Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Agora postanowiła odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od długoterminowych, stałych umów o dystrybucję prasy z Ruchem, podała spółka. Zarząd zdecydował się na ten krok w związku z problemem z zadłużeniem Ruchu wobec spółki.

"6 września 2018 r. spółka podjęła decyzję o odstąpieniu ze skutkiem natychmiastowym od długoterminowych, stałych umów o dystrybucję prasy, zawartych pomiędzy spółką a Ruch S.A.: (i) umowy nr 636/853-E z dnia 31 grudnia 2007 r. (dotyczącej dystrybucji 'Gazety Wyborczej' w formie sprzedaży egzemplarzowej), (ii) umowy nr 636/853-PT z dnia 31 grudnia 2007 r. (dotyczącej dystrybucji 'Gazety Wyborczej' w formie prenumeraty teczkowej), (iii) umowy nr 636/853-P z dnia 31 grudnia 2007 r. (dotyczącej dystrybucji 'Gazety Wyborczej' w formie prenumeraty), (iv) umowy nr 636/8403/E z dnia 1 sierpnia 2003 r. (dotyczącej dystrybucji czasopism w formie sprzedaży egzemplarzowej). Jednocześnie spółka wyraziła wobec Ruch S.A. gotowość do dalszej współpracy w oparciu o bieżące ustalenia dwustronne" - czytamy w raporcie.

Zarząd zdecydował się na ten krok w związku z problemem z zadłużeniem Ruchu wobec spółki, wyjaśniono w komunikacie.

"Informacje o złożeniu przez wierzycieli Ruch S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości Ruch S.A., oraz wniosku o wszczęcie postępowania sanacyjnego w stosunku do Ruch S.A., a także wniosku złożonego przez Ruch S.A. o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wskazują, że w racjonalnej perspektywie czasowej nie można spodziewać się poprawy tej sytuacji" - czytamy dalej.

W okresie od stycznia do końca sierpnia 2018 r. średnio poniżej 30% nakładu prasy drukowanej stanowiła sprzedaż dokonywana za pośrednictwem Ruchu na podstawie umów, które zostały dziś wypowiedziane, wskazała Agora.

"Jednocześnie spółka od dłuższego czasu podejmuje systemowe działania, których celem jest pozyskanie nowych kanałów dystrybucji prasy i ograniczenie wolumenu druku prasy. Z tego powodu wpływ rozwiązania powyższych umów z Ruch S.A. na przychody i wynik spółki w kolejnych okresach nie powinien być istotny, ale jest obecnie trudny do oszacowania" - podkreślono w komunikacie.

13 lipca 2018 r. Agora podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowanych Ruchu, zagrożonych prawdopodobieństwem nieściągalności, o czym spółka informowała raportem bieżącym (nr 24/2018 z dnia 13 lipca 2018 r.)

"Ostateczna wartość tego odpisu w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 16,3 mln zł. Nie jest przy tym wykluczone dokonanie odpisu aktualizacyjnego pozostałych należności Ruch S.A. wobec spółki ze względu na zagrożenie prawdopodobieństwem ich nieściągalności, jednak według szacunków spółki kwoty te nie powinny być wysokie. Z uwagi na czynniki niepewności dotyczące zdarzeń przyszłych, szacunki te są obarczone ryzykiem błędu" - wskazała Agora.

Spółka podkreśliła też, że kontynuuje podjęte działania zmierzające do odzyskania należnych jej płatności oraz zapewnienia optymalnego poziomu dystrybucji tytułów prasowych, a także transformacji modelu biznesowego działalności prasowej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem