Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Moc zainstalowana elektryczna instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych (OZE), z wyłączeniem instalacji wykorzystujących technologię współspalania biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego z innymi paliwami, wyniosła 8 563,83 MW, a łączna moc zainstalowana wszystkich instalacji ? 25 762,796 MW według stanu na 31 grudnia 2017 r., podało Ministerstwo Energii, powołując się na dane Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Moc zainstalowana w instalacjach wykorzystujących energię wiatru wynosiła 5 858,2 MW, w instalacjach biomasowych 1 371,15 MW, w instalacjach hydroenergetycznych ? 989,45 MW, w instalacjach wykorzystujących biogaz ? 237,28 MW (w tym biogaz rolniczy ? 103,12 MW), a w instalacjach słonecznych ? 107,75 MW.

Z kolei moc zainstalowana w instalacjach wykorzystujących technologię współspalania biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego z innymi paliwami wynosiła 17 198,97 MW, podano w raporcie.

Wzrost mocy zainstalowanej elektrycznej poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii objętych koncesją prezesa URE w IV kw. 2017 r. w porównaniu do III kw. 2017 r. wyniósł 25,48 MW mocy zainstalowanej elektrycznej.

"Najdynamiczniej rozwijającym się sektorem OZE był sektor energetyki odnawialnej wykorzystującej energię wiatru do wytwarzania energii elektrycznej, w którym moc zainstalowana elektryczna w czwartym kwartale 2017 r. wzrosła aż o 9,526 MW mocy zainstalowanej elektrycznej, oraz sektor energetyki odnawialnej wykorzystującej biomasę, w którym moc zainstalowana elektryczna w czwartym kwartale 2017 r. wzrosła o 9,122 MW mocy zainstalowanej elektrycznej. Kolejno rosnącym sektorem OZE w IV kwartale 2017 r. w porównaniu do III kwartału 2017 r. były m.in: instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (wzrost o 3,852 MW mocy zainstalowanej elektrycznej), oraz sektor biogazu (wzrost o 1,909 MW mocy zainstalowanej elektrycznej), a także sektor hydroenergetyki (wzrost o 1,07 MW mocy zainstalowanej elektrycznej)" ? czytamy w materiale.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w instalacjach odnawialnego źródła energii określona na podstawie wydanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia biogazu wyniosła 15 475 229,65 MWh, podano także.

Instalacje wykorzystujące energię wiatru wyprodukowały 11 180 002,61 MWh, instalacje biogazowe ? 792 820,01 MWh, instalacje wykorzystujące hydroenergię ? 583 431,56 MWh, instalacje słoneczne ? 58 468,65 MWh, instalacje biomasowe ? 2 136 742,65 MWh, a instalacje współspalania ? 723 764,17 MWh.

"Dodatkowo, do dnia 31 grudnia 2017 r. Prezes URE nie wydał świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego" ? zaznaczono.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.