Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

InventionMed zawarł umowę o zachowaniu poufności (NDA) z Hong Kong Kam Fung Group Company Ltd z siedzibą w Hongkongu - funduszem specjalizującym się w finansowaniu podmiotów z różnych branży, w tym nieruchomości, nowe technologie, turystyka czy inwestycje finansowe, podała spółka.

Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji Silvair, Inc. została ustalona na 25 zł za walor, podała spółka. W ramach oferty spółka planuje wyemitować do 2,4 mln akcji.

Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 rok, podała spółka.

Sygnity podpisało z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowę dotyczącą m.in. rozwoju oprogramowania i utrzymania w sprawności oprogramowania, podała spółka. Termin realizacji ustalono do końca I półrocza 2021 r., a maksymalne wynagrodzenie określono do kwoty 26,175 mln zł brutto.

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 16,74 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, poinformowała spółka.

CD Projekt zakłada, że wyjście z bety gry Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana oraz premiera fabularnego dodatku Thronebreaker nastąpią w tym roku, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

CD Projekt oczekuje, że budżet marketingowy Cyberpunk 2077 będzie większy niż w przypadku Wiedźmina 3: Dziki Gon, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz. Liczy on, że pokazanie rozgrywki z perspektywy pierwszej osoby (first person perspective - FPP), przy zachowaniu waloru klasycznej gry role-playing (RPG), zwiększy grupę potencjalnych odbiorców.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Gekoplast (z dniem 13 lipca) i AB AviaAm Leasing (z dniem 13 lipca), podał urząd.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Mikody na stanowisko prezesa Pekao Banku Hipotecznego, podała Komisja.

Unipetrol z Grupy PKN Orlen uruchomił produkcję paliwa lotniczego w rafinerii w Litvínovie, co zwiększy moce produkcyjne w tym segmencie o ok. 30%, do poziomu ok. 200 tys. ton rocznie, podał PKN Orlen. Dotychczas Unipetrol wytwarzał paliwo lotnicze jedynie w Kralupach.

Zarząd Narodowego Banku Polskiego (NBP) zdecydował o zwolnieniu Banku Ochrony Środowiska z obowiązku utrzymywania 55-proc. wymaganej rezerwy obowiązkowej do końca 2021 r., podał BOŚ.

PKN Orlen nie wyklucza pozyskania partnera do projektów farm offshore na Bałtyku, ale uznaje, że jest za wcześnie na podejmowanie decyzji w tej sprawie, poinformował członek zarządu Wiesław Protasewicz.

PKN Orlen nie widzi obecnie potrzeby emitowania kolejnej transzy euroobligacji, ale pod koniec 2019 r. może rozważyć emisję ze względu na potrzeby rolowania długu, poinformował członek zarządu Wiesław Protasewicz.

Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 116,14 mln zł netto (142,85 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego "Gazociąg DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń - zam. 2 o długości około 65 km", podał Stalprofil.

PGE Energia Ciepła (PGE EC), spółka odpowiedzialna za realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, podpisała z władzami Nowego Sącza oraz tamtejszym Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej list intencyjny zakładający rozwój istniejącego systemu ciepłowniczego i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła w Nowym Sączu, podała spółka.

ZUE podpisało z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy umowę na wykonanie robót dla zadania pn. "Przebudowę infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy" w Bydgoszczy, podała spółka. Wartość umowy wynosi 52,8 mln zł netto (65 mln zł brutto). Termin realizacji zadania to październik 2019 roku.

Silvair ma nadzieję na osiągnięcie pozytywnych przepływów operacyjnych w ciągu dwóch lat, tak by finansować działalność z przychodów. Sprzedaż powinna rozpocząć się "lada moment", poinformowali członkowie zarządu spółki.

Akcjonariusze KGHM Polskiej Miedzi podjęli uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 6 lipca 2018 r. do godziny 14:00.

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o przeznaczeniu 1,28 mld zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, uchwaliło walne zgromadzenie.

Wartość spłat z portfeli wierzytelności należących do grupy kapitałowej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus wyniosły 20,2 mln zł w II kw. (do 25 czerwca) wobec 18,9 mln zł kwartał wcześniej, podała spółka.

Akcjonariusze Baltony zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Grupa Kęty szacuje, że w II kw. 2018 roku osiągnęła wstępnie ok. 65 mln zł zysku netto, tj. na poziomie porównywalnym z ub. roku, przy przychodach wysokości 735 mln zł i zysku EBITDA na poziomie 117 mln zł, podały Kęty.

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o przeznaczeniu blisko 5,14 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, poinformowała spółka.

Pierwotna oferta publiczna Silvair, Inc. rozpocznie się dziś od publikacji ceny maksymalnej, a jutro rozpoczną się zapisy w transzy inwestorów indywidualnych i book-building dla inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Spółka zaoferuje do 2,4 mln nowych akcji i planuje pozyskać 43-50 mln zł brutto, które zamierza przeznaczyć na finansowanie dalszego rozwoju.

PKP Polskie Linie Kolejowe unieważniły przetarg na prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory - Nakło Śląskie, w którym oferta Torpolu została uznana za najtańszą, podał Torpol.

Serinus Energy zakończył testy na odwiercie Moftinu-1007 w Rumunii i uzyskał stabilny ostateczny poziom przypływu wynoszący 5,66 MMcf/d, podała spółka.

Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 61,8% r/r do 3 mln euro w I kwartale 2018 r., podała spółka.

Ultimate Games zawarł z Forever Entertainment umowę inwestycyjną w sprawie utworzenia spółki UF Games, podało Ultimate Games.

Akcjonariusze Redana zdecydowali o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2017 w kwocie 4,37 mln zł na kapitał zapasowy oraz o uprawnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości 3/4 kapitału zakładowego spółki w terminie nie później niż do dnia 25 czerwca 2021, wynika z uchwał walnego.

Rada nadzorcza Idea Banku powołała Magdalenę Skwarzec, pełniącą dotychczas funkcję członka zarządu, na stanowisko wiceprezesa zarządu, podała instytucja.

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o przeznaczyć całości zysku netto za ub.r. w kwocie 5,11 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

T-Bull opublikuje prospekt emisyjny w środę, 27 czerwca, w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej oraz stronie internetowej podmiotu oferującego oraz koordynującego, tj. Trigon Dom Maklerski, podała spółka.

Akcjonariusze LUG zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,22 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,17 zł na akcję, podała spółka.

CCC nabyło 40 tys. obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł w celu umorzenia, podała spółka.

Akcjonariusze Enea zdecydowali o przeznaczeniu zysku za ub.r. w kwocie 1,81 mld zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.