Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Zmiana wycen nieruchomości inwestycyjnych należących do grupy LC Corp. wpłynie na zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto spółki za I połowę 2018 roku o łączną kwotę 36,56 mln zł, podała spółka.

"Grupa kapitałowa LC Corp S.A. ujęła w wynikach finansowych I półrocza 2018 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

- wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w euro i przeliczana na zł, w kwocie 80 080 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych'

- wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 28 432 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Koszty finansowe'

Wpływ opisanej w punkcie I zmiany kursu euro (kurs euro na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 4,3616 zł tj. zanotował wzrost o 0,1907 zł w stosunku do kursu euro na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wynosił 4,1709 zł), na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za I półrocze 2018 roku wyniósł 51 648 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Zmiana kursu euro ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek grupy kapitałowej LC Corp S.A." - czytamy w komunikacie.

Grupa LC Corp w wynikach finansowych za I poł. 2018 roku ujęła także istotne kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i mającą istotny wpływ na wynik brutto.

"W związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku Retro Office House we Wrocławiu ujęta została wycena w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Retro Office House. Wartość godziwa nieruchomości wyniosła na 30.06.2018 r. 55 910 tys. euro (243 857 tys. zł) i została pomniejszona o wartość nakładów do poniesienia w kwocie 16 652 tys. zł. Wpływ ujęcia wyceny na wynik finansowy brutto wyniósł 6 801 tys. euro (29 663 tys. zł). Wycena została ujęta w wynikach za I kwartał 2018 roku. W związku ze zmianą sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości handlowych we Wrocławiu oraz aktualizacją szacunków dotyczących wyniku operacyjnego netto spółki Arkady Wrocławskie S.A. spadła wycena wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Arkady Wrocławskie, która wyniosła na 30.06.2018 r. 81 640 tys. euro, co oznacza spadek wartości nieruchomości w kwocie 10 260 tys. euro (44 750 tys. zł), z czego kwota 5 286 tys. euro (23 817 tys. zł) została ujęta w wynikach za II kwartał 2018 roku" - czytamy dalej

Wskazane w obu punktach kwoty zostaną ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji "Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych".

LC Corp podał, że wpływ ujęcia powyższych wycen nieruchomości inwestycyjnych na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za I poł. 2018 roku wyniósł 15 087 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę, zaś zmiana powyższych wycen ma charakter niepieniężny.

"Łączny wpływ zmian opisanych w punkcie I oraz II na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za I półrocze 2018 roku wyniósł 36 561 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. Zmiana powyższych wycen ma charakter niepieniężny" - czytamy dalej.

Spółka podała także, że w wynikach I półrocza ujęła "znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto" w tym okresie z tytułu otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów wyniosła 73 723 tys. zł, z czego kwota 30 896 tys. zł została ujęta w wynikach za II kwartał 2018 roku, a także wyceny nieruchomości Retro Office House, która miała znaczący wpływ na odwrócenie odpisu aktualizacyjnego na udziały emitenta w spółce LC Corp Invest XI sp. z o.o. w kwocie brutto 5 449 tys. zł, z czego kwota 520 tys. zł została ujęta w wynikach za II kwartał 2018 roku. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik finansowy spółki za poł. 2018 roku. Przychody te pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LC Corp. S.A.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem