Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem pt. "Polityka Lekowa Państwa 2018-2022", wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych publikowanego na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to III kw. 2018 r.

"Dokument ma charakter strategiczny i bezpośrednio nie wprowadza żadnych rozwiązań prawnych, ani nie powoduje skutków finansowych. Zawiera on analizę sytuacji wraz ze wskazaniem narzędzi, które w czasie obowiązywania Polityki Lekowej Państwa mogą zostać w miarę podejmowanych kolejnych decyzji zastosowane wdrażane w ramach odrębnych procesów legislacyjnych" - czytamy w informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Opracowany dokument wyznacza średnio- i długoterminowe cele stawiane uczestnikom i decydentom rynku farmaceutycznego oraz identyfikuje główne narzędzia ich osiągnięcia.

"W każdym z omawianych obszarów dokument przedstawia opis aktualnej sytuacji, diagnozę problemów i charakterystykę kluczowych wyzwań. Wskazuje również cele, narzędzia ich osiągnięcia oraz określa sposoby pomiaru efektów. Struktura opracowania wpisuje się w obszary nakreślone przez Światową Organizację Zdrowia, obejmując jednak dodatkowe aspekty charakterystyczne dla naszego kraju" - czytamy także.

Według resortu zdrowia, pacjenci powinni mieć zapewniony dostęp do produktów leczniczych o udowodnionej skuteczności, jakości i bezpieczeństwie stosowanych w zapobieganiu i leczeniu chorób w lecznictwie zamkniętym i otwartym. Jednocześnie zgodnie z zasadą gospodarności leki refundowane ze środków publicznych powinny spełniać warunek efektywności kosztowej, a ich finansowane mieścić się w ramach aktualnych możliwości budżetowych płatnika. Głównym przedmiotem dokumentu jest gospodarka lekami zapewniająca potrzeby pacjentów w Polsce.

"Jednym z aspektów polityki lekowej jest wzrost dostępności, zmierzający do możliwie największego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych pacjentów. Jest on osiągany z jednej strony poprzez systematyczne zwiększanie liczby kosztowo efektywnych leków finansowanych ze środków publicznych, spadek poziomu współpłacenia pacjenta, a z drugiej strony poprzez skrócenie czasu wejścia leków na rynek.

Polityka Lekowa Państwa powinna być wdrażana poprzez przyjmowane akty prawne i realizowana przez właściwe organy władzy publicznej, tworzące odpowiednie warunki działania dla podmiotów gospodarczych oraz organizacji pacjentów" - czytamy również.

Cele polityki lekowej i stopień ich realizacji będą poddawane ocenie zarówno w zakresie wpływu na zdrowie populacji jak i oddziaływania na gospodarkę, podano także.

"Jednocześnie proponowane narzędzia i rozwiązania mają służyć realizacji dziesięć priorytetowych celów szczegółowych:

- poprawy efektywności wykorzystania środków publicznych w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu zdrowotnego;

- systematycznego poszerzania katalogu terapii o udowodnionej skuteczności w ramach realizowanego budżetu;

- poprawy zasadności angażowania środków publicznych w finansowanie poszczególnych technologii medycznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej;

- systematycznego zmniejszania udziału pacjenta w finansowaniu leków refundowanych;

- zapewniania stabilnego finansowania leków refundowanych;

- poprawy poziomu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce;

- zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków dzięki większemu udziałowi w rynku leków wytwarzanych przez przemysł farmaceutyczny w Polsce z uwzględnieniem leków biorównoważnych;

- zwiększenia eksportu produktów leczniczych, co umożliwi redukcję deficytu w handlu zagranicznym lekami;

- poprawy ordynacji lekarskiej i pielęgniarskiej w celu osiągania coraz lepszych efektów leczenia;

- rozszerzenia dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne" - czytamy w dokumencie.

Zdaniem resortu zdrowia, Polityka Lekowa Państwa odpowiada na postulaty różnych środowisk wzywających do stworzenia strategicznego dokumentu, który nakreśli ramy i kierunki rozwoju gospodarki lekowej w Polsce. Ostatni dokument polityki lekowej państwa obowiązywał w latach 2004-2008 i od tego czasu nie podlegał aktualizacji. Po latach prowadzenia reaktywnej polityki lekowej państwa, wynikającej z konieczności odpowiadania na pojawiające się zagrożenia i nieprawidłowości czy też wymogi Unii Europejskiej, konieczne było poddanie aktualnej sytuacji dogłębnej analizie w celu określenia kierunków rozwoju oraz podejmowanych działań.

Osobą odpowiedzialną za przygotowany dokument jest wiceminister zdrowia Marcin Czech.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem