Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - TXM zakończył negocjacje z PKO Bankiem Polskiem i ING Bankiem Śląskim oraz podpisał term sheet w sprawie warunków finansowania na kolejne 12 miesięcy, podała spółka.

Postanowienia zawarte w term sheet zostaną inkorporowane w umowach kredytowych zawartych z PKO BP i ING na podstawie aneksów do tych umów, pod warunkiem uzyskania wewnętrznych decyzji kredytowych banków, podano w komunikacie.

Spółka i banki podpiszą umowy zmieniające do aktualnie obowiązujących umów kredytowych, to jest do umowy kredytowej z dnia 24 listopada 2015 r. zawartej z PKO BP oraz umowy kredytowej z dnia 3 lipca 2017 r. zawartej z ING.

"Zgodnie z umowami zmieniającymi, banki będą utrzymywać swoje zaangażowanie przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie umów zmieniających, nie dłużej niż do 30 listopada 2019 r." - czytamy dalej.

W okresie kredytowania ING będzie udostępniał TXM kredyt w łącznej kwocie 31 mln zł w PLN oraz w USD oraz w RON, natomiast PKO BP będzie udostępniał TXM limit kredytowy w kwocie 42 mln zł oraz udzieli TXM sublimitów na:

- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 22 mln zł

- akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (PLN, EUR i USD) oraz na kredyt nieodnawialny (PLN, EUR i USD), wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw, do kwoty 17 mln zł,

- gwarancje bankowe oraz regwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań TXM wobec beneficjentów gwarancji (PLN, EUR, USD) (w tym gwarancje i regwarancje za zobowiązania spółek zależnych od TXM do kwoty 3 mln zł) oraz na kredyt nieodnawialny (PLN, EUR i USD) wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z gwarancji, do kwoty 9 mln zł.

Zgodnie z umowami zmieniającymi, spółka zobowiązana będzie m.in. do przeprowadzenia restrukturyzacji zobowiązań w stosunku do dostawców, utrzymania określonego poziomu wskaźników, a także ustanowienia dalszych zabezpieczeń na rzecz banków.

"Po przekonaniu naszych akcjonariuszy co do zasadności dokapitalizowania spółki, udało nam się zamknąć drugi najważniejszy element tego projektu ? wynegocjowanie z naszymi partnerami finansowymi warunków utrzymania finansowania na niezmienionym poziomie przez kolejne 12 miesięcy. Ma to potwierdzenie w uzgodnionym dokumencie term sheet, który jest obecnie przedmiotem finalnych decyzji kredytowych. Obecnie czekamy na rejestrację w sądzie zmiany do statutu wprowadzającej kapitał warunkowy konieczny do emisji obligacji zamiennych oraz przygotowujemy aneksy do obowiązujących umów kredytowych z bankami na podstawie uzgodnionego term sheet. Sfinalizowanie obu tych zdarzeń - dokonanie wpisu w sądzie oraz zawarcie aneksów do umów z bankami - pozwoli na przeprowadzenie emisji akcji i obligacji, a tym samym dokapitalizowanie spółki kwotą co najmniej 25 mln zł" ? powiedział wiceprezes TXM Marcin Łużniak, cytowany w komunikacie.

10 lipca br. Walne Zgromadzenie TXM podjęło decyzję o emisji akcji serii G oraz emisji obligacji serii A zamiennych na akcję. Będą one w pierwszej kolejności skierowane do akcjonariuszy TXM, którzy byli obecni na tym walnym zgromadzeniu. Główni akcjonariusze spółki, czyli Redan oraz 21 Concordia zapowiedziały udział w emisji akcji oraz objęcie oferowanych obligacji za łączną kwotę min. 25 mln zł. Planowane dokapitalizowanie spółki ma na celu przyspieszenie realizacji planu naprawczego.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem