Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Pogłowie świń wzrosło 4,2% r/r do 11 827,5 tys. sztuk w czerwcu 2018 r., natomiast pogłowie bydła - o 0,9% r/r do 6 201,4 tys. sztuk, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Na początku czerwca 2018 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 827,5 tys. sztuk i było wyższe o 474,8 tys. sztuk (o 4,2%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w marcu 2018 r. - niższe o 164,7 tys. sztuk, tj. o 1,4%" - czytamy w komunikacie.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2017 r. o 13,7 tys. sztuk (o 1,6%) do poziomu 870,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 19 tys. sztuk (o 3,1%) do 583,6 tys. sztuk. W stosunku do marca 2018 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 32,2 tys. sztuk (o 3,6%), w tym macior prośnych o 21,1 tys. sztuk, tj. o 3,5%, podano także.

W czerwcu 2018 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,64 zł w skupie, a na targowiskach 5,09 zł, tj. odpowiednio o 17,4% i o 4 % mniej j niż w czerwcu 2017 r.

"W I półroczu 2018 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,49 zł i była o 13,8 % niższa od rejestrowanej w I półroczu 2017 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,92 zł i była o 1,8% niższa niż przed rokiem" - czytamy także.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2017 r. w 2018 r. zwiększył się udział warchlaków (o 0,1 pkt proc.) i trzody chlewnej przeznaczonej na ubój (o 2,2 pkt proc.), a zmniejszył się udział prosiąt (o 1,9 pkt proc.), i trzody chlewnej przeznaczonej na chów (o 0,4 pkt proc.)., podano także.

Jak podaje GUS, W okresie styczeń - czerwiec 2018 r. (wg danych wstępnych) import żywej trzody chlewnej wyniósł 3627,5 tys. szt. i był o 7% większy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym import prosiąt i warchlaków zwiększył się o 15%, a świń hodowlanych czystorasowych i macior zmniejszył się o 35,8%. Przeciętna waga jednej importowanej sztuki w tym okresie wynosiła 30 kg wobec 32,3 kg w 2017 r.

GUS podał też dziś, że pogłowie

pogłowie bydła w czerwcu 2018 r. liczyło 6 201,4 tys. sztuk, i było wyższe o 0,9% w stosunku do czerwca ubiegłego roku.

"Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, i bydła dorosłego o 2,2%. Obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 2%" - czytamy w komunikacie.

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku obniżyło się w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2017 r. (o 2,0%), a w porównaniu do grudnia 2017 r. o 1,6% do poziomu 1 686,4 tys. sztuk. Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 1,9%, a w porównaniu z grudniem 2017 r. odnotowano wzrost o 3,9% i osiągnęło poziom 1 734 tys. sztuk.

Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z czerwcem 2017 r. o 54,8 tys. sztuk (o 2,3%) do poziomu 2 429,2 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem 2017 r. odnotowano wzrost o 88,5 tys. sztuk (o 3,8%), podał także Urząd.

"Ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego bydłem w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r. odnotowano wzrost importu bydła o 18,5% (w tym cieląt o 7,6%) w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W tym samym okresie wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 26,3 tys. sztuk i spadła o 15,1% w stosunku do poprzedniego roku (w tym cieląt o 12,3%)" - czytamy dalej.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy 2018 r. wynosiła 6,51 zł/kg i była wyższa o 4,3% od notowanej w analogicznym okresie 2017 r.

Przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2018 r. (133,45 zł za 100 l) była o 1,2 % wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2017 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem