Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Energa odnotowała 281 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 174 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 415 mln zł wobec 300 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 535 mln zł wobec 542 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 392 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 2 487 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 556 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 484 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 034 mln zł w porównaniu z 5 197 mln zł rok wcześniej.

"Po 6 miesiącach br. EBITDA wyniosła 1 161 mln zł i była o 18 mln zł wyższa niż w 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2018 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 624 mln zł, z czego 524 mln zł w Linii Biznesowej Dystrybucji. Od stycznia do czerwca przyłączono 20,6 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 1 949 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia oraz przyłączono do sieci 15,4 MW nowych źródeł OZE.

"Dane ekonomiczne pierwszego półrocza pokazują, że mimo pojawienia się szeregu negatywnych czynników zewnętrznych wypracowujemy solidne wyniki, co daje nam pewność planowej realizacji zawartych w strategii projektów. W strukturze Grupy Energa systematycznie i konsekwentnie prowadzone są działania optymalizujące efektywność procesów zarządzania i racjonalizujące koszty. Mając odpowiednie dochody z działalności operacyjnej, co potwierdzają wyniki pierwszego półrocza, możemy bezpiecznie prowadzić projekty budujące nasze przewagi, szczególnie w Linii Biznesowej Dystrybucji oraz realizować projekty wzmacniające naszą pozycję na rynku w wytwarzaniu energii. Realizacja projektu nowoczesnej elektrowni konwencjonalnej o mocy 1000 MW jest ważna zarówno dla rozwoju naszych aktywów wytwórczych, jak i strategicznie jest istotna dla wzmocnienia bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego" - skomentowała wyniki p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk, cytowana w komunikacie.

Linia Biznesowa Dystrybucji w I półroczu wypracowała wynik EBITDA w wysokości 990 mln zł, wobec 931 mln zł rok wcześniej. W II kwartale br. EBITDA wyniosła 481 mln zł i było to 90% kwartalnej EBITDA grupy.

"Na solidny, pozytywny wynik tej Linii Biznesowej kluczowy wpływ, zwłaszcza w II kw. br., miała wyraźnie wyższa marża na dystrybucji. Na ostateczny wynik tej Linii Biznesowej wpływ miał także spadek przychodów z przyłączy, wzrost kosztów podatku od nieruchomości oraz wyższy niż w roku poprzednim poziom kosztów OPEX" - wskazano.

Linia Biznesowa Wytwarzanie osiągnęła w I półroczu br. 168 mln zł EBITDA, tj. o 9 mln zł mniej niż rok wcześniej. Udział tej Linii w EBITDA Grupy wyniósł w II kw. br. 12%. Spadek EBITDA wynikał głównie z obserwowanego od I kw. br. wyraźnego wzrostu rynkowych cen uprawnień do emisji CO2 oraz mniejszej puli darmowych uprawnień do produkcji na rok 2018. Na wynik wpłynęły też niższe przychody ze sprzedaży ciepła. Te czynniki zostały częściowo skompensowane wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższym przychodem ze sprzedaży "zielonych" praw majątkowych.

"Linia Biznesowa Sprzedaż miała w całym I półroczu br. 57 mln zł EBITDA, dla porównania rok temu było to 11 mln zł. W II kwartale tego roku wynik EBITDA wyniósł 4 mln zł. Na wynik EBITDA tego okresu negatywnie oddziaływały efekty wysokich cen energii na rynku oraz decyzji arbitrażowych i ugód. W I półroczu nastąpiło istotne ograniczenie funkcji Sprzedawcy Zobowiązanego, co wiązało się ze znacząco niższym obowiązkiem zakupu energii od farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Grupy Energa. Te obciążenia prawno-umowne wpłynęły w konsekwencji na wyższą marżę na sprzedaży energii elektrycznej. W efekcie wszystkich czynników wynik po 6 miesiącach br. tej Linii Biznesowej był zdecydowanie wyższy niż w tym samy okresie rok wcześniej" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 574 mln zł wobec 210 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem