Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Warszawy X Wydział Gospodarczy umorzył postępowanie sanacyjne Hawe Telekom, poinformował Mediatel. Postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego jest nieprawomocne.

"Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy stwierdził, iż w wyniku głosowania, w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji nad pierwotnymi propozycjami układowymi rady wierzycieli z dnia 14 grudnia 2016 roku, które zostały jednak w toku postępowania wycofane oraz nad propozycjami dłużnika - spółki zależnej, w wersji z dnia 16 maja 2018 roku, układ nie został przyjęty" - czytamy w komunikacie.

Ponadto postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 r. sąd umorzył postępowanie sanacyjne spółki zależnej. Postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki zależnej jest nieprawomocne, podano także.

"Zarząd spółki zależnej (Hawe Telekom) nie zgadza się z treścią w/w postanowień i planuje wniesienie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego. W ocenie zarządu spółki zależnej, sąd nie wziął pod uwagę nowych okoliczności, które pojawiły się w toku postępowania, tj. nie poddał pod głosowanie nowych propozycji układowych dłużnika z dnia 4 lipca 2018 r. oraz nie uwzględnił wniosku rady wierzycieli o przedłużenie terminu do głosowania nad propozycjami układowymi" - czytamy dalej.

Spółka podkreśliła, że zgodnie ze sprawozdaniem z przeprowadzonego głosowania nad układem spółki zależnej, za przyjęciem propozycji układowych dłużnika głosowała większość wierzycieli.

"W ocenie zarządu spółki zależnej, sąd powinien uwzględnić nowe propozycje układowe dłużnika oraz przychylić się do wniosku organu reprezentującego wierzycieli spółki tj. rady wierzycieli, w zakresie przedłużenia terminu do głosowania nad propozycjami układowymi. Biorąc pod uwagę cele postępowania restrukturyzacyjnego, którymi jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz poparcie wierzycieli dla nowych propozycji układowych, które przejawiało się wnioskiem o przedłużenie terminu do głosowania nad propozycjami układowymi, które umożliwiłoby ich głosowanie, należy stwierdzić, iż sąd dopuścił się uchybień, których wynikiem są przedmiotowe postanowienia" - czytamy także.

W kwietniu br. wierzyciele Hawe Telekom rozpoczęli głosowanie nad dwoma propozycjami układowymi (zarządu Hawe Telekom i Rady Wierzycieli; ci jednak wycofali swoją propozycję w maju). Procedura głosowania miała zostać zakończona po 3 miesiącach.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.