Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Premier Danii zapowiedział, że jego kraj ma prawne instrumenty, by wstrzymać realizację projektu Nord Stream2

--Pracownicy dwóch polskich banków pomagali azjatyckiej grupie prać pieniądze z wyłudzeń VAT

--Sieć Żabka walczy w sądzie z zakazem handlu w niedzielę

- Choć Cyfrowy Polsat i Netia dopiero zaczynają budowę wspólnej oferty, już są postrzegane jako zagrożenie dla strategii Orange Polska

--Fiskus często odmawia odpowiedzi na pytania podatników i sugeruje im, że próbują obejść przepis. W ub. roku tylko 59% wniosków o interpretację doczekać się pozytywnych rozstrzygnięć

--Unijni producenci stali liczą na wsparcie, by nie stracić konkurencyjności

Parkiet

--W ponad 20 giełdowych spółkach trwa skup akcji. To grono szybko rośnie

--Nadmiar mikrofirm to jedna z przyczyn niskiego poziomu produktywności w Polsce

--Europejczycy inwestują w produkcję e- aut, ale głównie w Chinach

Dziennik Gazeta Prawna

--CPL Industries planuje zainwestować w Polsce 70-80 mln zł w budowę zakładu do produkcji brykietów bezdymnych z surowca wydobywanego na Śląsku, dowiedział się DGP

--Bezrobotni bez kwalifikacji oraz pracownicy o najmniejszych kompetencjach nie chcą się szkolić, by zwiększać swoje szanse na rynku

-- Im bliżej wyborów samorządowych, tym bardziej obiektem ataków ze strony polityków stają się firmy budujące biurowce i mieszkania

--JSW chce powalczyć o 100 mln euro na nowatorskie rozwiązania. Planuje też budowę fabryki włókien węglowych

-- W ciągu roku przybyło ponad 6 tys. zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy - na warunki zatrudnienia coraz częściej skarżą się cudzoziemcy i zleceniobiorcy

Puls Biznesu

--Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) we współpracy z Ministerstwem Finansów (MF) uruchomiło internetową usługę umożliwiającą złożenie wniosku oraz uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości

--Z zestawiania przygotowanego przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że w maju branża motoryzacyjna wydała na reklamę 102,3 mln zł

ISBnews

--Rada nadzorcza Simple powołała Michała Siedleckiego na kolejną kadencję powierzając mu stanowisko wiceprezesa spółki, podała spółka.

--Akcjonariusze Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku za 2017 rok na kapitał zapasowy w celu pokrycia wszelkich wydatków i nakładów służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack i udzielili zarządowi upoważnienia do nabycia nie więcej niż 5 700 (tj. do10%) akcji własnych w celu ich umorzenia za cenę 9,50 zł za jedną akcję, podał Quercus TFI.

--Grupa Awbud podpisała umowę z firmą Partner, spółką wchodzącą w skład grupy Abadon Real Estate, skupiającej segment doradczo-wykonawczy holdingu Murapol, na realizację prac budowlanych w ramach inwestycji Murapol Atrium Służewiec przy ul. Cybernetyki 15 w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu to blisko 10 mln zł netto.

--Marvipol Development przeprowadził emisję obligacji o łącznej wartości 40 mln zł na finansowanie działalności deweloperskiej podmiotów z grupy, w ramach trzyletniego programu emisji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, podała spółka.

--PKO Bank Polski zamierza złożyć wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej w postępowaniu przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i utworzył rezerwy wysokości 63 mln zł, które obciążą wyniki banku w II kwartale br., podał PKO BP.

--Rada nadzorcza spółki Protektor zatwierdziła strategię rozwoju spółki na lata 2018-2023, która zakłada m.in. do 2023 roku podwojenie skonsolidowanych przychodów do kwoty 251 mln zł, prawie sześciokrotny wzrost EBITDA do 58,4 mln zł w porównaniu z 2017 r., podała spółka. Protektor planuje podtrzymać politykę dywidendową na poziomie 50 - 100% wartości zysku netto.

--Akcjonariusze Elektrotimu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na zwiększenie kapitału rezerwowego, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

--Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o przeznaczeniu 107,4 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, wynika z treści podjętych uchwał.

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) celuje w podwojenie liczby debiutów na rynku głównym i NewConnect do 2020 r. w porównaniu do średniej z ostatnich lat, poinformował wiceprezes GPW Jacek Fotek.

--PKP Cargo przewiozło prawie 9,2 mln ton towarów w maju br., tj. o 2,2% więcej m/m, podała spółka.

--Platforma Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi, której uruchomienie planuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ma zostać uruchomiona "lada moment", poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje stworzenie w ramach projektu GPW Data - nowych standardów raportowania informacji giełdowych i hurtownię danych giełdowych do przetwarzania ich z pomocą technologii big data i sztucznej inteligencji (AI), poinformował Tomasz Wiśniewski z GPW.

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje stworzenie rynku Private Market opartego o Blockchain, poinformował Michał Piątek z GPW.

--Giełda Praw Majątkowych Vindexus oczekuje, że w kolejnych miesiącach wolumen spłat z portfeli wierzytelności będzie rósł o kilka - kilkanaście procent kwartalnie. Spółka zakłada, że nominalna wartość portfeli wierzytelności oraz środki na ich zakup w tym roku nie będą niższe niż w 2017 r., pomimo słabszego początku roku, poinformowali przedstawiciele spółki.

--Tauron Wydobycie - podmiot zależny Taurona Polskiej Energii - złożył wniosek do Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Katowicki Węgiel, podał Urząd.

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje kontrakty terminowe na indeksy sektorowe - banki, paliwa/energię i spółki technologiczne, poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

--Excellence myśli o przejściu na rynek główny GPW z NewConnect z emisją akcji, poinformowali członkowie zarządu. Według nich, mogłoby się to stać w przyszłym roku.

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada, że nowe inicjatywy strategiczne przyniosą ponad 30% przychodów grupy w 2022 roku, poinformował prezes Marek Dietl

--Unibep podpisał umowę na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II w Białymstoku, podała spółka. Zamawiającym jest miasto Białystok, a wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie ok. 42,6 mln zł netto.

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczyna konkurencję z 24 najbardziej rozwiniętymi krajami świata, po tym jak FTSE Russell przekwalifikowała Polskę z rynków rozwijających się do rozwiniętych, zapowiedział prezes Marek Dietl. W tym celu giełda przedstawiła 14 inicjatyw strategicznych, które mają wesprzeć GPW w umacnianiu pozycji międzynarodowej.

--Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o przeznaczeniu 12,2 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł za akcję, podała spółka.

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada utworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia, wynika z prezentacji GPW 2022.

--Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zakłada utworzenie spółki GPW Ventures, która zainwestuje w fundusze venture capital (VC) jako inwestor pasywny, wynika z prezentacji GPW 2022.

--Vabun zadebiutuje na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w czwartek, 28 czerwca, podała Giełda.

--Bank Pekao zmienia ofertę dla zamożnych klientów i oczekuje, że w perspektywie 2020 roku zwiększy swój udział rynkowy w tym segmencie do 11-12% wobec 9% obecnie, poinformował wiceprezes Marek Tomczuk.

--Akcjonariusze CEZ zdecydowali o przeznaczeniu 17,75 mld CZK z zysku netto za 2017 r. i zysków zatrzymanych na dywidendę, tj. o wypłacie 33 CZK na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

--ML System zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 28 czerwca, podała spółka.

--Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zarządzili przerwę w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki do 19 lipca 2018 r., podała spółka. Przerwę zarządzono przed podjęciem decyzji o podziale zysku.

--Bank Pekao wzbogaca ofertę dla obywateli Ukrainy pracujących lub studiujących w Polsce celem umocnienia swojej pozycji rynkowej w obsłudze obcokrajowców i chce do końca tego roku otworzyć co najmniej kilkadziesiąt tysięcy nowych rachunków Ukraińców, poinformował wiceprezes odpowiadający za bankowość detaliczną Marek Tomczuk. Od początku lipca bank wprowadza m.in. darmowe przelewy na Ukrainę oraz bankowość mobilną PeoPay po ukraińsku.

--Oferta publiczna do 100 tys. akcji nowej emisji serii F spółki T-Bull rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie emisyjnym. Spółka opublikowała też aneks do prospektu, w którym ustaliła cenę maksymalną nowych akcji na 60 zł za sztukę.

--Ferrum uruchomiło unikatową w tej części Europy linię do produkcji rur spiralnie spawanych, której potencjał techniczny oraz możliwości produkcyjne pozwalają na realizowanie dostaw na rynek krajowy, a także do krajów UE oraz na rynki międzynarodowe, podała spółka. Inwestycja była możliwa dzięki zaangażowaniu kapitałowemu oraz wsparciu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), który w maju 2017 r. poprzez swój fundusz kupił nową linię oraz ustalił sposób jej wykorzystania oraz przejęcia przez Ferrum. Ponadto Ferrum otrzymało w ramach pożyczki ok 100 mln zł, które zostało przeznaczone na kapitał obrotowy.

--Akcjonariusze Biomed - Lublin zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r., w wysokości 588 tys. zł, a pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

--Zwyczajne walne zgromadzenie Medicalgorithmics podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w 2017 roku z zysku netto osiągniętego w latach poprzednich i stanowiącego część kapitału zapasowego, podała spółka. Zgodnie z powyższą uchwałą na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota 5 121 266,92 zł, tj. 1,42 zł na jedną akcję.

--Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało porozumienia z dwoma producentami skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA - Port Arthur LNG oraz Venture Global LNG - dotyczące długoterminowych kontraktów na zakup tego surowca, podała spółka. PGNiG odbierać będzie od każdego z amerykańskich partnerów po 2 mln ton LNG rocznie, co po regazyfikacji daje łącznie około 5,5 mld m3 gazu ziemnego.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem