Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 17,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 23,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 93,8 mln zł wobec 97,21 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 25,15 mln zł wobec 25,72 mln zł rok wcześniej.

"Grupa BOŚ S.A. wypracowała w II kwartale 2018 roku zysk netto w wysokości 17,8 mln zł, tj. wyższy o 9,1% w porównaniu do wyniku osiągniętego w I kwartale 2018 roku. Grupa BOŚ S.A. poprawiła wynik z tytułu odsetek, przychody z tytułu dywidend, wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek wyników oraz wynik z pozycji wymiany na inwestycyjnych papierach wartościowych a także wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń" - czytamy w raporcie.

Aktywa razem banku wyniosły 19,55 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 19,67 mld zł na koniec II kw. 2017 r.

W I-II kw. 2018 r. bank miał 34,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 43,35 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa BOŚ S.A. wypracowała w I półroczu 2018 roku zysk netto w wysokości 34,2 mln zł wobec zysku w wysokości 43,4 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Na wynik I półrocza ubiegłego roku wpływ miały zdarzenia jednorazowe: sprzedaż przez spółkę zależną banku posiadanych akcji spółki notowanej na GPW (wpływ na wynik w kwocie 6,8 mln zł) oraz korekta naliczonych odsetek w związku z przedterminowym wykupem obligacji własnych serii G (wpływ na wynik w kwocie 6 mln zł - zgodnie z warunkami emisji obligacji serii G po pięciu latach od momentu emisji miało nastąpić podwyższenie marży, co było księgowo ujmowane w bieżących kosztach w postaci korekty odsetek liczonych metodą efektywnej stopy procentowej. Z uwagi na wykup obligacji serii G oraz brak konieczności wejścia w okres podwyższonej marży, w lutym 2017 roku wyksięgowano naliczoną przez 5 lat negatywną korektę odsetek). Bank realizując konsekwentnie założenia Programu Postępowania Naprawczego odstępuje od uzyskiwania wyników dzięki zdarzeniom o charakterze jednorazowym na rzecz przebudowy bilansu celem wypracowywania stałych wyników przychodowych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 28,18 mln zł wobec 29,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem