Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Idea Bank zawarł z Leszkiem Czarneckim umowę dotyczącą sprzedaży 15% akcji spółki stowarzyszonej Idea Getin Leasing za 75 mln zł, podał bank. Transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto banku w III kwartale 2018 roku w wysokości 73,7 mln zł oraz na skonsolidowany wynik finansowy brutto jego grupy kapitałowej w wysokości 16,8 mln zł.

"Zgodnie z postanowieniami Umowy Cena będzie płatna w ten sposób, że 25 mln zł będzie płatne w dniu zawarcia umowy, z kolei pozostała część ceny będzie płatna w dwóch równych ratach, gdzie pierwsza rata w kwocie 25 mln zł płatna będzie w terminie do 15 maja 2019 roku, a druga rata w kwocie 25 mln zł płatna będzie w terminie do 15 maja 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Transakcja została dokonana za pośrednictwem i przy udziale firmy inwestycyjnej: Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. Zakres i treść umowy nie odbiegają od standardu tego typu umów funkcjonujących na rynku, podkreślił bank.

"Transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto emitenta w III kwartale 2018 roku w wysokości 73,7 mln zł oraz na skonsolidowany wynik finansowy brutto grupy kapitałowej emitenta w wysokości 16,8 mln zł. Zawarcie umowy jest jednym z działań podjętych przez emitenta w celu przywrócenia współczynników wypłacalności do poziomów pozwalających na spełnienie wymogów połączonego bufora" - czytamy dalej.

Idea Bank szacuje, że wpływ tej transakcji na poziom współczynników wypłacalności według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku z uwzględnieniem korekt, o których mowa w raporcie bieżącym nr 94/2018 z dnia 17 sierpnia br. szacunkowo wynosi:

W ujęciu jednostkowym:

- Tier 1 szacunkowy wzrost o 47 bps w efekcie czego na poziomie Tier 1 Emitent spełniłby wymóg połączonego bufora,

- TCR szacunkowy wzrost o 47 bps.

W ujęciu skonsolidowanym:

- Tier 1 szacunkowy wzrost o 49 bps,

- TCR szacunkowy wzrost o 50 bps.

Bank podkreślił, że ostateczny wpływ transakcji na poziom współczynników wypłacalności będzie możliwy do określenia po zakończeniu badania sprawozdania finansowego banku i grupy kapitałowej za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku przez niezależnego biegłego rewidenta.

"Ponadto, emitent informuje, że spółka LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, w związku z transakcją o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 116/2017 z dnia 28 września 2017 roku, złożyła w dniu 31 sierpnia 2018 roku oświadczenie, że uznaje ustanowioną w transakcji sprzedaży akcji spółki Idea Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie (aktualnie spółki działającej pod firmą Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie) opcję call za wygasłą. Tym samym Idea Bank S.A. nie posiada zobowiązania do ewentualnej sprzedaży akcji Idea Getin Leasing S.A. do LC Corp B.V." - napisano także.

Przed transakcją Idea Bank posiadał pakiet 74,99% akcji spółki leasingowej, po sprzedaży udział ten spadnie do 59,99%, zgodnie z aktualnie zarejestrowanym kapitałem Idea Getin Leasing. Od trzeciego kwartału 2017 r. Idea Getin Leasing nie jest objęta konsolidacją w sprawozdaniu finansowym Grupy Idea Bank.

Transakcja z Leszkiem Czarneckim odbywa się na warunkach rynkowych, po cenie wynikającej z wyceny przygotowanej przez niezależną międzynarodową firmę audytorską. Idea Bank realizuje zysk, a jednocześnie Idea Getin Leasing będzie nadal jego spółką stowarzyszoną, podkreślił także bank.

Prezes Idea Banku Tobiasz Bury zapowiedział, że bank chce jak najszybciej przystąpić do konkretnych działań optymalizujących kapitał.

"Planujemy również sekurytyzację części portfela kredytowego, która zmniejszy wymogi kapitałowe. Kapitał uzupełnią też zyski banku w kolejnych okresach i emisja obligacji podporządkowanych planowana na rok 2019. Wzmacniamy kapitały, działamy bezzwłocznie, żeby skupić się na realizacji pomysłów biznesowych w nowym składzie zarządu" - powiedział Bury, cytowany w komunikacie.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Jej model biznesowy oparty jest o innowacyjne, unikalne na skalę światową rozwiązania, takie jak zamawiany przez aplikację Mobilny Wpłatomat, przestrzenie coworkingowe Idea Hub, czy serwis transakcyjny Idea Cloud. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem