Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - CCC odnotowało 204,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 148,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 242,3 mln zł wobec 180,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1332,3 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 1125,8 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 58,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 105,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2026,4 mln zł w porównaniu z 1846,2 mln zł rok wcześniej.

"Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych oraz podatku dochodowego zysk netto (bez MSSF 16) wyniósł 114,1 mln zł i był o 41,8% niższy niż w I półroczu 2017 r." - czytamy w raporcie.

Grupa prezentując skorygowany zysk netto wyłącza pozycje, które zdaniem zarządu mają charakter jednorazowy i nie są brane pod uwagę przy ocenie wyników oraz podczas podejmowania decyzji. Skorygowany zysk netto nie jest miernikiem zgodnym z MSSF, wyjaśniono.

"Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2018 r wyniosły 2 026,4 mln zł, co stanowi wzrost o 180,2 mln zł (9,8%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego Na wzrost sprzedaży zasadniczy wpływ miał rozwój działalności i ekspansja na poszczególnych rynkach detalicznych w szczególności w Polsce. Ogółem przychody ze sprzedaży detalicznej w I półroczu 2018 r stanowiły 77,3% całości sprzedaży od klientów zewnętrznych, przy 2,9% sprzedaży hurtowej, 19,8% sprzedaży w kanale e-commerce Największym rynkiem sprzedaży wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w pierwszym półroczu 2018 r wyniósł 45,4% w porównaniu z 50% w analogicznym okresie 2017 r." - czytamy w raporcie.

Grupa podkreśla, że utrzymuje wysoką sprzedaż detaliczną na 1 m2 - w ciągu ostatniego półrocza sprzedaż ta wyniosła 2,85 tys. zł/m2 (tylko spółki detaliczne bez uwzględniania Shoe Express Karl Vögele AG) wobec 3,33 tys. zł/m 2 w I półroczu 2017, przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC o 9,3% do poziomu 602 m2.

"Ogółem, w odniesieniu do opisywanych okresów zanotowano spadek sprzedaży w sklepach porównywalnych i wyniósł on 116,3 mln zł (-9,2%) Spadki w placówkach porównywalnych odnotowano na rynkach: Polska - 9,2%; Europa Środkowo-Wsch. - 6,7%; Europa Zachodnia - 15,8%. Wzrost w sklepach porównywalnych odnotowano w Rosji i Serbii, a więc w grupie krajów pozostałych i wyniósł on 3,2%" - czytamy dalej.

"W I półroczu 2018 r grupa kapitałowa CCC S A :

? otworzyła 41 nowych sklepów w 12 krajach, w tym 20 za granicą,

? przejęła spółkę Karl Vögele AG z siecią 208 sklepów zlokalizowanych w Szwajcarii,

? przejęła spółkę Shoe Express S A z siecią 55 sklepów CCC zlokalizowanych w Rumunii,

? łącznie powiększyła sieć sprzedaży o 124 tys. m2, w tym 87 tys. m 2 w ramach akwizycji,

? zwiększyła przychody ze sprzedaży o 9,8% w stosunku do I półrocza 2017 r." - czytamy też w raporcie.

Na koniec czerwca br. grupa posiadała 1 164 sklepy, w tym 933 sklepy własne (w Polsce - 462 placówki).

"W I półroczu 2018 r grupa kapitałowa CCC zwiększyła powierzchnię handlową salonów CCC o 35,2 tys. m2 netto, z 535,8 tys. m2 do 571,0 tys. m2 na koniec okresu sprawozdawczego. Zmiana powierzchni wynikała z powiększenia istniejącej powierzchni handlowej poprzez otwarcie sklepów o łącznej powierzchni 34,1 tys. m2 oraz modernizacji i powiększenia istniejącej powierzchni handlowej o 5,2 tys. m2" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 4,4 mln zł wobec 14,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.