Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Zakłady Azotowe Chorzów, spółka zależna od Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) dokonały odpisu aktualizującego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 6 771 tys. zł, podały ZA Puławy. Wpływ tego zdarzenia na wynik na skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy za pierwsze półrocze wyniesie 5 485 tys. zł.

"Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 6 771 tys. zł, który zostanie ujęty w półrocznym sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Według ZA Puławy, spółka nadal nie wykorzystuje pełnych mocy produkcyjnych instalacji przerobu tłuszczów. Ograniczenie możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych na sprzedaży stearyny i innych wyrobów oleochemicznych wynika z niższej niż planowano ceny oraz wolumenów sprzedaży zrealizowanych w I połowie 2018 r. oraz niższych prognoz na kolejne lata.

"Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej EBIT Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy za pierwsze półrocze wyniesie 6 771 tys. zł, a na skonsolidowany wynik netto 5 485 tys. zł. Wynik jednostkowy netto emitenta za pierwsze półrocze 2018 r. ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6 681 tys. zł kwota skorygowana o podatek odroczony w wyniku dokonania przez emitenta odpisu aktualizującego wartość akcji Zakładów Azotowych Chorzów S.A." - czytamy także.

Spółka zastrzegła, że sprawozdania finansowe emitenta są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu półrocznego ZA Puławy nastąpi 28 sierpnia 2018 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.