Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 32,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 33,43 mln zł wobec 5,09 mln zł zysku rok wcześniej. Największy wpływ na tak znaczący wzrost wyników miało rozpoznanie zysku na wycenie posiadanego dotychczas udziału w Stopklatka w kwocie 26,91 mln zł (na moment nabycia udziału kontrolnego w Stopklatka).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,66 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 30,25 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 35,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 64,4 mln zł w porównaniu z 59,03 mln zł rok wcześniej. Zysk EBIT wyniósł odpowiednio: 38,16 mln zł wobec 8,24 mln zł rok wcześniej.

"Na poziom sprzedaży pozytywnie wpłynął wzrost sprzedaży z tyt. emisji w segmencie 'Kanały filmowe Filmbox oraz kanały tematyczne' (wzrost o 8% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r.). Wyższe przychody w tym segmencie Grupa tłumaczy wzrostem wpływów z tytułu emisji na takich rynkach jak Polska, Węgry, Słowacja, Czechy oraz kraje byłej Jugosławii i Rumunia. Dodatkowym czynnikiem istotnie wpływającym na rekordowo wysokie przychody był wzrost przychodów reklamowych z kanału 'Zoom TV'. W badanym okresie segment ten wygenerował 5,45 mln zł przychodów z reklam, co oznacza aż 118% wzrost w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Grupa podaje w raporcie, iż największy wpływ na tak znaczący wzrost wyników miało rozpoznanie zysku na wycenie posiadanego dotychczas udziału w Stopklatka w kwocie 26 911 tys. zł (na moment nabycia udziału kontrolnego w Stopklatka). Jednakże zastrzegła w raporcie z wynikami wstępnymi, iż wspomniana powyżej kwota jest wyceną tymczasową i może ulec zmianie po zakończeniu procesu alokacji ceny nabycia, podano w komunikacie.

"Jak zaznaczono w przekazanym raporcie, po eliminacji wyniku wyceny udziału w Stopklatka, zysk na działalności operacyjnej grupy w pierwszej połowie 2018 r. byłby wyższy o prawie 36% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Zaraportowana EBITDA za pierwszych 6 miesięcy 2018 r. wyniosła 24,66 mln zł i była o 16% wyższa niż w tym samym okresie zeszłego roku, co jest efektem wyższego wyniku w segmencie Zoom TV, w segmencie Kanały Filmbox i kanały tematyczne oraz pozytywnego wpływu różnic kursowych. Marża na poziomie EBITDA wyniosła 41% (wobec 36% marży EBITDA w I półroczu 2017r.)" - czytamy dalej.

"Pierwsze sześć miesięcy tego roku zakończyliśmy z bardzo dobrym wynikiem. Systematycznie rosną nam przychody ze sprzedaży oraz rentowność w poszczególnych segmentach. Na szczególną uwagę zasługuje nasz segment Filmboxowy oraz Zoom TV. W porównaniu do półrocza 2017 r. segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne odnotował wzrost zarówno w przychodach jak i na wyniku segmentu. Natomiast nasz najdynamiczniej rozwijający się segment Zoom TV odnotował wręcz skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Segment nadal jest w fazie rozwoju dlatego jeszcze nie osiągnął zakładanej rentowności. Naszym celem jest utrzymanie w Zoom TV trendu wzrostowego w udziale w widowni komercyjnej" - powiedział prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

Do najistotniejszych wydarzeń w pierwszej połowie b.r. spółka Kino Polska TV zaliczyła nabycie 30% udziału w Cable nadawcy kanału Zoom TV, nabycie 41,14% akcji w kapitale zakładowym spółki Stopklatka, połączenie Kino Polska TV ze spółkami zależnymi (Cable Television Networks & Partners, KPTV Media oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe) oraz wypłata ponad 10 mln zł dywidendy.

"Pomimo dokonania kosztownych akwizycji na rynku, byliśmy zdolni do wypłaty dla naszych akcjonariuszy znacznej dywidendy. Kino Polska TV jest spółką dywidendową i na przestrzeni ostatnich 7 lat wypłaciliśmy akcjonariuszom ponad 100 mln zł w dywidendzie. Jeśli chodzi o połączenie, to uproszczona struktura organizacyjna grupy kapitałowej Kino Polska TV umożliwi nam znaczące obniżenie kosztów funkcjonowania oraz wzmocni synergię w grupie. Liczymy na to, iż w najbliższych okresach przyniesie nam to zauważalne korzyści finansowe i organizacyjne" - dodał Kisielewski.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem