Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne w związku z potencjalnym naruszeniem przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych obowiązków w zakresie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez GetBack zarządzania portfelami wierzytelności sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których zarządzanie zostało powierzone GetBack przez Altus, podała spółka.

Próchnik otrzymał prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości spółki, podano w komunikacie.

Tauron Polska Energia, wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 30 czerwca 2018 r., podjął decyzję o rozpoznaniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych w segmencie Wydobycie a także odwrócenia wcześniej utworzonych odpisów w segmencie Wytwarzanie. Łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 303 mln zł. a jednostkowego - na ok. 976 mln zł, podała spółka.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW, zamawiający) odstąpił od umowy z 2014 r. zawartej z konsorcjum w składzie Qumak i Zakład Techniczno-Budowlany Polbau na zaprojektowaniu i budowę "pod klucz" stacji radaru meteorologicznego na Górze Św. Anny za 15,37 mln zł brutto, podał Qumak. Spółka ocenia odstąpienie od umowy jako nieskuteczne.

Murapol otrzymał żądania wykupu kolejnych łącznie 1524 obligacji serii T, U, W, i Z, wynika z komunikatu spółki.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała wewnętrzną umowę o zarządzanie rynkiem mocy, podała spółka. Na podstawie tej umowy aktywa wszystkich tych spółek zarządzane będą z poziomu centrum korporacyjnego grupy kapitałowej.

Bowim odnotował 6,57 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r. według wstępnych danych, co stanowi spadek o 1,91 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego, poinformowała spółka.

Qumak Professional Services, spółka-córka Qumaka, otrzyma do 2,8 mln zł pożyczki od Euvic na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, podał Qumak.

Echo Investment i EPP zawarły ostateczną umowę sprzedaży II etapu kompleksu biurowego Symetris Business Park w Łodzi. Wartość transakcji to 19 mln euro, podało Echo.

PKN Orlen prowadzi wstępne prace projektowe nad budową instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w zakładzie w Jedliczu, podała spółka. Zgodnie z założeniami, wydajność instalacji w zakładzie w Jedliczu mogłaby sięgnąć ok. 25 tys. ton rocznie.

Oferty Wasko zostały uznane za najkorzystniejsze w pięciu częściach postępowania organizowanego przez NASK Państwowy Instytut Badawczy na podstawie zasady konkurencyjności pod nazwą "Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej", podała spółka. Łączna wartość ofert to ok. 23,9 mln zł brutto, wynika z komunikatu.

Getin Noble Bank (GNB) rozszerzył prowadzony we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) program finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych o województwo mazowieckie, podał bank. Na preferencyjne pożyczki na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych w mazowieckim zostanie przeznaczone 92 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Enter Air związany z dopuszczeniem do obrotu istniejących akcji serii A i B spółki. Akcjonariusze założyciele zobowiążą się do niesprzedawania akcji przez 12 miesięcy, podał Enter Air. Jednocześnie spółka podtrzymała plan emisji do 2,3 mln nowych akcji.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisze dziś wewnątrzgrupową umowę o zarządzaniu rynkiem mocy, poinformował prezes Henryk Baranowski. Do certyfikacji zgłoszone zostały wszystkie istniejące jednostki grupy i planowane jednostki w Opolu, Turowie, Rzeszowie i Bydgoszczy. W planach jest także kolejny blok gazowy.

Oferty Elektrotimu, warte łącznie 26,37 mln zł brutto, zostały uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała ? Etap IA Psary wschodnie ? Podetap 1, Etap 1B Psary zachodnie ? Podetap 1 i 2". Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wiszni Małej, podała spółka.

AmRest Opco SAS, AmRest Leasing SAS i AmRest Estate SAS (kupujący) podpisały umowę ramową z KFC France SAS i NOVO BL (sprzedający) na zakup 15 restauracji KFC prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim, podał AmRest. Spodziewana cena sprzedaży to ok. 33,3 mln euro.

Zarząd Libetu zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, w tym badaniu możliwości dokonania strategicznych zmian struktury bilansu lub struktury własnościowej , podała spółka.

Murapol wprowadził do oferty 336 lokali w ramach III etapu inwestycji Murapol Nowa Przędzalnia w Łodzi, podała spółka.

Przychody Grupy AmRest wyniosły 364 mln euro w II kw. 2018 r., co oznacza, wzrost o 23,6% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 26,1%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Unibep zawarł z Animex Foods K3 aneks do umowy o roboty budowlane w ramach inwestycji pn. "Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu" w miejscowości Koryta w woj. łódzkim, mocą którego rozszerzono zakres współpracy, a w konsekwencji zwiększeniu uległo wynagrodzenie Unibepu z ok. 16,4 mln zł netto do ok. 22,9 mln zł netto, podała spółka.

Paweł Musiał zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Eurocash ze skutkiem na dzień 31 lipca 2018 roku, podała spółka. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Fabryki Mebli "Forte" miały 258 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2018 r. wobec 243 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., 23,2 mln zł EBIT w porównaniu do 17,3 mln zł i 34,6 mln zł EBITDA wobec 23,7 mln zł, co oznacza wzrost rentowności EBIDTA z 9,6% do 13,4% w II kw., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Artifex Mundi określił cenę emisyjną jednej akcji serii D w wysokości 7,5 zł, zaś liczba zaoferowanych akcji wynosi 1 397 000 sztuk, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem