Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Firmy sprzątające miasta mogą stracić kontrakty. Winne temu są auta elektryczne

--Rynek budowy mieszkań zwalnia, oparte na nim produkty finansowe stają się ryzykowne

-- Na koniec I kw. na stanowiskach specjalistycznych pracowało w Polsce ponad 3,3 mln osób

--Ostatnie poprawki do PPK przeszły bez konsultacji. Przedsiębiorcy i instytucje finansowe odkrywają w nim nowe regulacje

Parkiet

--Przyszły rok dla giełdowych banków powinien być nieco lepszy pod względem dywidendy

--W tym roku na GPW pojawi się kilkunastu debiutantów. Łączna wartość IPO spółek , które już weszły w tym roku na giełdę wynosi 302 mln zł

Dziennik Gazeta Prawna

-- Przedsiębiorcy boją się skutków nowych przepisów. Największe kancelarie prawnicze doradzają unikanie rodzimego wymiaru sprawiedliwości, wynika z ankiety przeprowadzonej przez DGP wśród 50 doświadczonych prawników

-- Rząd chce wydłużyć z dwóch do trzech lat okres, w którym można skorzystać z ulgi mieszkaniowej

--Ministerstwo Finansów ma już w rękach potężny arsenał środków uszczelniających system podatkowy, ale szykuje kolejne narzędzia

Puls Biznesu

--Dystrybutor prasy Ruch traci kontrahentów, ma zablokowane konta i nadzorcę sądowego na karku. A to nie wszystkie problemy

--Dwaj analitycy przyjrzeli się producentom gier. Pierwszy radzi czekać do zimy, drugi chwali dzielenie się zyskiem

--Przez dwa lata resort finansów ani razu nie nałożył na firmy tzw. klauzuli obejścia prawa, którą miał zwalczać agresywną optymalizację podatkową

--W czerwcu Litwa przyjęła nową, zieloną strategię dla sektora energetycznego, zakładającą szeroko zakrojone inwestycje w odnawialne źródła energii. W zielonych barwach zaczęła też widzieć współpracę z Polską

--Szefowie największych giełd w naszej części Europy zapalili się do współpracy. Mają też inne pomysły na rewitalizację swoich rynków

ISBnews

--InterCars odnotował 73,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 55,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Sprzedaż Gino Rossi spadła w sierpniu br. o 14,9% r/r i wyniosła 11,8 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-sierpień br. sprzedaż spadła o 9,1% r/r do 111,8 mln zł.

--Do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu zawinie w czwartek, 6 września, kolejny metanowiec z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego. Będzie to już 40. dostawa LNG do Polski, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

--Oferta CDRL dotycząca zakupu większościowego pakietu akcji zagranicznej spółki posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci nie została przyjęta przez sprzedającego. Polska spółka zamierza jednak prowadzić dalsze rozmowy ws. warunków finansowych transakcji, podał CDRL.

--Ciech odnotował 98,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 92,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Sare odnotowało 1,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--PKP Cargo podpisało porozumienia o współpracy z Kolejami Litewskimi (Lietuvos Geležinkeliai) i przewoźnikiem towarowym Mercitalia Rail z grupy Kolei Włoskich. Efektem ma być stworzenie wspólnej oferty i regularnych połączeń bezpośrednich, np. z Polski do Włoch, poinformował ISBnews prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.

--Szybki i zdywersyfikowany wzrost gospodarczy Polski, niski udział długu korporacyjnego denominowanego w walutach obcych oraz dobra sytuacja fiskalna to powody, dla których Polska nie powinna być zaliczana do rynków wschodzących, uważa prezes Banku Pekao Michał Krupiński.

--Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują o wypłacie 30,36 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011/2018, co daje 4,45 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 10 października.

--Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zawarło dziś porozumienie dotyczące zawieszenia zgody na zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego należącego do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia funduszu JSW Stabilizacyjny FIZ oraz uprawnień do pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, podał Altus.

--Gino Rossi otrzymało informację o dokonaniu przez spółkę zależną od Monnari Trade - Miss Class zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł. W ocenie PKO Banku Polskiego, egzekucja prowadzona przez Miss Class "w znaczący sposób" ogranicza szanse na finalizację transakcji nabycia spółki Simple przez Monnari Trade oraz podważa dotychczasowe ustalenia poczynione w ramach negocjacji, podało Gino Rossi. Bank oczekuje wycofania zajęcia komorniczego w terminie do 6 września do godz. 9 rano.

--ML System jako lider konsorcjum, którego partnerem jest ML System+ Sp. z o.o., podpisała umowę z Gminą Niwiska i reprezentowanymi przez nią gminami: Gminą Grębów, Gminą Jasienica Rosielna, Gminą Majdan Królewski, Gminą Markowa, Gminą Ostrów oraz Gminą Sędziszów Małopolski, dotyczącą dostawy i montażu 890 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych o łącznej wartość 14,25 mln zł brutto, podała spółka.

--Mostostal Warszawa podpisał umowę z Tauron Wytwarzanie na realizację zadania pn.: "Uciepłownienie bloku 10 wraz z dostosowaniem układu wyprowadzenia ciepła w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie", podał Mostostal. Wartość umowy wynosi 66,08 mln zł brutto.

--Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie osiedla Lokum Siesta w Krakowie, podała spółka. Spółka rozpoczęła przekazywanie lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku 2018 r., podała spółka.

--Erbud ocenia, że nie ma ryzyka dokonywania dalszych przeszacowań rentowności wykonywanych kontraktów i tworzenia rezerw, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak. W I półroczu 2018 r. były one, według spółki, główną przyczyną słabszego wyniku netto.

--Dom Development wprowadził do oferty 81 mieszkań w ramach nowego projektu kameralnego osiedla Wille Taneczna na warszawskim Ursynowie, przy ul. Tanecznej, podała spółka. Termin przekazania gotowych mieszkań to I kwartał 2020 roku.

--Zarząd MLP Group postanowił wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w łącznej kwocie 3 260 385,9 zł, tj. zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w gotówce w wysokości 0,18 zł na jedną akcję, podała spółka.

--Ceny miedzi mogą sięgnąć 7000 USD/t w perspektywie pół roku do roku, uważa prezes KGHM Marcin Chludziński.

--Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na razie nie planuje dokapitalizowania Solarisa, jednak nie wyklucza takiego kroku w przyszłości, poinformował prezes Paweł Borys.

--Millennium Goodie oczekuje, że liczba klientów, którzy pobrali aplikację platformy zakupowej goodie wzrośnie do ok. 1 mln osób do końca I kw. 2019 roku wobec ok. 550 tys. obecnie, poinformował prezes Millennium Goodie Wojciech Grudzień. Od poniedziałku klienci goodie będą mogli korzystać z cashbacku, a w planach jest zaoferowanie usług finansowych na platformie.

--Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 16,83 mln zł w sierpniu br. i były wyższe o 14,8% r/r, poinformowała spółka.

--Rozruch nowej instalacji polietylenu PE3 budowanej w Litwinowie w Czechach (Grupa Unipetrol) rozpocznie się w grudniu br. i potrwa około trzech miesięcy, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

--Maxcom planuje ekspansję na rynki Ameryki Północnej, Południowej i Środkowej, uruchomił eksport do Afryki, podała spółka. Telefony Maxcom są już obecne w Maroku i Nigerii, trwające prace mają zaowocować wejściem do kolejnych krajów afrykańskich.

--Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--UF Games, spółka zależna Ultimate Games, zawarła umowę licencyjną z PlayWay, na mocy której UF Games otrzymała licencje do wydania gry "Bad Dream: Coma" na konsoli Nintendo Switch, podał Ultimate Games. Planowany termin premiery gry "Bad Dream: Coma" na konsoli Nintendo Switch to IV kwartał 2018 r.

--Grupa PGE weszła na rynek ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Po stacji ładowania w Łodzi, uruchomiono stację ładowania w Krynicy-Zdroju, a wkrótce kierowcy będą mogli naładować samochody elektryczne również w Siedlcach, Rzeszowie i w Lądku-Zdroju. Do końca września spółka będzie dysponować łącznie 25 punktami ładowania o całkowitej mocy 344 kW.

--Impel odnotował 9,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 6,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) podjęły decyzję o utworzeniu rezerw na potencjalne przyszłe zobowiązania, które mogą się pojawić w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć spraw sądowych, gdzie stroną są ZPC Otmuchów lub inna spółka z Grupy Otmuchów, a których część zakończyła się nieprawomocnymi wyrokami w sądach I instancji, podała spółka.

--Atal odnotował 125,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 90,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Portfel zamówień Erbudu miał wartość 2,58 mld zł na koniec czerwca br., z czego na ten rok przypadało 1,15 mld zł, podała spółka.

--Erbud odnotował 32,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 6,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Energa, Enea i Elektrownia Ostrołęka zawarły porozumienie z Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Energia - zarządzanym przez należące do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) TFI Energia - w zakresie zaangażowania kapitałowego Funduszu w kwocie do 1 mld zł w projekt budowy i eksploatacji bloku energetycznego, o mocy brutto około 1000 MW, podały Energa i Enea. Prezes Enei Mirosław Kowalik poinformował, że spółki prowadzą rozmowy z bankami w sprawie pozostałego finansowania dla projektu i liczą na zamknięcie finansowania do końca roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem