Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Arena.pl wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz notowanie tych akcji na NewConnect lub regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podała spółka.

"Walne zgromadzenie akcjonariuszy Arena.pl jednomyślnie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 200 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej. Proponowana cena nominalna wynosi 0,50 zł za akcję" - czytamy w uchwałach.

Decyzją zgromadzenia wspólników podjęto również uchwały decydujące o przeniesieniu notowań akcji spółki na rynek alternatywny lub regulowany warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, podano także.

"Podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisja akcji w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów umożliwi nam sprawne pozyskanie środków finansowych wspierających procesy inwestycyjne w spółce. Z planowanej emisji zamierzamy zwiększyć kapitały grupy Arena" ? powiedział wiceprezes Sławomir Kubicki, cytowany w komunikacie.

Spółka wyjaśniła, iż w uchwale zaznaczono, że akcje nie będą uprzywilejowane, a w gestii zarządu spółki jest ustalenie ich ostatecznej ceny emisyjnej. Środki uzyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną spółki.

Umowa objęcia akcji serii H powinna zostać zawarta do 20 stycznia 2019 r, a osoby które nabędą nowe akcje serii H skorzystają z prawa do dywidendy już za rok obrotowy 2018, podano także.

Platforma Arena.pl to rozbudowany serwis sprzedażowy, którego głównymi udziałowcami są trzy rodzime fundusze inwestycyjne. Dominującym akcjonariuszem jest LMB Fundusz Zamknięty Aktywów Niepublicznych, ponad 14% udziałów w spółce należy do E-commerce Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w akcje platformy zainwestował także Torox Eko Fizan i Polskie Centrum Bioinformatyki Sp. z o.o. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.