Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Mirbud S.A. wynosi obecnie ponad 800 mln zł, w tym na 2018 r. ok. 680 mln zł, a portfel PBDiM Kobylarnia - ok. 580 mln zł, w tym 350 mln zł przypada do realizacji w br., podał Mirbud.

"W najbliższych latach spółka nadal będzie działać we wszystkich ważniejszych sektorach rynku budowlanego na obszarze całego kraju. Na dzień sporządzania sprawozdania w portfelu Mirbud S.A. wartość kontraktów pozostających do zrealizowania na rok 2018 i lata następne wynosi ponad 800 mln zł, w tym na rok 2018 ok. 680 mln zł. W pierwszej połowie 2018 r. dominujący w przychodach spółki był segment budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych generujący ponad 70% przychodów. Pozostałe segmenty działalności generowały po ok. 10% przychodów każdy. Podobną strukturę przychodów spółka osiągnie na koniec 2018 roku, głównie za sprawą kontraktów na budowę budynków magazynowych zawartych z międzynarodowymi deweloperami komercyjnymi" - czytamy w raporcie za I półrocze.

W 2018 r. planowane jest zakończenie i oddanie znaczących dla działalności spółki inwestycji, największe z nich to:

- Budowa S3 - kontrakt o wartości 447 999 000,00 zł. brutto, planowany termin oddania wrzesień 2018 r.

- a także licznych kontraktów na budowę hal magazynowych dla międzynarodowych deweloperów, podano także.

"Podtrzymywane są dobre perspektywy dla segmentu budownictwa kubaturowego, zwłaszcza mieszkaniowego i magazynowego. Polski rynek wciąż nie jest nasycony i ma potencjał do dalszego rozwoju. Wzrost gospodarczy napędza też dynamiczny rozwój sektorów, w których potrzebne są zaplecza magazynowe i logistyczne. Należy pamiętać że segment ten rokrocznie zapewnia ponad 50% przychodu spółki. Mirbud S.A. będzie w dalszym ciągu intensywnie rozwijał współpracę z międzynarodowymi deweloperami powierzchni magazynowej: Panattoni, MLP, Goodman, Prologis" - czytamy dalej.

Natomiast portfel PBDiM Kobylarnia ma w portfelu ok. 580 mln zł, w tym 350 mln zł przypada do realizacji w 2018 r.

"Działalność spółki w kolejnych latach koncentrować się będzie na dalszym rozwoju firmy. W celu umożliwienia realizacji tego założenia, głównym zadaniem na rok 2018 jest pozyskanie minimum dwóch dużych kontraktów, które zapewnią ciągłość produkcji i pozwolą na wykorzystanie obecnego i przyszłego potencjału firmy. Obecnie spółka oczekuje na podpisanie Umowy na realizację zadania 'Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn-gr. woj. łódzkiego/śląskiego, część nr 2' o wartości 687 mln zł. Ponadto kontynuowany będzie dalszy rozwój Regionu Południe co pozwoli spółce w pełni konkurować z firmami obecnymi na rynku województwa dolnośląskiego" - czytamy w raporcie.

JHM Development (spółka deweloperska grupy) z kolei "zamierza uczestniczyć w rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego poprzez kontynuowanie strategii rozwoju działalności deweloperskiej i wynajmu powierzchni handlowych w oparciu o następujące cele:

- dalszy rozwój działalności deweloperskiej w miastach mniejszych i średniej wielkości, szczególnie tych, które są zlokalizowane w pobliżu większych aglomeracji miejskich. Takie lokalizacje pozwalają na zyskowną realizację projektów deweloperskich przy zmniejszonym poziomie ryzyka. W miastach mniejszych i średniej wielkości ceny gruntów są umiarkowane, a więc łatwiej zgromadzić wkład własny na zakup gruntu i rozpoczęcie inwestycji. W takich lokalizacjach często występuje ograniczona konkurencja, a koszt usług i materiałów budowlanych jest nieco niższy niż w największych aglomeracjach Polski. Przykładem realizacji tej koncepcji są projekty zakończone w miastach takich jak Bełchatów, Brzeziny, Łowicz, Konin, Rawa Mazowiecka, Rumia, Skierniewice czy Żyrardów".

Na dzień 30 czerwca 2018 r. JHM Development posiada bank ziemi obejmujący ponad 44,03 ha przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową (jedno- i wielorodzinną) oraz komercyjną. Pozwala to zrealizować w przyszłości inwestycje deweloperskie obejmujące 1 831 lokali mieszkalnych o powierzchni ponad 100,8 tys. m2 PUM, podano także.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 860 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem