Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

-- Stacje paliw zyskały na zakazie handlu w niedzielę

--Agencja zatrudnienia, które wcześniej rywalizowały o firmowych klientów, teraz coraz ostrzej muszą konkurować o pracowników sezonowych

--Najsłabiej zarabiający pracownicy najrzadziej dostają od swoich pracodawców polisy zdrowotne

--Linie lotnicze wydają coraz więcej na paliw, drożeje też dolar, ale silna konkurencja na rynku sprawia, że przewoźnicy nie decydują się na podniesienie cen biletów

-- Trwają targi nad projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Pracodawcy i związki zawodowe mają wiele uwag

--Systematycznie spada zdolność Marynarki Wojennej do obrony granicy morskiej, Najnowszym pomysłem na kryzys ma być zakup australijskich fregat

Parkiet

--Choć Tamar Resources dostał zielone światło od KE na reaktywację kopalni węgla Krupiński, polski rząd nie kwapi się do sprzedaży zakładu

--Rynek cyberbezpieczeństwa rośnie w szybkim tempie

--Selena FM stawia głównie na innowacje. Nie planuje zmian w polityce dywidendowej

--Nowa strategia Protektora nie poruszyła rynkiem

-- Globalny odwrót od ryzyka bije w forinta i złotego

Puls Biznesu

--GDDKiA przegrała proces o roszczenia dotyczące wzrostu cen materiałów w kontraktach z lat 2010-12

--Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że resort przedsiębiorczości powinien zaprzestać prac nad projektem ustawy o prostej spółce akcyjnej

--Tarnowska firma elPLC, zajmująca się automatyzacją i robotyzacją produkcji, rozmawia o przejęciach. Potem może wejść na GPW

--PKP Cargo ma receptę na zakorkowane tory

--Bitcoin staniał - jego kurs spadł poniżej 6000 USD i zbliża się do granicy opłacalności ?wykopywania" najpopularniejszej kryptowaluty

-- Prywatni ochroniarze tracą kontrakty na rzecz państwowych spółek. Kancelaria premiera uważa, że problemu nie ma

ISBnews

--Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r.

--Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r. na na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

--Rada nadzorcza Gino Rossi powołała w skład zarządu spółki na okres kolejnej kadencji: Tomasza Malickiego na stanowisko prezesa zarządu, Pawła Urbaniaka na stanowisko wiceprezesa zarządu i Mariusza Drużyńskiego na stanowisko członka zarządu, podała spółka.

--Akcjonariusze Bestu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

--Akcjonariusze Introlu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

--Murapol, w związku ze spełnieniem się warunków zawieszających, zawarł przyrzeczoną umowę nabycia nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej o łącznym obszarze 2,49 ha za cenę 13 mln zł netto, podała spółka. Na nabytym terenie powstanie trzyetapowy projekt Murapol Zielone Bulwary. Obecnie Grupa rozpoczęła oferowanie 108 lokali powstających w pierwszym etapie tej inwestycji. Kolejny etap projektu trafi do sprzedaży pod koniec br.

--Po tym, jak z braku kworum walne zgromadzenie PZ Cormay nie podjęło w środę decyzji o emisji akcji serii M w ofercie prywatnej bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zarząd spółki zwołał kolejne walne zgromadzenie na 7 sierpnia i liczy na przegłosowanie wówczas podniesienia kapitału, poinformował ISBnews prezes Janusz Płocica. Podkreślił, że według zarządu alternatywą dla emisji jest spowolnienie prac nad projektami analizatorów, co siłą rzeczy oddali perspektywę przełomu w rozwoju PZ Cormay.

--Protektor, po przeprowadzeniu procesu negocjacji, zawarł z działającymi w spółce przedstawicielami pracowników porozumienie w sprawie zwolnień grupowych, podała spółka. Zwolnienia obejmą 30-50 osób (obecnie spółka zatrudnia 169 osób).

--Oferta Famuru została wybrana w przetargu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na najem 14 kombajnów chodnikowych, podała spółka. Wartość umowy ma wynieść 132,79 mln zł brutto.

--Silvair Inc. podpisała umowę z amerykańskim producentem komponentów Fulham Co. W jej ramach spółka udzieli partnerowi niewyłącznej licencji na wykorzystanie SilvairLightingFirmware oraz narzędzi i usług towarzyszących, podał Silvair.

--Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o przywróceniu akcjom spółki formy dokumentu (zniesieniu dematerializacji) i wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

--Bank Millennium złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego pod nazwą Millennium Bank Hipoteczny (MBH), podał bank.

--Oferta konsorcjum Torpolu oraz PUT Intercor, warta ok. 1 498,8 mln zł netto (tj. ok. 1 843,6 mln zł brutto), przedstawia najkorzystniejszy dla inwestora bilans kryteriów ceny oraz terminu realizacji w przetargu organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe na roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", podał Torpol. Jednocześnie cena oferty przekracza środki inwestora przeznaczone na realizację inwestycji, które wynoszą 1 112,9 mln zł brutto. Udział Torpolu w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzeniu wynosi 50%.

--Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 rok w całości na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.

--Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o przeznaczeniu 123,99 mln zł z zysku netto za 2017 r. na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 1,25 zł na akcję, podała spółka.

--Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o przeznaczeniu 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję, podała spółka.

--Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali o przeznaczeniu 184,87 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł za akcję, podała spółka.

--Akcjonariusze BioMaxima podjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z programem opcji menedżerskich. Spółka rozważa również zmianę rynku notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie, podała spółka.

--KGHM Polska Miedź, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr oraz Zespół Szkół MCKK podpisały list intencyjny mający na celu dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy oraz bieżących i przyszłych potrzeb KGHM Polska Miedź oraz grupy kapitałowej, podało KGHM.

--Rząd Kanady, poprzez Governor-in-Council (gabinet), wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji projektu Ajax ze względu na przewidywane, znaczące niekorzystne skutki projektu dla środowiska, podał KGHM Polska Miedź.

--Nowe 14 inicjatyw strategicznych Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podnosi capex w 2018 roku o 22 mln zł, poinformował ISBnews prezes Marek Dietl. Pierwsza weryfikacja realizacji obecnych inicjatyw nastąpi w grudniu; jednocześnie giełda będzie sukcesywnie prezentować kolejnych 8 projektów.

--Akcjonariusze Energi zdecydowali o przekazaniu całości zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, podała spółka.

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chce skorzystać z zewnętrznego dostawcy technologii Blockchain przy realizacji projektu GPW Private Market, poinformował ISBnews prezes Marek Dietl.

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w pierwszej fazie wyłoży 10 mln zł na inwestycje w fundusze venture capital w ramach GPW Ventures, poinformował ISBnews prezes Marek Dietl.

--Vabun, poza rozwojem sprzedaży w Polsce, chce wejść na rynki Czech, Anglii i Włoch w latach 2018 - 2019, poinformował prezes Radosław Majdan.

--ING Bank Śląski planuje, że w najbliższych dniach wystartuje oficjalnie z usługą Twisto. Bank ma obecnie kilka projektów startupowych w fazie koncepcyjno-rozwojowej i nadal zamierza czerpać z pomysłów, które powstają w akceleratorze InnovationLab, poinformował wiceprezes Michał Bolesławski.

--Stelmet ocenia, że po niekorzystnym pogodowo I kw. roku kalendarzowego (II kw. r.obr.) poziom zamówień w drewnianej architekturze ogrodowej (DAO) powrócił do "zadowalającego poziomu" w II kw. (III kw. r.obr.), poinformował wiceprezes Andrzej Trybuś. Ponadto spółka bardzo pozytywnie ocenia rozwój rynku pelletu.

--Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polska Grupa Górnicza (PGG) zawarły umowę partnerską w ramach programu PGG Family. Umowa dotyczy specjalnego systemu rabatowego oraz usług dodatkowych dla pracowników PGG oraz ich rodzin dzięki przynależności do Klubu PZU Pomoc w Życiu, podało PZU.

--Budowa pilotażowego systemu magazynowania energii elektrycznej w powiązaniu z istniejącą infrastrukturą energetyczną to nowy projekt Taurona realizowany w Cieszanowicach w województwie opolskim, podała spółka. Powstający magazyn energii pomoże w bardziej efektywny sposób gospodarować energią elektryczną oraz dystrybuować ją do użytkowników końcowych. System magazynowania zostanie oddany do użytku w IV kw. 2019 r.

--Marvipol Development, który wczoraj zamknął pierwszą z planowanych emisji obligacji na 40 mln zł w ramach trzyletniego programu emisji długu korporacyjnego na 250 mln zł, nie wyklucza przeprowadzenia w tym roku kolejnej emisji obligacji w ramach tego programu, poinformował prezes Mariusz Książek.

--Akcje spółki ML System zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 27 zł.

--Akcjonariusze PZ Cormay zdecydowali o przyjęciu programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników na lata 2018-2020 oraz o emisji na cele programu do 3 860 250 warrantów subskrypcyjnych serii A inkorporujących prawa do objęcia nie więcej niż 3 860 250 akcji serii N, podała spółka.

--Bożena Solska zrezygnowała z pełnienia funkcji członka zarządu GetBack ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2018 roku, podała spółka. Jako przyczynę swojej rezygnacji wskazała zakończenie prac - po stronie spółki - nad sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy 2017.

--Stelmet odnotował 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku finansowego 2017/2018 (trwającego od 1 października 2017 r. do 31 marca br.) wobec 10,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Akcjonariusze Vistuli zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok w kwocie 16,73 mln zł na zasilenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. Ponadto zdecydowano o programie motywacyjnym dla kluczowych osób w spółce.

--Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydowali o wypłacie 2,17 mln zł na dywidendę, co daje 1 zł na akcję, podała spółka.

--Unibep zawarł ze spółką Polskie Projekty Inwestycyjne umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy Al. Gen. W. Sikorskiego w Warszawie na kwotę ok. 89,6 mln zł netto, podała spółka.

--Akcjonariusze PlayWay zdecydowali o wypłacie kwoty 15,7 mln zł z zysku za ubiegły rok na dywidendę, co daje 2,38 zł na akcję, wynika z uchwał walnego.

--ML System zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 25,76 mln zł, podała spółka.

--Wiceprezes Marvipol Development Mariusz Poławski ocenia, że obecna "absurdalnie niska" wycena akcji Marvipolu czyni niepowtarzalną okazję inwestycyjną i po wczorajszym nabyciu akcji zamierza dalej z niej korzystać, poinformował ISBnews Poławski.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem