Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC wzrosły o 37% r/r i wyniosły 405 mln zł w sierpniu 2018 r., podała spółka. Przychody za okres styczeń - sierpień wyniosły 2 835,5 mln zł i były wyższe o 16% r/r.

Introl odnotował 4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 5,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Unimotu po analizie projektu aplikacji mobilnej Tankuj24 pod kątem jej opłacalności, zdecydował o czasowym zawieszeniu projektu, do chwili pojawienia się na rynku większego zapotrzebowania na tego rodzaju usługę, podała spółka.

Erbud podpisał aneks do umowy pn. 'Budowa Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego Galeria Młociny', zwiększającego wartość kontraktu o 56,6 mln zł do kwoty 591,2 mln zł, podała spółka.

Prezes 11bit studios Grzegorz Miechowski zapowiedział, że - jako akcjonariusz spółki - będzie głosował przeciw ewentualnym planom wypłaty dywidendy. Uważa, że spółka nadal potrzebuje środków na zwiększenie skali działalności i kolejne projekty.

Zmiana wycen nieruchomości inwestycyjnych należących do grupy LC Corp. wpłynie na zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto spółki za I połowę 2018 roku o łączną kwotę 36,56 mln zł, podała spółka.

11bit studios zakłada "bardzo roboczo", że gra pod roboczym tytułem "Projekt 8" będzie miała łączny budżet ok. 20 mln zł, poinformował prezes Grzegorz Miechowski.

11bit studios podtrzymuje, że spodziewa się dobrego bieżącego roku, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Spółka chce m.in. rozwinąć sprzedaż na konsolach.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w sierpniu br. wyniosła ok. 15,53 mln zł i była wyższa o ok. 22,4% w skali roku, podała spółka.

ItaCapital S.r.l. - spółka zależna Kruka - wygrała na rynku włoskim przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej ok. 302 mln euro (1,3 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 3 września 2018 roku), podał Kruk.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) otrzymało zawiadomienie o wypowiedzeniu przez Norges Bank Investment Management umowy z 6 maja 2013 r. na zarządzanie portfelem inwestycyjnym, podał Altus.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 8,96 USD na baryłce w lipcu br. wobec 7,69 USD miesiąc wcześniej i 7,43 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

PKO Bank Polski wprowadził usługę e-sklep, umożliwiającą założenie sklepu internetowego za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO oraz aplikację asystenta firmowego, zapewniającą pełną kontrolę finansów firmy przez całą dobę, podał bank.

Portfel zamówień Grupy APS Energia na 1 lipca 2018 r. osiągnął rekordowy poziom 76,2 mln zł, z czego do realizacji w III i IV kwartale br. są kontrakty wartości 39,3 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu Jacka Babińskiego, który od 1 września 2018 r. będzie nadzorował pion zarządzania aktywami, podała spółka.

Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene, podpisało porozumienie z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej (PP), poinformowało Inno-Gene. Na jego mocy będą wspólnie realizować szereg projektów badawczo-rozwojowych z obszarów bioinformatyki i genomiki.

Łączna wartość zawartych przez Synektik w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT wyniosła 12,66 mln zł, podała spółka.

Action w restrukturyzacji opublikował zmodyfikowaną wersję propozycji układowych, które precyzują zabezpieczenia wierzytelności w postaci hipoteki i zastawu rejestrowego, podała spółka. Przewidują one również podział dodatkowej kwoty między wierzycieli w przypadku wygrania przez spółkę spraw podatkowych. Obecne propozycje powstały w oparciu o dodatkową serię rozmów z wierzycielami, które trwały od kwietnia br.

Zatrzymanie przez CBA byłych członków zarządu Altus TFI nie ma żadnego wpływu na bieżącą działalność, podała spółka. Altus TFI posiada kompetentne i zgodnie z prawem powołane osoby zarządzające działalnością spółki.

ML System chce w II półroczu rozpocząć budowę nowego zakładu produkcyjnego w ramach projektu QDSC (innowacyjny moduł fotowoltaiczny Quantum Glass wykorzystujący ogniwa fotowoltaiczne oparte o powłokę kwantową), poinformował prezes Dawid Cycoń. Będzie także pracować nad wzrostem sprzedaży do odbiorców zagranicznych.

LiveChat Software miał 25 242 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 września 2018 r., co oznacza wzrost o 17,4% r/r, podała spółka. W lipcu liczba klientów wzrosła o 145 firm netto, dodano.

Wikana zakończyła przegląd opcji strategicznych rozwoju w związku z upływem okresu obowiązywania umowy z doradcą finansowym, z którym deweloper współpracował w zakresie przeglądu wybranych opcji strategicznych, podała spółka.

ML System odnotował 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Larq odnotował 0,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 19,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nadal trwają negocjacje z bankami oraz podmiotem zarządzającym Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym AN, dotyczące zmiany terminów i refinansowania zadłużenia Grupy OT Logistics, podała spółka.

Obecnie Unidevelopment prowadzi budowę ponad 1000 mieszkań, z czego w tym roku zostanie przekazanych do użytkowania 235 mieszkań, poinformował prezes Unibepu - głównego akcjonariusza (97,63%) spółki - Leszek Marek Gołąbiecki.

Ursus zawarł umowę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej z Pol-Mot Holding, Prologusem (podmiot powiązany z Invest-Mot), Pol-Mot Auto (podmiot powiązany z Pol-Mot Holding) i Invest-Mot (główny akcjonariusz Pol-Mot Holding), podała spółka. Na mocy umowy Pol-Mot Holding objął 800 000 akcji, Prologus - 880 000, Pol-Mot Auto - 1 520 000, a Invest-Mot - 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S emitowanych przez Ursus, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, za cenę emisyjną w wysokości 2,5 zł.

Milkiland odnotował 2,52 mln euro skonsolidowanej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 1,57 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

APS Energia odnotowała 1,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orco Property Group odnotowało 18,48 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 62,61 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Grupy Unibep, w części budowlano-infrastrukturalnej wynosił 2,1 mld zł według na stanu koniec czerwca 2018 r., poinformował prezes Leszek Marek Gołąbiecki.

Comarch odnotował 10,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 8,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep odnotował 24,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 14,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Idea Bank zawarł z Leszkiem Czarneckim umowę dotyczącą sprzedaży 15% akcji spółki stowarzyszonej Idea Getin Leasing za 75 mln zł, podał bank. Transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto banku w III kwartale 2018 roku w wysokości 73,7 mln zł oraz na skonsolidowany wynik finansowy brutto jego grupy kapitałowej w wysokości 16,8 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem