Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów Alior Banku wzrosła o 2,7% w I półroczu 2018 r. i wyniosła 52,7 mld zł na koniec czerwca br. Wskaźnik NPL wyniósł 10,8% na koniec II kw. wobec 11,2% rok wcześniej, podał bank.

"Zwiększenie portfela należności od klientów w pierwszym półroczu 2018 o 2,7% wynikało zarówno ze wzrostu wolumenu kredytów i pożyczek udzielanych w segmencie detalicznym (które zwiększyły się o 1,0%, tj. o 0,3 mld zł, do 28,5 mld zł), jak i przyrostu portfela należności od klientów biznesowych. Wolumen kredytów dla segmentu biznesowego wzrósł o 4,8% (tj. o 1,1 mld zł) do 24,1 mld zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Bank podał, że główną pozycją portfela kredytowego segmentu detalicznego były kredyty konsumpcyjne, operacyjne oraz consumer finance, których wolumen osiągnął prawie 17,1 mld zł (spadek r/r o 0,3%). Drugą pozycją o największym udziale w portfelu kredytowym segmentu detalicznego (38,0%) były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe oraz kredyty hipoteczne, których łączny wolumen na koniec czerwca 2018 r. wyniósł 10,8 mld zł (łączny przyrost r/r o 4,3%).

Kredyty operacyjne dla przedsiębiorstw, których wartość na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 12 mld zł (wzrost o 0,5% r/r) były najbardziej istotną składową portfela kredytowego segmentu biznesowego, stanowiąc 49,6% jego wartości. Drugą istotną pozycją w przypadku kredytów segmentu biznesowego były kredyty inwestycyjne, stanowiące 34,9% ww. portfela. Ich wartość na koniec czerwca 2018 r. spadła w porównaniu z końcem czerwca 2017 r. o 2,4%, do 8,4 mld zł, podano także.

Wzrost wolumenu kredytów brutto w pierwszej połowie 2018 r. wyniósł 3 mld zł. Na cały 2018 r. bank przewiduje wzrost na poziomie 5,5-6,5 mld zł.

"Wysoką dynamikę Alior Bank odnotował zwłaszcza w segmencie leasingu, gdzie względem I kwartału 2018 r. zwiększył wolumen kredytowy o 29%. O prawie 5%, do 5,7 mld zł, wzrósł natomiast wolumen kredytowy w segmencie mikrofirm" - czytamy w komunikacie.

Na koniec II kwartału 2018 r. saldo depozytów pozyskanych od klientów wyniosło 59,6 mld zł, tj. o blisko 2 mld zł więcej niż na koniec 2017 r. Mierzący płynność wskaźnik LCR był na poziomie 127%.

"Szczególną uwagę należy zwrócić na widoczne efekty naszej strategii depozytowej. Klienci indywidualni coraz chętniej powierzają nam swoje środki. Znajduje to odzwierciedlenie w bezpiecznej sytuacji płynnościowej i we wzroście udziału depozytów bieżących w segmencie detalicznym" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za pion finansów Filip Gorczyca, cytowany w komunikacie.

Bank podał, że poziom wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł w I półroczu 2018 r. -509,2 mln zł w porównaniu z wynikiem -467,7 mln zł w I półroczu 2017 r., co oznacza wzrost o 8,9% wynikający głównie ze wzrostu odpisów na należności od klientów sektora niefinansowego.

"Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu sald należności od klientów, jak również z tytułu organicznego wzrostu wolumenu. Wynik z rezerw liczony z wyłączeniem rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz z uwzględnieniem wyniku na sprzedaży portfela, który jest pokazywany w rachunku wyników w przychodach (wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat) w relacji do średniego salda należności od klientów brutto (współczynnik kosztów ryzyka) zanotował w ujęciu rok do roku spadek z 1,8% do 1,7%" - czytamy dalej.

Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) spadł do 10,8% na koniec II kw. 2018 r. wobec 11,2% rok wcześniej. W ub. roku cały portfel OZE bank przeniósł do NPL z uwagi na sytuację sektora.

Alior podał, że w II kw. br. zainwestował w nowe rozwiązania technologiczne i rozwinął swoją ofertę produktową. Wdrożył m.in. infrastrukturę produktową do obsługi mechanizmu podzielonej płatności (split payment) oraz jako jeden z pierwszych banków w Polsce udostępnił usługę cyfrową Apple Pay dla przedsiębiorców.

"W segmencie klientów indywidualnych bank wprowadził Konto Mocno Oszczędnościowe, dzięki któremu zebrał już więcej niż 2 mld zł środków i pozyskał ponad 43 tysiące klientów. Uruchomione zostały też usługi dedykowane obywatelom Ukrainy, z których korzysta już ponad 13 tys. klientów z tego kraju" - czytamy w komunikacie.

Na koniec czerwca 2018 r. Alior Bank obsługiwał 3,9 mln klientów indywidualnych. Bank dysponował 874 placówkami (224 oddziałów tradycyjnych, 8 oddziałów Private Banking i 12 Regionalnych Centrów Biznesu oraz 630 placówek partnerskich). Produkty Banku oferowane były również w sieci 10 Centrów Hipotecznych, 10 centrów gotówkowych oraz sieci około 5 tys. pośredników.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem