Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Nawet 24,2 tys. podatników osiągnęło w zeszłym roku więcej niż 1 mln zł rocznych dochodów. To aż 3,5 tysiąca, czyli 17,1% więcej niż rok wcześniej - wynika z szacunków "Rzeczpospolitej" na podstawie danych udostępnionych przez 14 Izb Administracji Skarbowej

--Dynamicznie rosnący popyt na drogi sprzęt dla graczy ratuje producentów PC przed kryzysem

--Mimo 300 zł dla uczniów rząd nie zrezygnuje z kosztownego programu darmowych podręczników

Parkiet

--GetBackowy ślad nadal jest obecny w wycenach obligacji, ale w przypadku papierów o bliskim terminie wykupu coraz trudniej go odnaleźć i rentowności nie są już tak kuszące

--Spółki walczą o zwiększenie wydobycia ropy i gazu poza Polską

--Na Novej Giełdzie pojawiły się kontrakty terminowe na WIG20

--W czerwcu najgorzej pod względem aktywów wypadały głównie te TFI, które mają z tym problem od początku roku

Dziennik Gazeta Prawna

--Pierwsze loty z lotniska w Radomiu mogą opóźnić się nawet o pół roku - wynika z ustaleń DGP

--Ministerstwo Środowiska rezygnuje z zabierania gminom części pieniędzy z opłat eksploatacyjnych - dowiedział się DGP

--Senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację ordynacji podatkowej. Nie będzie można zaskarżyć do sądu 72-godzinnej blokady, a tylko tę, która zostanie przedłużona na trzy miesiące

--Ministerstwo Cyfryzacji szykuje informatyczną rewolucję na portalach administracji publicznej

--Co trzeci Polak oczekuje, że w ciągu roku otrzyma podwyżkę

Puls Biznesu

--Folx, wirtualny operator telekomunikacyjny, który wystartował pół roku temu za pieniądze inwestorów Playa, zamyka działalność

--Spółka z PKP zamawia urządzenia do szkolenia maszynistów z Intercity i Cargo. Pomija prawo zamówień publicznych. Potencjalni dostawcy protestują

--Białoruska firma Plati Domoi chce zarabiać na Ukraińcach pracujących w Polsce - oprócz banków ich konkurenci to m.in. Western Union, czy Money Gram

--Zarabiający powyżej 1 mln zł rocznie mają płacić 4-proc. podatek ?solidarnościowy". Eksperci martwią się o negatywne skutki dla gospodarki

--Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wygrała międzynarodowy konkurs i zostanie audytorem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na co najmniej czteroletnią kadencję

--Polska miała zapłacić funduszowi Abris 760 mln zł za zmuszenie go do sprzedaży FM Banku PBP. Po apelacji wykonanie wyroku wstrzymano

ISBnews

--Wartość odpisów aktualizujących ujętych w II kwartale br. z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych w sprawozdaniu jednostkowym Getin Noble Banku (GNB) ustalono na poziomie 59,9 mln zł brutto (wobec 6,8 mln zł brutto w I kwartale 2018 r.), podał bank.

--Grupa Lotos, na podstawie prowadzonych uzgodnień ze spółką zależną Lotos Asfalt oraz Kinetics Technology (głównym wykonawcą projektu EFRA) informuje, iż trwa ustalanie ostatecznego terminu uzyskania statusu RFSU (Ready for Start Up, tj. gotowości do uruchamiania) instalacji opóźnionego koksowania - DCU, podała spółka. Zarząd Grupy Lotos szacuje też, iż pełne planowane efekty ekonomiczno ? finansowe, wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji projektu EFRA wystąpią w skonsolidowanych wynikach nie wcześniej niż w II kwartale 2019 r.

--Murapol sfinalizował zakup nieruchomości o powierzchni ok. 1,6 ha w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej, za kwotę ok. 6,3 mln zł netto. Wraz z nabyciem prawa własności do terenu grupa uruchomiła sprzedaż zaprojektowanej na nim inwestycji - Murapol Nowa Jabłoniowa. W ofercie projektu dostępne są 224 mieszkania, podał Murapol. Obecny harmonogram realizacji projektu przewiduje rozpoczęcie prac w połowie sierpnia br., z kolei przekazanie gotowych mieszkań nabywcom nastąpi z końcem października 2019 r.

--Vigo System podpisało z dr Włodzimierzem Strupińskim oraz ze spółką ENT dokument (termsheet) określający podstawowe warunki wspólnego przedsięwzięcia, w ramach którego Vigo zakupi urządzenia do produkcji warstw półprzewodnikowych i wdroży je w swoim zakładzie produkcyjnym w Ożarowie Mazowieckim, a dr Strupiński oraz ENT dostarczą technologię dotyczącą procesu wytwarzania epitaksjalnych warstw związków półprzewodnikowych III-V oraz będą uczestniczyć w procesie jej wdrożenia ? w celu uruchomienia produkcji seryjnej różnych typów warstw półprzewodnikowych, podało Vigo. Szacowana wartość inwestycji w związku ze wspólnym przedsięwzięciem to ok. 20 mln zł.

--Celon Pharma złożyła do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o zgodę na rozpoczęcie II fazy klinicznej badania nad lekiem opartym na esketaminie w depresji lekoopornej dwubiegunowej, podała spółka. Spodziewa się ona otrzymania decyzji w ciągu 60 dni.

--InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, została wybrana jako preferowany nabywca portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 230 mln euro (1 mld zł).

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zgody na powołanie na członków zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Izabeli Olszewskiej i Piotra Borowskiego, podała Komisja.

--Marvipol Development powziął wiadomość o podpisaniu pakietu dokumentów dotyczących realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na wybudowaniu budynku magazynowego w Warszawie, podała spółka.

--Kredyt Inkaso zdecydował o emisji do 50 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii E1, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka.

--Agora podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie ok. 13,6 mln zł od jednego z jej kontrahentów, podała spółka.

--Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best w II kwartale br. wyniosła 956,8 mln zł, co oznacza wzrost o 75% w skali roku. Koszt nabycia nowych portfeli sięgnął w tym czasie 57,2 mln zł i był niższy o 19% licząc rok do roku, podała spółka.

--Mobilne wpłatomaty Idea Banku zanotowały wpłaty o wartości 671,8 mln zł w I poł. 2018 r., tj. o 141% więcej r/r, podał bank.

--W zakładach spółki Ciech Vitrosilicon zakończyła się właśnie rozbudowa mocy produkcyjnych szklistego krzemianu sodu o ponad 20%, podała spółka. Projekt o wartości 4 mln zł to kolejna inwestycja Grupy Ciech w zwiększenie mocy w tym obszarze. W efekcie podjętych działań Ciech jest jednym z największych producentów krzemianu sodu w Europie.

--Unibep zawarł z WX Office Development 2 aneks do umowy o roboty budowlane na realizację inwestycji pn. Ogrodowa Office przy ulicy Ogrodowej oraz Zachodniej w Łodzi, który zwiększa jej wartość o ok. 4,7 mln euro netto (ok. 20,3 mln zł netto), podała spółka.

--EC Będzin S.A. postanowiła zakończyć proces sprzedaży EC Będzin sp z o.o. z uwagi na aktualne warunki rynkowe oraz brak ustawy o wsparciu kogeneracji, utrudniające jej realną wycenę, podała spółka. Spółka zamierza skupić się na rozwoju działalności operacyjnej jako grupa finansowo-produkcyjna, aby systematycznie budować wartość dla akcjonariuszy. Podtrzymuje też zapowiedź wypłaty co najmniej 50% zysku w postaci dywidendy w 2019 r.

--ERG chce w tym roku zwiększyć sprzedaż zagraniczną z poziomu 15% przychodów zanotowanego w 2017r do ponad 20%, wynika z komunikatu spółki.

--Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy i w Turcji, podpisał umowę nabycia większościowego pakietu akcji portugalskiej spółki Stemlab za 16,5 mln euro, co stanowi równowartość ok. 71 mln zł, skorygowane o dług netto, podała spółka.

--T-Bull ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji serii F na 50,00 zł i ostateczną liczbę oferowanych akcji serii F na 40 tys. sztuk, podała spółka

--Bioton podpisał umowę współpracy z Sequoia w zakresie produkcji, dystrybucji i promocji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i żywności funkcjonalnej, podała spółka. Przychody z tytułu współpracy są szacowane na 236,8 mln zł w okresie do 12 lipca 2023 r.

--PKP Cargo i Newag podpisały list intencyjny w sprawie zakupu lokomotyw DRAGON 2, podało PKP Cargo. List otwiera drogę do podjęcia negocjacji w sprawie nabycia przez PKP Cargo trzech sześcioosiowych lokomotyw E6ACTa - DRAGON 2, produkowanych przez Newag. Jeśli rozmowy zakończą się pozytywnie, przewoźnik otrzyma zamówione pojazdy najpóźniej do końca tego roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem