Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank zawarł za pośrednictwem domu maklerskiego Mercurius Dom Maklerski warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego, podał bank. Warunkiem zawieszającym zawartym w umowie jest uzyskanie przez Leszka Czarneckiego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu na nabycie akcji spółki.

"Na mocy postanowień umowy Getin Noble Bank, po spełnieniu się warunku, sprzeda na rzecz pana dr. Leszka Czarneckiego 874 036 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 zł, stanowiących 25,01% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 25,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki za łączną cenę 36 039 400,73 zł" - czytamy w komunikacie.

Przed dokonaniem sprzedaży akcji bank posiadał 3 494 747 akcji spółki, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów, podano również.

"Ponadto emitent informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 r. zawarł z panem dr. Leszkiem Czarnecki umowę, na mocy której przyznana została na rzecz pana dr. Leszka Czarneckiego opcja call uprawniająca go do żądania realizacji sprzedaży przez emitenta kolejnych akcji spółki w liczbie stanowiącej 25% kapitału zakładowego i 25% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Ostateczna realizacja opcji call będzie uzależniona od niezgłoszenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu w stosunku do zamiaru nabycia wskazanych akcji i przekroczenia w związku z tym progu 50% udziału w kapitale zakładowym spółki i 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Skorzystanie z opcji call będzie możliwe po rozliczeniu warunkowej umowy sprzedaży akcji" - czytamy dalej.

Wskazane powyżej działania w ocenie banku pozwolą na rozpoznanie utraty kontroli nad spółką i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego, podsumowano.

Poza powyższym bank dodatkowo poinformował, że według otrzymanego od spółki oświadczenia spółka nie jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni 0,3 ha lub większej, wobec czego Agencji Nieruchomości Rolnych nie przysługuje prawo pierwokupu akcji (ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ukształtowaniu ustroju rolnego).

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem