Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi miasta Katowice (Issuer Default Ratings; IDRs) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla naszą niezmienioną opinię, że w średnim okresie miasto utrzyma zdolność do finansowania inwestycji w dużym stopniu ze środków własnych oraz że płynność Katowic pozostanie bardzo dobra. Zadłużenie bezpośrednie miasta wzrośnie w związku z finansowaniem inwestycji, co jednakże nie powinno negatywnie wpłynąć na poziom wskaźników obsługi i spłaty długu. Ratingi uwzględniają również bogatą gospodarkę lokalną Katowic, zorientowaną na sektor usług" - czytamy w komunikacie.

Agencja oczekuje, że wyniki operacyjne Katowic pozostaną dobre w średnim okresie, co będzie wynikiem wyższych dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych i z podatków lokalnych. Wzrost dochodów będzie wspierany przez spodziewany wzrost gospodarki narodowej o co najmniej 3% rocznie. Prognozujemy, że w latach 2018-2021 nadwyżki operacyjne miasta wyniosą średnio 200 mln zł rocznie i będą przewyższać obsługę długu (raty i odsetki) więcej niż 3x.

Fitch zakłada, że władze miasta zachowają cel utrzymania nadwyżki operacyjnej na obecnym poziomie, w tym kontroli tempa wzrostu wydatków operacyjnych. Może to się okazać trudne w bieżącym roku ze względu na wybory, jak również na jednorazowe wydatki operacyjne związane z organizacją Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). Z tego powodu w bieżącym roku agencja oczekuje niższej nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka operacyjna miasta na koniec 2017r. wyniosła 212,5 mln zł, na co wpłynął jednorazowy dochód z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 27 mln zł.

"Katowice mają zdolność do finansowania inwestycji w dużej mierze ze środków własnych. Zgodnie z naszą prognozą wydatki majątkowe miasta w latach 2018-2021 mogą wynieść łącznie prawie 1,6 mld zł, co stanowiłoby średnio 20% wydatków ogółem. Większość wydatków majątkowych przeznaczonych zostanie na inwestycje związane z infrastrukturą drogową oraz transportem publicznym. Około połowa wydatków majątkowych będzie finansowana z nadwyżki bieżącej oraz około 30% z dochodów majątkowych Katowic. Pozostałą część finansowania stanowić będzie nowy dług oraz wolne środki" - czytamy dalej.

Niezrealizowane przez miasto w 2017r. inwestycje będą przesunięte na lata następne, a uzyskana nadwyżka budżetowa (113 mln zł) zwiększyła stan gotówki, który Katowice będą mogły przeznaczyć na ich finansowanie. Wydatki majątkowe w 2017r. wyniosły 157 mln zł, podano także.

Agencja ocenia, że płynność Katowic od lat jest bardzo dobra. Stan środków pieniężnych w latach 2014-2017 wyniósł średnio 350 mln zł. Przewyższał on średnią roczną obsługę długu 11x (2017r.: 13x). W okresie styczeń-maj 2018r. stan rachunków miasta na koniec miesiąca wynosił średnio 533 mln zł, w porównaniu do 440 mln zł w tym samym okresie w 2017r. Fitch zakłada, że Katowice utrzymają wysoki stan środków pieniężnych mimo częściowego wykorzystania go do finansowania inwestycji. Zmniejsza to ryzyko związane z faktem, że w latach 2020-2021 roczna obsługa długu wzrośnie prawie dwukrotnie do około 70 mln zł.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.