Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Bowim odnotował 7,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 9,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 7,5 mln zł wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 19,39 mln zł wobec 20,12 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 21,73 mln zł wobec 21,98 mln zł rok wcześniej.

"Na zmiany wyników w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym wpłynęła przede wszystkim mniejsza dynamika wzrostu cen stali w pierwszej połowie 2018 roku, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dodatkowym czynnikiem mającym niebagatelny wpływ na różnicę pomiędzy wynikami omawianego okresu vs wyniki okresu bazowego (I poł. 2017) była polityka pierwotnie stosowana przez klientów emitenta, którzy przewidując wzrosty cen wyrobów stalowych przy posiadanych niskich stanach magazynowych uzupełniali je kładąc większy nacisk na skrócenie terminów dostarczenia materiału aniżeli ceny dostarczanych towarów. Aktualnie wzrosty cen wyhamowały a odbiorcy prowadzą stabilną gospodarkę zaopatrzeniową" - czytamy w raporcie.

Średnie ceny stali w I i II kwartale 2018 roku utrzymywały się na zbliżonym poziomie, natomiast w całym I półroczu 2018 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wystąpił wzrost rzędu 10%, wskazała firma.

"Realizowanie niższych marż (na co emitent nie miał wpływu) zostało zrekompensowane istotnym wzrostem sprzedaży zarówno liczonej w PLN, jak i tonach - uśrednione wartości skonsolidowane wyniosły odpowiednio ok. 27,5% i 18,1%" - wskazano w materiale.

Marża EBIT spadła w I półr. br. do 2,9% z 3,8% rok wcześniej, marża EBITDA - odpowiednio: do 3,2% z 4,1%. Wskaźnik ROE wynosił w tych okresach: 1,7% wobec 2,6%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 679,27 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 532,73 mln zł rok wcześniej.

"Tak znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym, był efektem utrzymujących się korzystnych trendów w branży dystrybucji znajdującej się pod wpływem potrzeb inwestycyjno-konsumpcyjnych oraz zwiększonych możliwości przerobowych grupy kapitałowej emitenta (w ujęciu rocznym został osiągnięty 18-procentowy wzrost sprzedaży mierzonej tonami), co jest bezpośrednio związane z zakończonymi etapami prac modernizacyjnych w centrum logistyczno-dystrybucyjnym w Sosnowcu oraz z oddaniem do użytkowania centrum magazynowo-dystrybucyjnego spółki zależnej Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec - Podstrefa Rzeszów" - czytamy w raporcie.

"Ceny głównych asortymentów grupy emitenta w tym m.in. blachy gorącowalcowanej (38% udziału w sprzedaży emitenta) ustabilizowały się w I poł. 2018r. Trwający mniej więcej od połowy 2017 roku trend wzrostowy stracił na dynamice już w pierwszym kwartale 2018 roku i stagnacja cenowa utrzymała się w kolejnych miesiącach, co było wynikiem równoważących się sił rynkowych. W związku z tym różnica nadmienionych cen pomiędzy pierwszym i drugim kwartałem bieżącego roku wyniosła zaledwie +0,2%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 6,57 mln zł wobec 8,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Według przedstawionych w połowie sierpnia wstępnych danych, Bowim miał 679,27 mln zł skonsolidowanych przychodów netto i 7,5 mln zł zysku netto w I półroczu 2018 r. co oznaczało odpowiednio: wzrost o 146,54 mln zł i spadek o 2,48 mln zł r/r.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem