Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

i2 Development odnotowało 2,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 11,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alchemia odnotowała 13,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 324,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 566,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LiveChat podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem grupy kapitałowej, podała spółka. Wśród opcji strategicznych zarząd rozważa pozyskanie dla spółki międzynarodowego partnera finansowego.

Impexmetal odnotował 54,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 43,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Sygnity ustaliła cenę emisyjną akcji serii Z na 2,7 zł za jedną akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Mercora zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 20 września 2018 r., o przeznaczeniu całego zysku za rok obrotowy 2017/2018 (1 kwietnia 2017 - 31 marca 2018), w wysokości 7, 38 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 274 mln zł oraz portfela zabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o wartości nominalnej ok. 214 mln zł od "jednego z największych banków w Polsce", podał Kruk.

Vercom, spółka z grupy technologicznej R22, oferująca usługi w obszarze omnichannel communication, inwestuje w Appchance - działający na rynkach międzynarodowych software house, podało R22.

Torpol, w związku z zakończeniem analizy kolejowego i tramwajowego rynku norweskiego oraz weryfikacji potencjału odzyskiwalności aktywów związanych z działalnością na tym rynku, podjął decyzję o dokonaniu niepieniężnych operacji księgowych związanych z wymienionymi aktywami w łącznej kwocie 25,27 mln zł. Operacje zostaną ujęte w sprawozdaniu jednostkowym za I półrocze 2018 r., podała spółka. Jednocześnie Torpol rozpoczął analizę możliwości dalszego funkcjonowania na rynku norweskim.

Herkules nabył w drugiej transzy skupu akcji własnych 1 mln walorów, stanowiących 2,3% kapitału zakładowego. Łącznie spółka posiada już 10,69% akcji przeznaczonych do umorzenia, podała firma.

Oferta ZUE, warta 98,9 mln zł brutto (80,4 mln zł netto), została uznana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie", podała spółka.

Budimex podpisał z Zarządem Transportu Miejskiego w Kielcach umowę na budowę centrum komunikacyjnego, polegającą na przebudowie, rozbudowie i modernizacji istniejącego Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej, podała spółka. Wartość prac wyniesie 68,72 mln zł brutto (55,87 mln zł netto).

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała Pawła Gruzę oraz Adama Bugajczuka na wiceprezesów zarządu, podała spółka.

W związku z zakończeniem prac w ramach fazy przedklinicznej badań Celon Pharma złożyła wniosek do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie I fazy klinicznej badania leku opartego o innowacyjny inhibitor PDE10A - CPL500036, rozwijanego w celu łagodzenia objawów psychotycznych u ludzi (szczególnie schizofrenii) oraz leczenia osób cierpiących na pląsawicę Huntingtona, podała spółka.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy w całości wyrok Sądu Okręgowego, na mocy którego Polnord otrzyma kwotę 10 mln zł powiększoną o odsetki ustawowe (ponad 5 mln zł) z tytułu zapłaty kary umownej za niewywiązanie się z przedwstępnej umowy sprzedaży akcji zawartej przez Polnord z Aroga Holdings, podała spółka.

CCC oczekuje, że przychody ze sprzedaży w e-commerce osiągną poziom 1 mld zł, a w kolejnym roku mogą wzrosnąć o kolejne 0,5 mld zł, poinformował prezes Dariusz Miłek.

Zarząd Dom Development ocenia, że na polskim rynku mieszkaniowym może przez dłuższy czas utrzymywać się strukturalna przewaga popytu nad podażą, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

Dom Development spodziewa się, że jego oferta i sprzedaż wzrosną w ujęciu kwartalnym w III kw. br. poinformował wiceprezes Janusz Zalewski. Spółka podtrzymuje też plan przekazania ok. 3,8 tys. lokali w całym roku.

VD, spółka zależna Vantage Development, zawarła z Tom-Instal umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości 15,7 mln zł netto, podał Vantage Development. Inwestycja obejmie 79 mieszkań.

Stelmet chce w przyszłym roku obrotowym poprawić elastyczność dystrybucji na rynku Wielkiej Brytanii, poinformował członek zarządu Piotr Leszkowicz. Ocenił, że w III kw. bieżącego r.obr. brytyjska spółka Stelmetu nie była w stanie właściwie odpowiedzieć na gwałtowny wzrost popytu.

KGHM Polska Miedź szacuje, że produkcja miedzi płatnej wyniosła 55,9 tys. ton w lipcu, co oznacza spadek o 1% r/r, natomiast sprzedaż wzrosła o 9% r/r do 54,4 tys. ton, podała spółka we wstępnym raporcie dotyczącym produkcji i sprzedaży.

Kino Polska TV odnotowało 32,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum Stali odnotowało 5,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getback w nowych propozycjach układowych zaproponował zwrot 31% środków zainwestowanych w spółkę dla obligatariuszy niezabezpieczonych oraz konwersję 25% wartości wierzytelności, a także redukcję pozostałej części długu, wynika z komunikatu spółki. "Jest zmuszony" założyć zwrot 100% środków zainwestowanych przez obligatariuszy zabezpieczonych i liczy na odłożenie głosowania nad propozycjami układowymi wobec wcześniejszego terminu 28 sierpnia.

Mostostal Warszawa zawarł z Autoliv Poland umowę na realizację zadania pn. "Rozbudowa istniejącego zakładu Autoliv w Jelczu-Laskowicach Faza 2 APL", podała spółka. Wartość umowy wynosi 53,16 mln zł netto.

Grupa Cognor uruchomiła kredyt terminowy w kwocie 60 mln euro, który został przeznaczony na całkowitą spłatę obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w łącznej kwocie 80,9 mln euro, podała spółka. Grupa pozyskała dodatkowo 40 mln zł limitu na finansowanie bieżącej działalności.

Elemental Holding miał 11,22 mln zł skonsolidowanego zysku ogółem w II kw. 2018 r. wobec 6,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł odpowiednio: 9,21 mln zł wobec 4,6 mln zł.

EuroRating obniżył rating Idea Banku o jeden stopień do BB- z BB. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podała agencja.

Rada nadzorcza Idea Banku odwołała Małgorzatę Szturmowicz ze stanowiska członka zarządu. Jednocześnie na stanowisko członka zarządu powołano Piotra Miałkowskiego, podał bank. Piotr Miałkowski będzie zarządzał obszarem finansowym w Idea Banku.

Stelmet odnotował 12,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2017/2018 (1 kwietnia - 30 czerwca br.) wobec 13,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC odnotowało 204,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 148,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dom Develpment odnotował 58,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 48,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź chce do końca roku zdecydować, które kierunki i inicjatywy strategiczne w grupie należy konntyuować, poinformował prezes Marcin Chludziński. Spółka przywiązuje szczególną wagę m.in. do kwestii łańcucha wartości oraz do efektywności zużycia energii.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem