Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Kruk odnotował 98,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 101,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze TIM zdecydują o upoważnieniu zarządu do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym w kwocie 57 489 200,34 zł w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zwołane na 5 października.

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) obniżył prognozę skonsolidowanego wyniku EBITDA do pomiędzy -20 mln euro a -23 mln euro w I poł. 2018 r. i pomiędzy -20 mln euro a -25 mln euro w całym 2018 r., podała spółka.

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu maksymalnie 500 tys. akcji w celu umorzenia, za kwotę nie wyższą niż 2 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 16,3% r/r do 668,7 mln zł w sierpniu 2018 r., podała spółka.

Miss Class, spółka zależna od Monnari Trade, zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple Creative Products, mając na uwadze prowadzone rozmowy z Gino Rossi w sprawie nabycia Simple CP, poinformowała spółka.

Grupa WP liczy, że powinny w tym roku być miesiące pozytywnej rentowności EBITDA segmentu TV, poinformował prezes Jacek Świderski.

Grupa WP spodziewa się, że segment e-commerce sięgnie docelowo ok. 75% całkowitych przychodów z 58% obecnie, poinformował prezes Jacek Świderski.

Grupa WP liczy, że jeszcze w tym roku sfinalizuje kolejną akwizycję, poinformował prezes Jacek Świderski. Firma rozgląda sie za przejęciami w e-commerce, również z działalnością w regionie środkowoeuropejskim.

Rafako liczy na kontynuację pozytywnych trendów w wynikach w II półroczu, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Rafako liczy na pozyskanie kontraktów o łącznej wartości wyższej niż 1 100 mln zł w tym roku i planuje rewizję strategii, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

Zarząd Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podjął decyzję o likwidacji sześciu następujących subfunduszy w ramach Altus Funduszy Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, podała spółka. Wartość aktywów netto tych subfunduszy na 5 września br. wynosiła 128,7 mln zł, podała spółka.

Torpol liczy, że jego spółka zależna Torpol Oil&Gas znacznie rozbuduje swój portfel zamówień w przyszłym roku i wykaże on dwucyfrowe marże, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Torpol pozostaje aktywny w pozyskiwaniu kontraktów na krajowym rynku kolejowym i ocenia, że jest blisko podpisania umowy m.in. na prace w Porcie Gdynia za ok. 1,5 mld zł netto (z czego na spółkę przypada ok. 50%), poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Torpol spodziewa się przekroczenia 1 mld zł przychodów i osiągnięcia zysku netto w bieżącym roku, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 46,44 mln zł w sierpniu 2018 r. i były wyższe o 54% r/r, podała spółka.

W wyniku korekty kwartalnej na GPW po sesji 21 września PlayWay wejdzie w skład indeksu średnich spółek mWIG40 na miejsce Medicalgorithmics, podała giełda.

CDRL zanotowało w sierpniu br. 14,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach i 2,3 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce, poinformowała spółka. Odpowiada to spadkowi o 5% r/r i wzrostowi o 52% r/r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej zarejestrował dziś zmianę nazwy Banku Zachodniego WBK na Santander Bank Polska, podał bank.

Rada nadzorcza GetBack w restrukturyzacji postanowiła m.in. oddelegować Paulinę Pietkiewicz - członka RN - na okres do 5 grudnia 2018 r. włącznie, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki odpowiedzialnego za pion zapewnienia zgodności (compliance) oraz za pion prawny, podała spółka.

PMPG Polskie Media dokonały odpisu aktualizującego na kwotę 0,48 mln zł, co wpłynie na obniżenie o tę kwotę zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego wyniku finansowego, podała spółka.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 12 999 888 639,04 zł na koniec sierpnia, podało TFI. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 13 377 060 327,86 zł.

Inpro odnotowało 4,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Zabrze skierował do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu wezwanie na arbitraż przeciwko Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc., podała spółka.

Zarząd Gino Rossi uznaje wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Simple Creative Products wobec trwających negocjacji pomiędzy stronami bez uprzedzenia, za "bezprawną próbę" wpływu na pozycję negocjacyjną w ramach transakcji, podała spółka.

Współpraca między Ruchem a Agorą będzie kontynuowana na podstawie umów krótkoterminowych, podał dystrybutor.

Master Pharm odnotował 3,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LC Corp odnotował 147,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 42,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako odnotowało 6,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa WP odnotowała 18,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 12,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.