Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Wartość inwestycji spółek górniczych sięgnęła 906,7 mln zł od stycznia do maja br. i była wyższa o 489,7 mln zł r/r - wynika z danych ARP, do których dotarła "Rz"

--Firmom budowlanym coraz częściej przestaje się opłacać realizacja wygranych przetargów. Koszty inwestycji rosną zbyt szybko

--Totalizator Sportowy, który dostał monopol na stworzenie sieci salonów gier na automatach, wkrótce otworzy swój czwarty lokal w Polsce

--PKN Orlen zaczyna podpisywać umowy na budowę sieci ładowarek dla aut elektrycznych

--Rynek napojów energetycznych rośnie - jego wartość sięgnęła 1,52 mld zł, co oznacza wzrost o 11% r/r

Parkiet

--Sektor bankowy, mino podatku od aktywów i niskich stóp procentowych, może w tym roku zaliczyć najwyższy zysk w historii

Dziennik Gazeta Prawna

--Kilkadziesiąt osób, które straciły na inwestycji w fundusz nieruchomości, wystąpiło z pozwem zbiorowym przeciwko Bankowi BPH - depozytariuszowi

--Faktury odnalezione w GetBack, które budzą wątpliwości opiewają na 0,5 mld zł

--Polska będzie 14. krajem w UE, który wprowadzi akcyzę na e-papierosy i wyroby nowatorskie

-- Aflofarm Farmacja Polska, największy w kraju reklamodawca, wydał w ub. roku w mediach tradycyjnych ponad 2 mld zł

--Ministerstwo Finansów nie chce przepisów, które miały zdyscyplinować urzędników

--Mimo ustępstw ze strony rządu władze lokalne zapowiadają zaskarżenie do TK ustawy o likwidacji użytkowania wieczystego

Puls Biznesu

--Aż 77 samorządowców najwyższego szczebla należących do partii rządzącej znalazło pracę w kontrolowanych przez skarb spółkach, urzędach i instytucjach

--W drugim półroczu dynamika roczna zysków spółek z GPW będzie znów dodatnia, co wesprze ceny akcji ? uważają analitycy DM BOŚ

--Wojna handlowa podbija ceny stali

ISBnews

--Orange Polska odnotowało 16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. według MSSF15 (46 mln zł zysku według MSSF18 wobec 71 mln zł zysku rok wcześniej według MSSF 18), podała spółka w raporcie.

--P4, spółka zależna Play Communications, wybrała firmę Ericsson jako dodatkowego partnera wspierającego rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej, w oparciu o rozwiązania Ericsson Radio System, podał Play.

--Spółka zależna Nextbike Polska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na dostawę, uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu rowerów publicznych, tzw. "Rowerowe Łódzkie", podała spółka. Wynagrodzenie Nextbike to niemal 24 mln zł brutto.

--Atal zarejestrował spółkę w Niemczech. W Atal Development GmbH 80% udziałów posiada Atal SA, 20% udziałów należy do Juroszek Investments. Zadaniem spółki jest potencjalna działalność deweloperska w Niemczech, podał Atal.

--GetBack w restrukturyzacji - w ramach nowych propozycji układowych - zamierza spłacić wierzycielom Grupy 1 tj. obligatariuszom 27% należności głównej w 16 ratach i umorzyć odsetki. Spółka proponuje, by cena emisyjna akcji, które zostaną wyemitowane w ramach konwersji części wierzytelności wynosiła 0,05 zł, wynika z dokumentu.

--Rafako, po podpisaniu umowy w konsorcjum z Energa Serwis na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B, zwiększyło wartość kontraktów pozyskanych w tym roku do ok. 560 mln zł netto i oczekuje, że w najbliższym czasie portfel zamówień powiększy się o kolejne 0,5 mld zł, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

--Fundusze PGE Ventures ? należący do grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - i ValueTech zainwestowały 2,5 mln zł w spółkę Lerta, która opracowała automatycznie samobilansującą się wirtualną elektrownię, podała firma. Finansowanie zostanie przeznaczone na dalszy rozwój technologii.

--Asseco Poland wdroży w Banku Pekao narzędzie finansowania handlu - Otwartą Platformę Finansowania (OPF), która m.in. wesprze obsługę faktoringową obecnych klientów banku i ułatwi pozyskanie nowych, podała spółka. Jest to jedno z pierwszych rozwiązań tego typu na polskim rynku, a planowane zakończenie wdrożenia to koniec pierwszego kwartału 2019 r.

--Energa Elektrownie Ostrołęka ? spółka zależna Energi ? podpisała z konsorcjum Rafako i Energi Serwis umowę na realizację projektu budowy drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II) wartą 199,25 mln zł netto, podała spółka.

--Konsorcjum NASK Państwowy Instytut Badawczy (NASK PIB) i Atende podpisało umowę z Komendą Główną Straży Granicznej (KGSG) w związku z wygranym przetargiem na zakup pakietów gwarancyjnych, podało Atende. Wartość podpisanej umowy wynosi 13,21 mln zł brutto.

--Trakcja PRKiI podpisała z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) dwie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351", o łącznej wartości 481,2 mln zł netto, podała Trakcja.

--Mercator Medical ocenia, że założenia programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów na bieżący rok - 429,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, 38 mln zł EBITDA oraz 10,5 mln zł zysku netto - są realne do osiągnięcia, poinformował członek zarządu Witold Kruszewski.

--Energa Operator i sześć spółek eksploatacyjnych z Grupy Energa podpisały dokument finalizujący konsolidację w Linii Biznesowej Dystrybucja, podała grupa.

--Curiosity Diagnostics, spółka zależna Scope Fluidics podpisała umowę z partnerem merytorycznym - Alab Laboratoria, na przeprowadzenie pierwszej serii testów funkcjonalnych systemu PCR|ONE w laboratoriach mikrobiologicznych, podała spółka.

--Inpro wprowadziło do oferty 4 nowe domy jednorodzinne w ramach osiedla Golf Park w Tuchomiu, podała spółka. Planowany termin zakończenia budowy domów to sierpień 2019 roku.

--Menedżerowie Arrinery rozważają wykup menedżerski i wycofanie spółki z NewConnect, poinformował ISBnews współzałożyciel spółki Arkadiusz Kuich.

--Euvic złożył do Qumaka wniosek, w którym proponuje odstąpienie od głosowania nad uchwałami w sprawie połączenia spółek na najbliższym walnym zgromadzeniu i zwołanie nowego walnego zgromadzenia na 4 września z porządkiem obrad obejmującym przeprowadzenie zaplanowanego wcześniej głosowania uchwał połączeniowych obu grup kapitałowych, podał Qumak.

--Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj o 3% r/r do 787 mln sztuk w I połowie 2018 r., podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wzrósł do 679 mln sztuk (+31% r/r).

--Konsorcjum Stali miało 906,75 mln zł przychodów i 17,41 mln zł zysku netto w ujęciu jednostkowym według wstępnych danych, podała spółka.

--Zarząd Artifex Mundi zdecydował, że budowa księgi popytu w subskrypcji prywatnej akcji serii D rozpocznie się 24 lipca, a zakończy nie później niż 26 lipca, podała spółka.

--Miraculum przedłużyło do 3 sierpnia termin przyjmowania zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, skierowanych wyłącznie do wskazanych przez zarząd akcjonariuszy, podała spółka.

--Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, spółka zależna Kredyt Inkaso, zawarła umowę przelewu wierzytelności z Vivus Finance, w wyniku czego łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 28,88 mln zł, podał Kredyt Inkaso.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem