Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 50,26 mld zł na koniec czerwca 2018 r., co oznacza wzrost o 6,2% r/r, podała instytucja. Udział należności zagrożonych w portfelu (pod MSSF9) wynosił na koniec czerwca 2018 roku 4,74% wobec 4,54% rok wcześniej.

"Wzrost kredytów bez portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych wykazał bardzo wysoka dynamikę 15,1% w skali roku, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach działalności kredytowej (kredyty hipoteczne w złotych, kredyty konsumpcyjne i kredyty dla przedsiębiorstw), podczas gdy w portfelu kredytów hipotecznych w walutach obcych zarejestrowano szybką redukcję (spadek o 10,5% rok do roku)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wartość netto kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 33,81 mld zł była wyższa o 4,1% w porównaniu do salda zanotowanego na koniec czerwca 2017 r.

"Bez uwzględnienia szybszej amortyzacji walutowych kredytów hipotecznych, wszystkie pozostałe segmenty zanotowały wysokie stopy wzrostu w ujęciu rocznym: kredyty hipoteczne w złotych, wyjątkowo wysoki wzrost o 22,2% r/r, a kredyty konsumpcyjne o 13,6% r/r." - czytamy dalej.

Bank podał, że sprzedaż nowych kredytów hipotecznych w złotych przyśpiesza od początku roku 2017: w I połowie 2018 roku nowa sprzedaż wzrosła o 53% w stosunku do wartości z odpowiedniego okresu poprzedniego roku osiągając poziom ponad 1,6 mld zł. W samym II kwartale 2018 roku sprzedaż nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 15% kw/kw, osiągając wartość 863 mln zł.

"Tak dobry wynik to efekt poprawy procesów operacyjnych i świetnie funkcjonującego modelu współpracy z pośrednikami. Mimo presji ze strony rynku, sukces został odniesiony przy niezmienionych warunkach cenowych. By zapewnić średnio i długoterminowe finansowanie niezbędne dla dalszego rozwoju kredytowania nieruchomości, bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego" - czytamy w komunikacie prasowym.

Sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych również rosła i osiągnęła w pierwszej połowie 2018 roku podobny poziom (prawie 1,6 mld zł), co oznacza wzrost o 41% w stosunku do pierwszej połowy 2017 roku. Sprzedaż pożyczek gotówkowych w II kw. wyniosła 822 mln zł zapewniając 7% kwartalnego wzrostu.

Akwizycja kart kredytowych w pierwszej połowie roku odnotowała najwyższą półroczną wartość 33 380 nowych kart, co stanowi 16-proc. przyrost w stosunku rocznym. Sprzedaż w II kw. wyniosła 17 186 kart (6,1% wzrostu kw/kw).

Kredyty dla przedsiębiorstw wyniosły 16,44 mld zł na koniec czerwca 2018 r., co oznacza wzrost o 10,9% w ujęciu rocznym.

"Wzrost ten był zrównoważony, a tempo wzrostu było wysokie we wszystkich głównych grupach produktów: faktoring (+15% r/r), leasing (+12% r/r) i pozostałe kredyty (+10% r/r). Sprzedaż leasingu i faktoringu wykazywała stały wzrost osiągając w obu przypadkach rekordowy poziom w II kw. 2018 i zamykając pierwszą poł. 2018 r. wzrostem sprzedaży, odpowiednio, +18% r/r i +15% r/r" - podano także.

Wolumen rachunków bieżących przedsiębiorstw uzyskał na koniec I półrocza 2018 roku wartość 7,6 mld zł rosnąc 15% r/r; nastąpił również 13-proc. wzrost liczby przelewów krajowych, 31-proc. wzrost liczby przelewów zagranicznych i 31-proc. wzrost liczby transakcji kartowych. Wolumen transakcji walutowych wzrósł o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku, przy dynamice przychodów na poziomie 10%.

Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 4,74% na koniec czerwca br. wobec 4,54% rok wcześniej.

"Wskaźniki kredytów z utratą wartości wg poszczególnych segmentów wykazują trend spadkowy w portfelu korporacyjnym rok do roku (z 4,28% do 4,04%), pomimo nowej definicji kredytów z utratą wartości wg MSSF9, podczas gdy wskaźnik ten dla portfela detalicznego wzrósł w ciągu roku z poziomu 4,65% do 5,07% (w tym kredyty hipoteczne z poziomu 2,60% do 2,86%), głównie z powodu wdrożenia MSSF9"- podał bank.

Łączne zobowiązania grupy wyniosły 64 758 mln zł na koniec I półr. i wzrosły o 2 609 mln zł (czyli 4,2%) w porównaniu z wartością na dzień 30 czerwca 2017 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu wartości depozytów klientów (o 2 844 mln zł), wyjaśniono.

Na 30 czerwca 2018 r. depozyty klientów wyniosły 59 831 mln zł i wzrosły o 5,0% w porównaniu z saldem na dzień 30 czerwca 2017 r.

Depozyty klientów indywidualnych wyniosły 43 303 mln zł, co oznacza wzrost o 7,1% w ujęciu rocznym.

"Silny wzrost liczby klientów i rachunków wraz z promocją rachunków oszczędnościowych umożliwił osiągnięcie wyraźnego wzrostu wolumenu rachunków bieżących i oszczędnościowych o 14,4% w ujęciu rocznym, a ich udział w depozytach ogółem klientów indywidualnych osiągnął poziom 66%. W tym samym okresie depozyty terminowe klientów indywidualnych spadły o 4,6% r/r" - czytamy również.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wyniosły 16 528 mln zł na dzień 30 czerwca 2018 r. spadając nieco o 0,3% r/r. Tak jak w segmencie detalicznym, rachunki bieżące miały bardzo silny wzrost: +15,3% w relacji do stanu na koniec czerwca 2017 r., podkreśla bank.

Od początku roku liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła o 78,7 tys. (w II kwartale o 38,7 tys.) i na koniec drugiego kwartału wyniosła 1,714 mln. Od początku roku otwarto 196 tys. nowych rachunków bankowych, w czym największy udział miało Konto 360°.

Baza aktywnych klientów korzystających z bankowości elektronicznej wzrosła do 1,24 mln na koniec czerwca (o 17% r/r), w tym liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej (aplikacji i serwisu RWD) do 817 tys. (wzrost o 36% r/r).

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem