r. ponad 94% energii zostało zużyte w transporcie drogowym, poniżej 4% energii zostało zużyte w transporcie lotniczym, poniżej 2% w transporcie kolejowym, a minimalne ilości przez żeglugę śródlądową i przybrzeżną. Zużycie paliw w transporcie drogowym w latach 2006 ? 2016 zwiększyło się o 42% (roczne tempo wzrostu 3,5%), przy jednoczesnym wyraźnym spadku zużycia energii w transporcie kolejowym. Ogółem średnie roczne tempo wzrostu zużycia paliw w transporcie (bez transportu lotniczego) wyniosło 3,1% w latach 2007-2016" - czytamy także.

Finalne zużycie energii w przemyśle osiągnęło największą wartość w roku 2007, kiedy wyniosło 15 Mtoe, a najniższą (13 Mtoe) dwa lata później. W 2016 r. zużycie wyniosło 14,8 Mtoe. Największy spadek zużycia nastąpił w przypadku paliw ciekłych (spadek o 53%). Zmniejszeniu uległo także zużycie ciepła (o 38%) oraz węgla (o 21%). Wzrosło natomiast zużycie gazu (o 2%), energii elektrycznej (o 21%) oraz pozostałych nośników (o 115%), podsumowano w materiale.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.