Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating kredytowy CCC o jeden stopień do BBB- z BBB, podała agencja. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

"Obniżenie oceny wiarygodności finansowej dla CCC S.A. wynika głównie z pogorszenia struktury pasywów spółki, jakie nastąpiło w ciągu kilku ostatnich kwartałów. Pomimo przeprowadzonej w 2017 roku emisji nowych akcji, udział kapitału własnego (po uwzględnieniu wpływu wdrożenia MSSF 16 na wartość i strukturę pasywów) na koniec II kwartału 2018 r. obniżył się do historycznego minimum na poziomie 27,1% (po wyłączeniu z aktywów 'wartości niematerialnych i prawnych' było to 20,6%)" - czytamy w komunikacie.

EuroRating zaznacza, że bardzo szybki w ostatnim czasie wzrost aktywów Grupy CCC (po korekcie o wpływ MSSF 16) finansowany był głównie kapitałem obcym (łączne zobowiązania spółki zwiększyły się w ciągu ośmiu ostatnich kwartałów ponad dwukrotnie). Agencja zwraca również uwagę na fakt, że zdecydowana większość zobowiązań finansowych spółki ma obecnie zapadalność krótszą niż 12 miesięcy, co oznacza konieczność ich refinansowania w krótkim czasie.

"Pomimo postępującego pogarszania wskaźników finansowania CCC dokonało w ostatnim czasie kilku znaczących akwizycji. Za ok. 140 mln zł przejęta została rumuńska sieć sklepów Shoe Express, za ok. 37 mln zł nabyty został pakiet większościowy w spółce Karl Voegele prowadzącej sieć sklepów w Szwajcarii, za 68,5 mln zł kupione zostały od Adler International sklepy w Polsce działające pod marką CCC, a za 13 mln zł nabyty został pakiet większościowy w internetowym sklepie DeeZee" - czytamy dalej.

W powyższym kontekście EuroRating negatywnie ocenia decyzję podjętą przez akcjonariuszy spółki o wypłacie dywidendy w kwocie 94,7 mln zł (z zysku jednostkowego CCC oraz z kapitału zapasowego), podano również.

Agencja zwraca także uwagę na szybki wzrost stanu zapasów i wydłużający się cykl ich rotacji, co ma negatywny wpływ na cykl konwersji gotówki i zwiększa zapotrzebowanie spółki na kapitał obrotowy, osłabiając jej pozycję płynnościową.

"Do czynników ryzyka agencja zalicza również systematycznie rosnące koszty finansowe, które zaczynają pochłaniać coraz większą część wypracowywanego przez spółkę znormalizowanego wyniku operacyjnego" - wskazano.

Negatywnie na ocenę ratingową spółki mogłoby wpływać: utrzymywanie się (lub tym bardziej dalszy wzrost) obecnego wysokiego udziału łącznych zobowiązań w pasywach; dalszy wzrost wartości długu oprocentowanego netto; ponowne pogorszenie generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (w szczególności przy kontynuacji ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych ? w tym na kolejne przejęcia); ewentualny spadek wyniku EBITDA i związane z tym naruszenie opartych na nim kowenantów kredytowych; a także ewentualne pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki, podano również.

"Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej CCC, agencja zalicza: istotne zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów i/lub redukcję zadłużenia finansowego; trwałą poprawę generowanych przepływów z działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych nakładów inwestycyjnych; wzrost marży z działalności operacyjnej oraz marży netto; a także zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanego majątku, w tym skrócenie cyklu rotacji zapasów i cyklu konwersji gotówki" - podsumowano.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.