Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Gino Rossi i CCC zawarły umowę o strategicznej współpracy w obszarze produkcji i przygotowania kolekcji oraz udzielenia przez Gino Rossi licencji dla CCC na korzystanie ze znaku towarowego "Gino Rossi" w wybranych krajach. Strony zawarły umowę na okres trzyletni, przewidując możliwość przedłużania umowy o kolejne okresy, podało Gino Rossi. Gino Rossi szacuje, że jego przychody z zawartej umowy wyniosą 15-18 mln zł w 2019 r.

"17-09-2018 pomiędzy emitentem i spółką zależną od emitenta - GR Trade Mark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (GR), a CCC.EU Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (CCC) zawarta została umowa dotycząca współpracy biznesowej oraz licencji mająca na celu poszerzyć zakres dystrybucji towarów i marki Gino Rossi na istniejących i nowych rynkach, uregulować zasady współpracy w ramach kanałów sprzedaży prowadzonych przez spółki z grupy kapitałowej CCC (w tym eObuwie) oraz zapewnić pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych emitenta" - czytamy w komunikacie Gino Rossi.

W ramach umowy emitent i GR udzieliły CCC licencji i zgody na udzielenie przez CCC sublicencji na korzystanie ze znaków towarowych i oznaczeń Gino Rossi, w tym produkcję towarów z ich użyciem. CCC zobowiązało się również do dokonywania zakupu towarów wyprodukowanych przez Gino Rossi.

Marka Gino Rossi wejdzie na wszystkie rynki gdzie obecna jest sieć dystrybucyjna CCC (zarówno w kanale stacjonarnym, jak i e-commerce). Obecnie są to 22 kraje Europy i Rosja, a w perspektywie od I poł. 2019 produkty pod marką Gino Rossi sprzedawane będą również do Dubaju i innych rejonów Bliskiego Wschodu. Dedykowane kolekcje pod marką Gino Rossi będą mogły być sprzedawane między innymi w Polsce i Czechach w około 200 wybranych sklepach stacjonarnych CCC. Produkcja obuwia i toreb realizowana będzie w zakładach Gino Rossi mieszczących się w Słupsku lub Elblągu, podano w materiale.

"W zamian za udzielenie licencji, CCC zobowiązuje się do uiszczania na rzecz GR i emitenta wynagrodzenia, którego wysokość zależy od rocznej wartości sprzedaży netto towarów z wykorzystaniem znaków towarowych i oznaczeń emitenta. Wynagrodzenie będzie naliczane i rozliczane kwartalnie" - czytamy dalej.

Gino Rossi szacuje, że jego przychody z zawartej umowy wyniosą 15-18 mln zł w 2019 r. oraz łącznie 36-40 mln zł w latach 2019-2020.

"Grupa kapitałowa CCC jest uprawniona do dystrybucji i reklamy w Europie i Rosji towarów wyprodukowanych przez emitenta i zakupionych przez CCC, przy czym w okresie pierwszych dwóch lat, począwszy od 1 stycznia 2019 roku, CCC jest zobowiązane do dokonywania minimalnego łącznego zakupu towarów wyprodukowanych przez emitenta na poziomie 300 000 par lub sztuk towarów w okresie 2019-2020 (indykatywnie: 120 000 za 2019 i 180 000 za 2020). Jeśli strony uznają współpracę za odpowiednio korzystną i pozytywną to podejmą starania, aby zwiększyć wolumen zamówień do poziomu około 500 000 par lub sztuk towarów rocznie. Zobowiązanie do dochowania wskazanych limitów jest warunkowane każdorazową akceptacją przez CCC i uzgodnieniem między stronami kolekcji towarów na dany sezon" - napisano także.

Umowa zostaje zawarta na czas określony 3 lat. Po upływie pierwotnego okresu jej trwania, umowa przedłuża się czterokrotnie o kolejne 3-letnie okresy, chyba, że CCC złoży pozostałym stronom pisemne oświadczenie o nie przedłużeniu, najpóźniej na 2 miesiące przed upływem pierwotnego okresu, na jaki umowa została zawarta (lub odpowiednio kolejnego 3-letniego okresu, na jaki umowa została przedłużona). Jednocześnie, przez okres pierwszego roku obowiązywania niniejszej umowy, CCC może wypowiedzieć na piśmie umowę z terminem wypowiedzenia 30 dni, wskazano także.

Zawarta umowa jest rozszerzeniem trwającej współpracy pomiędzy Grupą CCC i Gino Rossi dotyczącej dystrybucji produktów poprzez spółkę eobuwie.pl.

"Umowa o strategicznym partnerstwie to kolejny etap długoletniej, udanej współpracy pomiędzy Gino Rossi i CCC. Bardzo cenimy sobie kooperację z Grupą CCC i jesteśmy zadowoleni z możliwości kontynuowania jej w rozszerzonej formule. Jesteśmy przekonani, że taka kooperacja przyczyni się do dynamicznego wzrostu sprzedaży Gino Rossi. Poza tym pozwoli nam na rozwój najważniejszych kompetencji w zakresie projektowania i produkcji, a także przyczyni się do skutecznego rozwodnienia kosztów stałych" - skomentował prezes Gino Rossi Tomasz Malicki, cytowany w komunikacie.

Członek zarządu Gino Rossi Mariusz Drużyński dodał, że dzięki współpracy obuwie i dodatki pod marką Gino Rossi dostępne będą w skali międzynarodowej, co pozwoli spółce budować świadomość i umacniać rozpoznawalność marki w coraz szerszym zakresie.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.