Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Euvic złożył do Qumaka wniosek, w którym proponuje odstąpienie od głosowania nad uchwałami w sprawie połączenia spółek na najbliższym walnym zgromadzeniu i zwołanie nowego walnego zgromadzenia na 4 września z porządkiem obrad obejmującym przeprowadzenie zaplanowanego wcześniej głosowania uchwał połączeniowych obu grup kapitałowych, podał Qumak.

"Wniosek został złożony ze względu na zgłoszoną przez Euvic konieczność wyjaśnienia kwestii wezwania do zapłaty kar zgłoszonego przez T-Mobile Polska, jakie wpłynęło do spółki w ostatnich dniach, a także wstrzymania płatności należności, które są postrzegane przez Euvic jako nowa okoliczność. Jednocześnie zwołanie WZA w nowym terminie da spółce czas na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, w tym ustalenie zasadności roszczenia" ? czytamy w komunikacie.

Wniosek Euvic obejmuje:

- odstąpienie od rozpatrywania i zdjęcie z porządku obrad walnego spraw objętych pkt. 13 i pkt. 14 porządku obrad, tj.:

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego"

- zwołanie nadzwyczajnego walnego na 4 września 2018 r. z porządkiem obrad przewidującym m. in. następujące punkty:

a) podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach emisji akcji serii N oraz serii M oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

b) podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego,

c) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej w osobach Wojciecha Napiórkowskiego, Aleksandry Górskiej oraz Piotra Woźniaka z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Qumak podkreśla, że jest nieprzerwanie zainteresowany realizacją scenariusza połączeniowego i nadal będzie współpracować z Euvic w celu jego dalszej realizacji.

"Od kilku miesięcy prowadzimy intensywne prace mające na celu przygotowanie transakcji połączenia z Euvic w sposób opisany w drugim liście intencyjnym. [..] Prace przygotowawcze polegają również na bardzo precyzyjnym zarządzaniu cash flow spółki wobec trudnej sytuacji płynnościowej, w jakiej spółka jest obecnie. Roszczenie T-Mobile Polska dotyczy zamówień z roku 2016 i stanowi zaskoczenie dla zarządu, ponieważ wcześniej kontrahent nie zgłaszał roszczeń z tytułu ich realizacji. Co więcej, wskazana w wezwaniu kwota roszczenia nie zawiera sposobu jej określenia, więc spółka w tej chwili nie może się odnieść, ani co do jego zasadności, ani samej wysokości roszczenia. Trzeba podkreślić, że wiążąca strony umowa jest nadal aktywna i Qumak realizuje zamówienia na jej podstawie. Również domniemane wstrzymanie należnych Qumak płatności od kontrahenta na poczet, w naszej opinii, niedostatecznie uzasadnionych kar wymaga natychmiastowego wyjaśnienia oraz opracowania alternatywnego planu zarządzania cash flow w najbliższych tygodniach. Jesteśmy w kontakcie z T-Mobile. Rozpoczęty został proces wyjaśnień. Wielkość roszczenia nie wydaje się być zagrożeniem dla całego procesu, choć wstrzymanie płatności nastąpiło w złym momencie dla spółki, już w sierpniu planujemy znaczące dodatkowe fakturowanie. Czujemy jednocześnie silne wsparcie ze strony interesariuszy połączenia z Euvic" ? skomentował prezes Qumaka Sławomir Połukord, cytowany w komunikacie.

Spółka deklaruje, że w przypadku akceptacji przez akcjonariuszy 24 lipca wniosku złożonego przez Euvic, zarząd zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie na 4 września 2018 r.

"Odłożenie głosowania uchwał połączeniowych w praktyce nie wpływa na kalendarz procesu połączenia, ponieważ i tak jego finalizację planowaliśmy na wrzesień-październik, pozwala za to poprawić cash flow, gdyż nie będzie konieczności ponoszenia kosztów podatku PCC związanego z podjęciem uchwał emisyjnych, wynoszącego ponad 1,2 mln zł. W tej sytuacji wydaje mi się to najlepsze rozwiązanie. Plan Euvic wobec Qumaka nie zmienia się. Jesteśmy zdeterminowani, aby z sukcesem go zrealizować. Sprawa T-mobile musi szybko i jednoznacznie się wyjaśnić. Tymczasem, mimo iż pierwotnie tego nie planowaliśmy, w najbliższych dniach wesprzemy Qumaka finansowo. Dyskutujemy obecnie, jak optymalnie to zrobić w ramach naszych możliwości" ? podsumował Wojciech Wolny, prezes Euvic i członek rady nadzorczej Qumaka.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem