Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Eksport artykułów mleczarskich wyrażony w ekwiwalencie mleka surowego może być o około 1% większy w 2018 r. niż w 2017 r. i wynieść 4,1 mln ton, a w ujęciu wartościowym wzrosnąć do poziomu 2,14 mld euro, o około 2% wyższego niż w rekordowo dobrym roku 2017, wynika z obliczeń Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

"Jednocześnie do Polski może zostać zaimportowane 1,8 mln ton produktów mlecznych za blisko 1 mld euro (wzrost odpowiednio o 1% i o niecałe 2%). W efekcie nadwyżka eksportu nad importem może wzrosnąć do 2,30 mln ton i 1,15 mld euro, odpowiednio o około 1% i 2% w odniesieniu do 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Notowany w Polsce proces koncentracji chowu krów mlecznych oraz systematyczna poprawa technologii produkcji i genetyki przyczyniają się do zwiększania liczby gospodarstw o wysokim stopniu specjalizacji. W efekcie krajowa produkcja mleka wykazuje długoterminową tendencję wzrostową, co pozwala utrzymać Polsce status liczącego się unijnego producenta mleka, podano również.

"IERiGŻ - PIB ocenia, że w 2018 r. produkcja surowca może wynieść 13,5 mld litrów wobec 13,3 mld litrów w 2017 roku. Jednocześnie systematycznie wzrasta towarowa produkcja mleka. W pierwszym półroczu 2018 r. do skupu dostarczono około 5,9 mld litrów surowca, o 2,9% więcej niż w tym samym okresie 2017 r. Szacuje się, że w 2018 r. dostawy mleka do skupu osiągną poziom 11,8 mld litrów i będą o około 4% większe niż w 2017 r. i o ponad 50% większe niż w roku akcesji Polski do UE. Wzrost produkcji mleka jest spowodowany poprawą wydajności mlecznej krów" - czytamy dalej.

W 2018 r. mleczność prawdopodobnie wyniesie 6 360 litrów na sztukę i może być o 2% większa niż rok wcześniej i o ponad 50% większa niż w 2004 r. Jednocześnie w 2018 r. przewidywany jest powrót do redukcji pogłowia - z chowu bydła mlecznego i produkcji mleka będą rezygnowały gospodarstwa rolne o niskiej efektywności gospodarowania.

Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ - PIB) przewiduje, że pogłowie krów mlecznych w czerwcu 2018 r. mogło liczyć 2 145 tys. sztuk, a w grudniu może wynieść - 2 120 tys. sztuk, odpowiednio o 0,4% i 1,5% mniej niż w porównywalnych okres ach 2017 r. i przeciętnie o 22% mniej (o 618 tys. sztuk) niż w 2004 r., podano także.

"Zespół ekspertów przewiduje, że do końca 2018 r. utrzyma się zwiększony globalny popyt na produkty mleczne. W tej sytuacji ceny masła w blokach i odłuszczonego mleka w proszku w Polsce mogą wykazywać tendencje wzrostowe, jednak ich poziom będzie niższy od cen notowanych w trzecim i czwartym kwartale 2017 r." - czytamy dalej.

W związku z przewidywanym utrzymaniem się cen zbytu produktów mlecznych na względnie wysokim poziomie, również ceny skupu mleka surowego w drugim półroczu 2018 r. mogą stopniowo rosnąć. Od początku 2018 r. polska branża mleczarska notowała wzrost przychodów z eksportu produktów mlecznych. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w okresie styczeń ? maj 2018 r. wartość wywozu tych artykułów z Polski ukształtowała się na poziomie 917 mln euro, o 3% wyższym niż przed rokiem. Obniżeniu uległy natomiast wydatki na zakup produktów mlecznych poza granicami naszego kraju. W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 r. wartość importu była o 4% niższa niż rok wcześniej i ukształtowała się na poziomie 369 mln euro. Dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami mlecznymi wyniosło 548 mln euro i było o 9% większe niż w tym samym okresie 2017 r., podsumowano.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.