Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Forte odnotowało 7,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 45,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ipopema Securities odnotowało 1,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comp jako członek konsorcjum firm Comp i spółki zależnej Enigma Systemy Ochrony Informacji zawarł ze Skarbem Państwa - Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (jednostka organizacyjna funkcjonująca w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej) umowę na rozbudowę systemu kryptograficznego, podała spółka. Szacowana, całkowita wartość przedmiotowej umowy wynosi 56,29 mln zł i obejmuje wartość zamówienia gwarantowanego w kwocie 31,67 mln zł i zamówienia opcjonalnego w kwocie 24,62 mln zł.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2019 r., podały spółki. Wartość kontraktu wynosi ok. 410 mln zł.

Soho Development opublikowało ofertę zakupu nie więcej niż 7 339 449 akcji własnych po cenie 3,27 zł za jedną akcję. Oferty sprzedaży będą przyjmowane w dniach 17-24 września.

Zarząd Pekao Banku Hipotecznego podjął uchwałę w sprawie emisji serii obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 300 000 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji banku do kwoty 1 000 000 000 zł, podał bank.

Przejęcie przez Herkulesa spółki Trinac Polska za kwotę 10 mln euro może zwiększyć zasoby sprzętowe żurawi wieżowych grupy o blisko 50%, podała spółka. Ponadto, jeśli transakcja dojdzie do skutku, Herkules nie wyklucza rozpoczęcia rozmów nad pozyskaniem drugiej spółki - Trinac GmbH, czyli podmiotu sprzedającego Herkulesowi w tej chwili polską część biznesu.

Enea może w przyszłym roku zrealizować inwestycje w odnawialne źródła energii, wynika z wypowiedzi prezesa Mirosława Kowalika.

Enea zrealizuje planowane na 2018 r. nakłady inwestycyjne w wysokości 2,4 mld zł, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Herkules zakończył proces due diligence i złożył wiążącą ofertę nabycia 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o. , podał Herkules, ujawniając opóźnioną informację poufną. Cena, po której Herkules byłby skłonny nabyć spółkę to 10 mln euro.

Bank BGŻ BNP Paribas rozpoczął współpracę z firmą Today, startupem pozyskanym w ramach Office Hours, podał bank. Rozwiązanie to upraszcza proces wyboru auta i wyliczania wysokości rat.

P.A. Nova widzi zainteresowanie partnerów finansowych współpracą przy realizacji parków handlowych, ale najpierw chce wytypować nowe inwestycje, do których mogłaby zaprosić partnera, wynika ze słów wiceprezesa Tomasza Janika.

P.A. Nova zakłada, że w tym roku wypracuje ok. 120 mln zł przychodów w segmencie budowlanym, poinformował wiceprezes Tomasz Janik. Ze względu na wysoką bazę, wynikającą z realizacji w ub.r. dużego kontraktu dla IKEA, będzie to mniej w ujęciu r/r.

Best zdecydował o odwołaniu dalszych ofert publicznych obligacji w ramach programu do łącznej kwoty 350 mln zł ze względu na bieżącą sytuację rynkową, ale nie wyklucza powrotu na rynek obligacji detalicznych w przyszłości, podał zarząd spółki. Planowane spłaty obligacji będą realizowane zgodnie z harmonogramem.

P.A. Nova prowadzi rozmowy o sprzedaży pakietu czterech swoich obiektów przemysłowych (hal produkcyjnych), poinformował wiceprezes Tomasz Janik. Ocenił godziwą wartość sprzedaży na ok. 20 mln euro.

EuroRating obniżył rating kredytowy CCC o jeden stopień do BBB- z BBB, podała agencja. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Best podjął decyzję o odwołaniu dalszych ofert publicznych obligacji, które mogłyby zostać wyemitowane w ramach ustanowionego programu emisji obligacji do kwoty 350 mln zł, na podstawie sporządzonego prospektu emisyjnego podstawowego z 25 października 2017 r., oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka.

Warimpex przeprowadził prywatną emisję siedmioletnich obligacji o wartości ponad 9 mln euro, podała spółka.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 19,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 9,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ergis odnotował 11,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 15,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 43,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 43,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) i spółka biotechnologiczna Dystrogen Therapeutics podpisały umowę o współpracy, która obejmuje wspólne badania nad komórkami chimerycznymi i produkcję przez PBKM produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products), które zostaną wykorzystane w badaniach klinicznych spółki Dystrogen, podał PBKM.

Vivid Games podjął uchwałę w przedmiocie strategii działalności na rok 2018 i kolejne lata, której kluczowe założenia to m.in. dalsza publikacja gier mobilnych F2P z segmentu mid-core i rozpoczęcie publikacji gier mobilnych F2P z segmentu hyper-casual, podała spółka.

Enea odnotowała 190,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 285,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Olczyk Lokum 11, spółka w 100% zależna od Lokum Deweloper, zawarła z dwiema spółkami niepowiązanymi z grupą kapitałową Lokum Deweloper (GK LD), a powiązanymi ze sobą kapitałowo, w ramach jednej biznesowej transakcji i na takich samych warunkach dwie przedwstępne umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu, o łącznej powierzchni ok. 15 ha wraz z własnością położonych na jednym z gruntów budynków stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, podał Lokum Deweloper. Szacowana całościowa kwota ceny, łącznie z obu transakcji, może wynieść ok. 100 mln zł netto.

P.A. Nova odnotowała 17,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 14,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Benefit Systems podpisał umowę z Pocztą Polską działającą w imieniu własnym oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie na okres 26 miesięcy od 10 listopada 2018 r., podała spółka. Maksymalne wynagrodzenie Benefit System z tytułu realizacji umowy wynosi 51 105 600 zł brutto.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem