Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Yifan International Pharmaceutical uzyskał wszystkie niezbędne zgody regulacyjne wskazane w umowie inwestycyjnej, na mocy której Yifan zobowiązał się do nabycia od Biotonu wszystkich akcji emitenta w SciGen, podał Bioton. W konsekwencji Yifan zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania na sprzedaż wszystkich akcji SciGen.

Echo Investment oraz spółki zależne sprzedały umowami przedwstępnymi 65 mieszkań w czerwcu 2018 r. wobec 111 mieszkań sprzedanych w czerwcu 2017 r., poinformowała spółka. W tym samym okresie przekazano klientom 81 mieszkań wobec 43 w czerwcu 2017 r.

Grupa Asseco kontynuuje obsługę centralnego systemu informatycznego KRUS. Umowa na kolejne cztery lata opiewa na kwotę 58,056 mln zł brutto, podał lider konsorcjum Asseco Data Systems.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w czerwcu 2018 r. wyniosły około 68,5 mln zł i były wyższe o około 13,1% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-czerwiec 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła około 353,7 mln zł i była wyższa o około 14,8%.

Feerum przyśpiesza prace związane z budową kompleksów silosów zbożowych w Tanzanii, podała spółka. Firma otrzymała w ostatnich dniach kolejną część płatności, tym razem na kwotę 6,6 mln USD, czyli 24,5 mln zł. Montaż pierwszych silosów planowany jest na jesień.

CCC przejmie ponad 51% udziałów w DeeZee za 13 mln zł i zamierza stopniowo zwiększać swe udziały w spółce do 100% w ciągu 5 lat, poinformowała CCC.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5,4 USD/b w czerwcu br. w porównaniu do 5,3 USD/b miesiąc wcześniej. W czerwcu ub.r. marża wynosiła 7,2 USD/b, podała spółka.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) wezwało Getback w restrukturyzacji do rozwiązania (za porozumieniem) umowy sprzedaży akcji spółki EGB Investments, umowy ramowej na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych, przy jednoczesnym zwrocie i rozliczeniu wszystkich wzajemnych świadczeń związanych z wykonaniem tych umów i porozumień, podał GetBack.

Cherrypick Games planuje premierę gry "Crime Stories" na I kwartał 2019 r., podała spółka.

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) podpisało 6 umów najmu na ponad 13,6 tys. m2 powierzchni magazynowej, biurowej i handlowej w I półroczu br., podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 101,33 mln zł w czerwcu br., co oznacza wzrost o 20,1% r/r, podała spółka.

Sieć sklepów Dino powiększyła się o 74 nowych sklepów w I poł. 2018 r. wobec wzrostu o 49 punktów sprzedaży rok wcześniej, poinformowała spółka. Według stanu na 30 czerwca 2018 r., sieć Dino liczy łącznie 849 sklepów o powierzchni 324,9 tys. m2, podano także.

Przychody TIM wzrosły o 19,1% r/r do 63,9 mln zł w czerwcu 2018 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. W okresie styczeń-czerwiec br. przychody wzrosły o 19,1% do 357 mln zł.

Ronson Development, przy poparciu rady nadzorczej, podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przeniesienia siedziby z Holandii do Polski, podała spółka.

Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny spółki Auga Group AB w związku z ofertą publiczną do 40 mln akcji nowej emisji i do 20 mln akcji istniejących, poinformowała spólka.

Grupa kapitałowa Wikana zanotowała 138 deweloperskich i przedwstępnych umów sprzedaży lokali w I półroczu 2018 r., wobec 112 rok wcześniej, podała spółka. Liczba umów przenoszących własność wyniosła 91 lokali (112 rok wcześniej).

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) przekazał Alior Bankowi pozytywną opinię w sprawie nałożenia na bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podała instytucja.

GetBack w restrukturyzacji odnotował 1 352,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 200,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Biegły rewident - Deloitte Audyt - odstąpił od wyrażenia o sprawozdaniu finansowym.

Polenergia podjęła decyzję o dokonaniu w segmencie biomasy odpisu aktualizacyjnego o szacunkowej kwocie 17,4 mln zł, w odniesieniu głównie do wartości aktywów trwałych, podała spółka.

Enea i Energa otrzymały od zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wnioski o wyrażenie zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne z generalnym wykonawcą budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, podały spółki.

LiveChat Software miał 24 891 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 lipca 2018 r., co oznacza wzrost o 19,9%, podała spółka. W czerwcu liczba klientów wzrosła o 236 firm netto, dodano.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem