Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Larq zawarł umowę inwestycyjną dotycząca YouLead, podała spółka. YouLead rozwija i komercjalizuje autorskie oprogramowanie automatyzujące działania wspierające sprzedaż i marketing. Na moment podpisania umowy inwestycyjnej Larq posiada 51,4% udziałów w YouLead.

"Przedmiotem umowy inwestycyjnej jest m.in.:

1. Konwersja na kapitał zakładowy YouLead dotychczas udzielonych YouLead przez emitenta pożyczek,

2. Sfinansowanie dalszych prac nad rozwojem oprogramowania YouLead oraz jego międzynarodowej komercjalizacji,

3. Określenie warunków programu motywacyjnego skierowanego do kluczowej kadry YouLead" - czytamy w komunikacie.

Konwersja dotychczas udzielonych spółce przez Larq pożyczek na kapitał zakładowy YouLead dokonana zostanie przy wycenie YouLead na poziomie 5,7 mln zł. W efekcie konwersji pakiet udziałów posiadany przez Larq w kapitale zakładowym YouLead wzrośnie do 53,5%, podano również.

"Emitent udzieli YouLead, oprocentowanych pożyczek na potrzeby sfinansowania ekspansji międzynarodowej i rozwoju oprogramowania w maksymalnej łącznej kwocie 620 000 zł.

Pożyczki zostaną udzielone w dwóch transzach:

(i) I transza w maksymalnej wysokości 320 000 zł, która w trybie określonym w umowie inwestycyjnej skonwertowana zostanie na kapitał zakładowy YouLead przy wycenie YouLead na poziomie 6,3 mln zł.

(ii) II transza w maksymalnej wysokości 300 000 zł. Pożyczki udzielone w ramach II transzy zostaną spłacone wraz z odsetkami nie później niż do 31 grudnia 2019 roku. Jeżeli nie dojdzie do spłaty II transzy pożyczek, zostaną one skonwertowane na kapitał zakładowy YouLead, przy wycenie YouLead obliczonej jako iloczyn mnożnika 5,25 oraz przychodów YouLead w 2019 roku, pomniejszony o dług netto YouLead na 31 grudnia 2019 roku" - czytamy dalej.

Ponadto strony umowy inwestycyjnej ustaliły, że beneficjentom programu motywacyjnego przysługiwać będzie uprawnienie do objęcia nowo utworzonych udziałów w YouLead po cenie nominalnej w przypadku spełnienia się określonych w umowie inwestycyjnej warunków programu, tj. m.in.: jeżeli YouLead osiągnie w 2018 roku przychody na poziomie co najmniej 2,8 mln zł, beneficjenci będą uprawnieni do objęcia nowo utworzonych udziałów stanowiących łącznie do 1,1% kapitału zakładowego YouLead.

"W przypadku, w którym przychody YouLead za 2018 rok będą niższe niż 88% celu, żaden z beneficjentów nie będzie uprawniony do objęcia nowo utworzonych akcji. Jeśli przychody osiągnięte przez YouLead w 2018 roku będą mieściły się w przedziale od 88% do 100% celu, beneficjentom przysługiwać będzie prawo do objęcia nowo utworzonych akcji proporcjonalnie do poziomu wykonania celu" - czytamy dalej.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.