Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - EuroRating obniżył perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce CCC do negatywnej ze stabilnej, podała agencja. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BBB.

"Na zmianę perspektywy ratingu kredytowego dla CCC S.A. najistotniejszy wpływ miało pogorszenie struktury pasywów spółki, jakie nastąpiło w ciągu kilku ostatnich kwartałów. Pomimo przeprowadzonej w 2017 roku emisji nowych akcji, udział kapitału własnego (po uwzględnieniu wpływu wdrożenia MSSF 16 na wartość i strukturę pasywów) na koniec I. kwartału 2018 r. obniżył się do historycznego minimum na poziomie 31,6%. Do najwyższego dotychczas poziomu 51% wzrosła jednocześnie relacja łącznych zobowiązań netto do rocznych przychodów ze sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

EuroRating bierze również uwagę osłabienie w ostatnim czasie generowanych przez CCC przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. W połączeniu z utrzymywaniem się wysokich nakładów inwestycyjnych przyczynia się to generowania przez spółkę w ciągu ostatnich kwartałów ujemnych wolnych przepływów pieniężnych.

Agencja zwraca uwagę na fakt, że pomimo pogorszenia wskaźników finansowania i osłabienia zdolności spółki do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, CCC dokonało w ostatnim czasie kilku znaczących akwizycji (sklepy pod marką CCC od Adler International, rumuńską sieć sklepów Shoe Express oraz pakiet większościowy w spółce Karl Voegele prowadzącej sieć sklepów w Szwajcarii).

"Wobec relatywnie niskiego stanu gotówki posiadanej przez CCC transakcje te będą najprawdopodobniej musiały zostać sfinansowane poprzez dalsze zwiększenie zadłużenia" - wskazano w komunikacie.

"W powyższym kontekście agencja negatywnie ocenia decyzję podjętą przez akcjonariuszy spółki o wypłacie stosunkowo wysokiej dywidendy za 2017 rok, w kwocie znacznie przekraczającej wypracowany w ubiegłym roku zysk na poziomie jednostkowym" - czytamy dalej.

Na ocenę ryzyka kredytowego CCC negatywnie wpływa obecnie również pogarszająca się w ostatnim czasie marża wyniku netto, na którą ujemny wpływ mają m.in. systematycznie rosnące koszty finansowe, podał także EuroRating.

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.