Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Sygnity zawarło z Pocztą Polską umowę na sprzedaż i dostawę oprogramowania standardowego wraz z bezterminowymi licencjami, jak również praw do aktualizacji oprogramowania standardowego, subskrypcji licencji oprogramowania standardowego, standardowych usług hostowanych oraz standardowych pakietów usług technicznych w ramach umowy na użytkowanie wyspecyfikowanego oprogramowania i usług w okresie do 30 kwietnia 2020 roku, podała spółka. Wartość umowy to 24 mln zł brutto.

Unidevelopment - podmiot zależny Unibepu - zawarł z osobą fizyczną umowę nabycia udziału w nieruchomości położonej przy ul. Coopera na warszawskim Bemowie, podał Unibep. Cena za nieruchomość wyniosła 8 mln zł netto.

Akcjonariusze Larq zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Prime Car Management (PCM) zdecydowali o przeznaczeniu 11,91 mln zł na wypłatę dywidendy warunkowej w wysokości 1 zł na akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 25,42 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Orange Polska będzie kontynuował negocjacje z T-Mobile Polska w kwestii dostępu do sieci światłowodowej Orange Polska po 30 czerwca, podał operator.

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie podwyższenie PKO Bankowi Polskiemu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym do wysokości równoważnej 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w miejsce dotychczasowego 0,75%, podał bank.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko 16 przedsiębiorcom, w tym operatorom klubów Calypso, Fabryka Formy, Zdrofit, Fitness Platinium, Fitness Academy. Kluby fitness mogły m.in. podzielić między sobą rynek, w ten sposób, że wspólnie ustaliły, w których rejonach Polski będą działały, poinformował prezes UOKiK Marek Niechciał. Kary do 2 mln zł grożą również menadżerom zaangażowanym w ewentualne naruszenie.

Rada nadzorcza Herkulesa powołała zarząd z Grzegorzem Żółcikiem jako prezesem na nową, trzyletnią kadencję, podała spółka.

Tauron Polska Energia otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko spółce przez in.ventus sp. z o.o. Mogilno I sp. k. we Wrocławiu o zapłatę tytułem odszkodowania 12 286 229,70 euro (tj. 53 587 619,46 zł) oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w przyszłości, a wynikające z czynów niedozwolonych, o łącznej wartości szacowanej na kwotę 35 705 848,71 euro (tj. 155 734 629,73 zł), podał Tauron. Według spółki, wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na całkowitą bezzasadność dochodzonych roszczeń.

Akcjonariusze Amiki zdecydowali o przeznaczeniu 23,33 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję.

Vivid Games udostępnił największą produkcję w swojej historii - grę "Mayhem Combat" dla klientów Apple App Store, podała spółka. Jednocześnie 13 lipca gra trafi do użytkowników urządzeń z systemem Android.

Zgodnie z podpisanymi z bankami kowenantami, wskaźnik dług netto do EBITDA Grupy Azoty nie powinien przekroczyć 3x, a w latach 2021-2022 może wzrosnąć do maksymalnie 3,5x, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński.

PKN Orlen przekazał do komercyjnej eksploatacji elektrociepłownię gazowo-parową w Płocku i zamierza maksymalnie wykorzystać szereg synergii płynących z funkcjonowania płockiego bloku w ramach Grupy Orlen, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Tatry Mountain Resorts odnotowało 12,16 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2017/2018 (od 1 listopada 2017 do 30 kwietnia 2018) wobec 11,34 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen podpisał z konsorcjum firm: Siemens AG i Siemens protokół, na mocy którego zakończono realizację procesu inwestycji bloku gazowo-parowego w Płocku, podała spółka. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę na realizację projektu budowy elektrowni wyniosły ok 1,7 mld zł.

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjęli uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 6 lipca 2018 r. do godziny 12:00.

Grupa Azoty zawarła z PKO Bankiem Polskim (PKO BP) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Bankiem Zachodnim WBK (BZ WBK) i ING Bankiem Śląskim (ING BSK) umowę zmieniającą i modyfikującą do umowy kredytu odnawialnego z 23 kwietnia 2015 roku, w celu podwyższenia łącznej kwoty kredytu z 1,5 mld zł do 3 mld zł, obejmującego refinansowanie istniejącej transzy A kredytu odnawialnego w kwocie 1,5 mld zł oraz udzielenie nowej transzy B kredytu terminowego w kwocie 1,5 mld zł oraz ustalenie okresu spłat obu transz kredytu na okres do 7 lat od daty zawarcia umowy zmieniającej, podała Grupa Azoty.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko 17 przedsiębiorcom, w tym operatorom klubów Calypso, Fabryka Formy, Zdrofit, Fitness Platinium, Fitness Academy. Kluby fitness mogły m.in. podzielić między sobą rynek, w ten sposób, że wspólnie ustaliły, w których rejonach Polski będą działały, poinformował prezes UOKiK Marek Niechciał. Kary do 2 mln zł grożą również menadżerom zaangażowanym w ewentualne naruszenie.

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie obniżenia mBankowi bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym do wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

GK Immobile sprzedała udziały w dwóch spółkach, pozyskując łącznie 21 mln zł na dalszy rozwój, podała firma. GK Immobile nie wyklucza w najbliższej przyszłości sfinalizowania kolejnych transakcji związanych ze sprzedażą aktywów nieoperacyjnych.

Obligacje Atalu serii AH zadebiutowały w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, podała spółka. Atal wyemitował trzyletnie, niezabezpieczone obligacje serii AH na kwotę 70 mln zł 26 kwietnia 2018 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami 6 spółek w okresie od 2 lipca do 30 września 2018 r. (włącznie), podała giełda.

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., podała spółka.

Infoscan, wobec zaobserwowanego 28 czerwca 2018 r. istotnego spadku kursu akcji, informuje, że w spółce nie doszło do jakichkolwiek zdarzeń uzasadniających istotne obniżenie jej kapitalizacji, podał Infoscan.

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczącego zniesienia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Getin Noble Bank (GNB), podał bank.

Fit Invest, spółka zależna Benefit Systems, otrzymała postanowienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wszczęciu, m.in. przeciwko Fit Invest oraz Benefit Systems, postępowania antymonopolowego, podał Benefit Systems.

Strategia Unimotu na lata 2018-2023 przewiduje przeznaczanie co najmniej 30% zysku netto na dywidendę, podała spółka.

Strategia Unimotu na lata 2018-2023 przewiduje m.in. osiągnięcie 75 mln zł EBITDA w 2023 r. i rozwój sieci stacji paliw Avia do 200 stacji w 2023 r., podała spółka.

Zarząd MCI Capital ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone przez MCI Management 12 czerwca 2018 r. ma pozytywny wpływ na interes spółki, a zaproponowana cena 9,8 zł za akcję odpowiada wartości godziwej spółki, podało MCI Capital.

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Bank Pekao bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

T-Bull prowadzi rozmowy o pozyskaniu partnera na rynku chińskim, żeby wprowadzić swoje gry do dystrybucji w Chinach, poinformował ISBnews.tv członek zarządu Damian Fijałkowski.

Krzysztof Stupnicki złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa MCI Capital z dniem 28 czerwca 2018 r., podała spółka.

Dywidenda dla akcjonariuszy Globalworth Poland w wysokości 0,11 zł za akcję z powodów technicznych zostanie wypłacona 29 czerwca 2018 r., podała spółka.

T-Bull planuje wprowadzanie swoich kluczowych gier na platformę Steam, poinformował ISBnews członek zarządu Damian Fijałkowski.

Rada nadzorcza Ursusa powołała na nową kadencję zarząd w niezmienionym składzie, z Karolem Zarajczykiem jako prezesem, podała spółka.

Bank Pekao prawdopodobnie będzie dążył do fuzji z mniejszym konkurentem - Alior Bankiem, ale informacja ta nie zostanie opublikowana przed końcem czerwca, poinformowały Reuters dwa źródła zbliżone do sprawy.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem