Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK wyniosły 119 503,6 mln zł na koniec I półrocza i zwiększyły się w skali roku o 8,8%. Wskaźnik kredytów niepracujących osiągnął wartość 5,8% wobec 5,9% na koniec czerwca 2017 r. i 5,8% na koniec grudnia ub. roku, podał bank.

"Należności brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 8,8% do 119 503,6 mln zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 7,5% r/r do 61 063,2 mln zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 9,7% r/r do 50 922,2 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Bank podał, że największą składową portfela kredytów klientów indywidualnych były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które w skali półrocza wzrosły o 5,5% do kwoty 39 336,9 mln zł, przy czym portfel BZ WBK przyrósł o 6,2%, a portfel SCB zmniejszył się o 0,9%. Na drugiej pozycji pod względem wartości plasują się kredyty gotówkowe, które zwiększyły się o 8,2% do poziomu 14 126,0 mln zł.

Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 50 922,2 mln zł i były wyższe o 6,1% w stosunku do końca 2017 r. głównie za sprawą akcji kredytowej adresowanej do MŚP i klientów korporacyjnych, podano także.

Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,8% (5,8% na 31 grudnia 2017 r. i 5,9% na 30 czerwca 2017 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,8% (0,63% na 31 grudnia 2017 r. i 0,66% na 30 czerwca 2017 r.).

"Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 63,8% na dzień 30 czerwca 2018 r. wobec 63,1% na 31 grudnia 2017 r. i 62,1% na 30 czerwca 2017 r. Od 30 czerwca 2018 r. kalkulacja wskaźników jakości należności kredytowych nie uwzględnia należności wycenianych do wartości godziwej"- czytamy dalej.

Bank podał, że zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 11,8% r/r do 122 024,3 mln zł na skutek wzrostu zobowiązań wobec klientów indywidualnych o 8,2% r/r do 70 021,9 mln zł oraz zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 17,1% r/r do 52 002,4 mln zł.

"Całkowite zobowiązania grupy z tytułu depozytów terminowych od klientów osiągnęły wartość 51 201,6 mln zł i w porównaniu z 31 grudnia 2017 r. wzrosły o 23,4%, salda na rachunkach bieżących wyniosły 65 573,4 mln zł i były stabilne, a pozostałe zobowiązania grupy zamknęły się kwotą 5 249,4 mln zł i zwiększyły się o 21,1%" - czytamy dalej.

Baza depozytowa pochodząca od klientów indywidualnych osiągnęła wartość 70 021,9 mln zł i w ciągu 6 miesięcy br. zwiększyła się o 7,7% w związku z szybkim napływem środków do lokat terminowych (+16%) i rachunków bieżących (+3,4%).

"Akwizycja nowych środków przyśpieszyła w związku z przygotowaniami do planowanego przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. Wsparły ją oferty promocyjne konta oszczędnościowego (w tym Konta Max Oszczędnościowego i Konta Systematycznego w ramach oferty Konta Jakie Chcę), mechanizmy nagradzające aktywność klientów wyższym oprocentowaniem oraz elastyczna oferta cenowa" - podał bank.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli aktywów zarządzanych przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 16,8 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 10,4%.

Bank podał, że liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 wyniosła 3,5 mln (+8,4% r/r) na koniec czerwca br. , w tym dostęp do usług mobilnych miało ponad 1,2 mln klientów (+22,8% r/r). Liczba klientów 'digital' (logujących się do systemu BZWBK24 przynajmniej raz w miesiącu) wyniosła 2,1 mln (+6,4% r/r).

Baza kart płatniczych Grupy BZ WBK (bez kart przedpłaconych) obejmowała ponad 3,7 mln instrumentów debetowych (+6,4% r/r) oraz blisko 1,3 mln kart kredytowych BZ WBK i SCB (+3,2% r/r).

Baza klientów bankowych liczyła blisko 6,5 mln na koniec czerwca br., z czego 4,5 mln to klienci BZ WBK.

BZ WBK jest 3. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów (wg danych za 2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem